Priser 2017

Fulltime (fra 26 år):     kr. 7.600,-
Ugedagsmedlem:         kr. 5.400,-
Ungsenior (fra 19 år):  kr. 4.700,-
Junior (indtil 18 år):    kr. 2.400,-
(inkluderer én ugentlig fællestræning udenfor skolernes ferie i perioden april til oktober.)

Passivt medlemskab:   kr. 1.000,-

Indskud: kr. 15.000,- for seniormedlemmer. Intet indskud for juniorer & Ungseniorer (op til 25 år)

Skriv til os på kgk@kgkgolf.dk for oplysning om medlemskab / indmeldelse.

 

Venteliste

Det koster 1.000,- pr. person at skrive sig op på venteliste i Københavns Golf Klub. Ventelisten er delt i to: ”Den ordinære venteliste” og ”familieventelisten”

Hvis du er tvivl om at golf er noget for dig, kan vi tilbyde et træningskort med adgang til træningsfaciliteterne og par-tre bane, for alle der er opskrevet på venteliste. Pris: kr. 3.000,-

Betingelser for ventelisten

- Et tilbud om medlemskab gælder en sæson. Afslås et tilbudt medlemskab kan man vælge at blive stående på ventelisten, men man flyttes nederst på listen.

- Husk at vedligeholde adresseoplysninger overfor klubben.

For at forblive på ventelisten skal der fra år to betales et årligt gebyr på kr. 300, hvoraf de kr. 150 bliver fratrukket indskuddet til klubben ved indmeldelse. Vi kræver tilmelding til betalingsservice; ved manglende betaling slettes man af ventelisten.

Ventelisteblanketten kan rekvireres pr mail på .

Betingelser for at blive optaget på ”familieventelisten”
1. Aktive medlemmers ægtefæller, børn, søskende samt forældre
2. Aktive medlemmers samlever; såfremt de har haft samme folkeregisteradresse i min. to år