Skip to content

ØVRIGE KLUBAKTIVITETER

Sociale arrangementer i KGK

Bridgeklubben i KGK

Som de fleste andre golfklubber har KGK også sin egen bridgeklub.

Der spilles bridge torsdage om formiddagen i perioden 1. oktober til 1. april. Der spilles i 2 hold, henholdsvis lige og ulige uger hver torsdag kl 10.00 – til ca. 14.00.

Der er en ½ times undervisning 6 gange i alt, fordelt på begge hold ved lærer fra Blakset (Thomas Vang Larsen).

Information omkring KGK’s bridgeklub

Medlemskab

For at kunne blive medlem i bridgeklubben kræves at man er medlem i Københavns Golf Klub – min. som passivt medlem.


Spilledag

Der spilles hver torsdag med start fra den første torsdag i oktober til og med den sidste torsdag i marts.  Der spilles normalt 9 runder af 3 spil – 27 spil i alt – så man slutter gerne mellem kl. 14.00 og 14.30.

Der afholdes juleafslutning i ugerne 50 og 51.


Kontingent
Det årlige kontingent er pt. kr. 500,- for at spille hver anden uge.

Sygdom/fravær
Afbud skal afgives senest kl. 12.00 dagen før. I forbindelse med sygdom bedes man melde fra så tidligt som muligt i stedet for at ”håbe på det bedste”. Skaffer man selv en substitut skal det være efter aftale med turneringsledelsen og vedkommende skal som udgangspunkt være medlem af KGK.

Vente- og substitutliste
Hvis et medlem af KGK ønsker optagelse i bridgeklubben forudsættes det, at man er en øvet bridgespiller med nogle års bridgeerfaring. Hvis der er plads på et af holdene, kan man optages. Såfremt holdet er fyldt, kan man skrives på en venteliste og blive kontaktet, når der opstår mulighed for plads.  Man kan i venteperioden opskrives på vores substitut-liste, og herigennem få mulighed for at spille lejlighedsvis.

Forslag til afstemning
Forslag fra medlemmerne kan sendes til bridgeledelsen og skal et forslag opnå vedtagelse, kræves almindeligt stemmeflertal.

Hvert medlem har en stemme pr. hold de er tilmeldt.

BRIDGELEDELSEN

Niels Rømeling: nielsromeling@gmail.com

Anne Rømeling: anneromeling@gmail.com

Birgit Peitersen: Peitersen@dadlnet.dk     

Laust Nyvang: laust.nyvang@outlook.com

Henriette Nyvang: henriette.nyvang@outlook.com