Følg os på Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.
Hent flere

Sociale arrangementer i KGK

Bridgeklubben i KGK

Som de fleste andre golfklubber har KGK også si egen bridgeklub.

Der spilles bridge torsdage om formiddagen i perioden 1. oktober til 1. april. Der spilles i 2 hold, henholdsvis lige uger kl 10.00 – 14.00 og ulige uger kl 10.30 – 14.30.

Der er undervisning ½ time i alt 6 gange fordelt på begge hold ved lærer fra Blakset (Thomas Vang Larsen).

Information omkring KGK’s bridgeklub


Medlemskab

For at kunne blive medlem i bridgeklubben kræves at man er medlem i Københavns Golf Klub – min. som passivt medlem.


Spilledag

Der spilles hver torsdag med start fra den første torsdag i oktober til og med den sidste torsdag i marts. I lige uger starter man kl. 10.00 og i ulige uger startes kl. 10.30. Der spilles normalt 9 runder af 3 spil – 27 spil i alt – så man slutter gerne mellem kl. 14.00 og 14.30.

Der afholdes juleafslutning i ugerne 50 og 51.


Kontingent
Det årlige kontingent er pt. kr. 500,- for at spille hver anden uge.

Sygdom/fravær
Afbud skal afgives senest kl. 12.00 dagen før. I forbindelse med sygdom bedes man melde fra så tidligt som muligt i stedet for at ”håbe på det bedste”. Skaffer man selv en substitut skal turneringsledelsen orienteres af hensyn til startlisten.

Vente- og substitutliste
Hvis et medlem af KGK ønsker optagelse i bridgeklubben forudsættes det, at man er en øvet bridgespiller med nogle års bridgeerfaring. Hvis der er plads på et af holdene, kan man optages. Såfremt holdet er fyldt, kan man skrives på en venteliste og blive kontaktet, når der opstår mulighed for plads.  Man kan i venteperioden opskrives på vores substitut-liste, og herigennem få mulighed for at spille lejlighedsvis.

Forslag til afstemning
Forslag fra medlemmerne kan sendes til bridgeledelsen og skal et forslag opnå vedtagelse, kræves almindeligt stemmeflertal.

Hvert medlem har en stemme pr. hold de er tilmeldt.

BRIDGELEDELSEN

 

Birgit Peitersen, Peitersen@dadlnet.dk – Ib Stryhn, Ibstryhn1@gmail.com

Anne Rømeling, anne@roemeling.dk – Niels Rømeling, nielsromeling@gmail.com