Skip to content

BANEN

Banestatus

Banestatus Juli

Banen og specielt fairways var tæt på at gå i tørkedvale igen i slutningen af juni, men en udbringning af afspændingsmiddel op til et regnskyl gjorde underværker. Der er fuld fart på væksten i fairways og definition og kvalitet er rigtig god.

Planlagt banearbejde i juli:

Uge 28/29: Greens prikkes, eftersås og topdresses. Forvent forstyrrelser og unormale overflader i de dage arbejdet udføres. Hold øje med din golfbox.

Uge 28/29/30: Svidning af kløver pågår. Ingen forstyrrelser

Uge 28: Bunkersand på 12. hul udskiftes

Uge 29: Bunkerkant ved 9. green renoveres

Juli tegner til, at blive en stille og rolig måned hvor I medlemmer er i sommerhus eller udlandet. Endelilg lidt normalitet her i corona-tiden. Den pause benytter greenkeeperne sig af til, at gennemføre det lidt mere upopolære arbejde med at prikke og efterså greens. Men der er ro på banen, masser af varme og fugt i jorden, så tidspunktet er velvalgt. Uge 28 er udvalgt til at være der hvor arbejdet igangsættes, men bygevejr kan forårsage at arbejdet måske først færdiggøres i uge 29. Tjek golfbox for information eller kontakt kontoret.

Vi er utilfredse med både farve og kvalitet af den bunkersand som vi får leveret. Som et forsøg har vi fået leveret en bunkersand som vores naboer i Furesø GK anvender med succes. Den er brun/rød, finkornet og pakker sig dejligt, så nu prøver vi den af ved at udskifte sandet i bunkers på 12. hul. Det er populære bunkers, så endelig tilkendegiv din mening om sandet til kontor eller greenkeeper så din mening kan indgår i vores evaluering af sandet. Men husk: Sandet vil altid ligge lidt løst i begyndelsen.

Som altid: Husk din pitchfork til at rette nedslagsmærker op og husk endelig også at tage en pose divotmix med, der hænger klar til brug i starterhuset.

Husk at tage vand med på banen. Vi har stadig ikke opnået godkendelse af vores lille vandhane ved 10 teested.

God fornøjelse og god sommer

Læs mere

Faciliteter

 • 18 huls bane
  Banen er åben
 • Par 3 bane
  Banen er åben for medlemmer
 • Putting & Indspilsgreen
  Indspilsgreen er åben / Putting green er lukket
 • Driving Range
  Rangen er åben alle ugens dage fra solopgang til solnedgang.
  Vores pro’er har naturligvis fortrinsret til deres undervisning.
 • Driving Range med targets
 • Indspilsgreen
 • Træningsbunker
 • Puttinggreen
 • Trackman- Videolab (V1)
 • Puttinglab
 • Demoudstyr til fitting

Vidste du at…

Eremitageslottet er et kongeligt lystslot fra 1736, der ligger i Dyrehaven nord for København. Kong Christian 6. benyttede det under sine parforcejagter til at holde taffel. Kongefamilien benytter det i dag i forbindelse med den årlige Hubertusjagt.

Baneguide

Et krævende åbningshul med udslag mod en smal green med niveauforskelle. Høje træer på venstre side og en bunker til højre gør adgangen til at putte mere svær.

FACTS
Par: 3
Handicap: 15
Åbn beskrivelse
Blindt udslag med træer til højre og vandhazard til venstre kalder på præcision. Ved indspil kan man ikke se greenens overflade.

FACTS
Par: 4
Handicap: 13
Åbn beskrivelse
Et stort egetræ i venstre side af fairway foran green afgør ideallinjen mod målet. Den hældende green repræsenterer flere risici for putts, end du umiddelbart kan se med det blotte øje.

FACTS
Par: 4
Handicap: 11
Åbn beskrivelse
Et langt drive mod venstre er med til at åbne green. Udtalte hældninger på green gør det svært at putte, specielt fra den bageste del af green.

FACTS
Par: 5
Handicap: 1
Åbn beskrivelse
Også her vil et drive i venstre side lette adgangen til en smukt udformet green, der er omkranset af tre bunkere.

FACTS
Par: 4
Handicap: 3
Åbn beskrivelse
Et langt drive, typisk mod vinden, og anbragt i venstre side af fairway giver et fuldt overblik over en dybtliggende, hældende og ubeskyttet green.

FACTS
Par: 4
Handicap: 7
Åbn beskrivelse
Svært dogleg-højre hul med bunkere i drivingafstand. Hullet går op ad bakke, og indspillet til den snævre green er blindt.

FACTS
Par: 4
Handicap: 5
Åbn beskrivelse
Hold drivet mod bukers i venstre side af fairway - roughen i højre har det med at tiltrække tee-slaget. Green er som regel hård og hurtig; det sikreste indspil skal ramme en anelse kort af green.

FACTS
Par: 4
Handicap: 9
Åbn beskrivelse
Kort par-fire hul, der, for de langtslående, kan nås med driveren eller en kølle. Fairwayen hælder ned mod hullet, så bolden skal landes inden greenen.

FACTS
Par: 4
Handicap: 17
Åbn beskrivelse
Hold drivet væk fra skoven i højre. Green er som regel hård og hurtig. Det sikreste indspil skal ramme en anelse kort af green i højre side af fairway.

FACTS
Par: 4
Handicap: 10
Åbn beskrivelse
Også her vil et drive i venstre side lette adgangen til en smukt udformet green, der er omkranset af tre bunkere.

FACTS
Par: 5
Handicap: 2
Åbn beskrivelse
Green ligger langt nede, men det betyder ikke umiddelbart, at hullet spiller kortere end længden fortæller. Bolden falder lodret ned og lægger sig ikke langt fra nedslagsstedet. Greenen er beskyttet af bunkers foran.

FACTS
Par: 3
Handicap: 16
Åbn beskrivelse
Svært hul med bunkere i drivingafstand i højre side af fairway. Hullet går op ad bakke og indspillet til den snævre green er blindt, hvis drivet ikke har nok længde; er du i tvivl - spl kort af bunkers og pitch den ind.

FACTS
Par: 4
Handicap: 8
Åbn beskrivelse
Hullet er helt lige, så drivet skal sigtes midt i fairway. Herfra er approach-slaget ned ad bakke. Greenen hælder mod venstre, så bolden skal holdes i højre ved indspillet.

FACTS
Par: 4
Handicap: 12
Åbn beskrivelse
Også her er venstre den bedste retning for drive, da der er bunkere til højre i fairway og foran og til højre for green er der også bunkere, som skal besværliggøre indspil.

FACTS
Par: 4
Handicap: 6
Åbn beskrivelse
Green hælder fra højre mod venstre. Udslaget skal rettes lidt til højre for flaget. Green ligger hævet på et plateau.

FACTS
Par: 3
Handicap: 18
Åbn beskrivelse
Det er nødvendigt med et langt drive, for at green kan ses før andetslaget. Indspil mod højre side af green vil lande tæt på flaget. Vejen til højre for og bag green er out of bounds og bag greenen er der gul hazard.

FACTS
Par: 5
Handicap: 4
Åbn beskrivelse
En række gamle kastanjetræer marcherer diagonalt mellem teestedet og green og kræver et højt udslag. Præcision er altafgørende. Området med klubhuset bag green er out of bounds.

FACTS
Par: 3
Handicap: 14
Åbn beskrivelse

Lokale regler for Københavns Golf Klub

Banemarkeringer

Afstandsmarkeringer på teesteder er målt fra midten af teested til midten af green.

Afstandsmarkeringer på fairway er målt til midten af green.

 • Gule plader/pæle: Strafområde
 • Røde plader/pæle: Strafområde
 • Blå mærker: Areal under reparation
 • Blå pæle med GRØN top: Areal under reparation med spilleforbud
Den banenære kant

Den banenære kant af Rådvadsvej, Chausseen og Hjortekærsvej, samt hegnet bag 18. green angiver out of bounds grænsen.

Drop af bold på fairway ved bold out og bounds eller mistet

Når en spillers bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

 

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

 

To skønnede referencepunkter:

 1. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
 • At være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
 1. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest
  bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

 

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

 

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

 

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter:

Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger, at grænserne for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

 

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel, er den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.

Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3), eller
 • Spilleren har erklæret bolden uspillelig (se Regel 19).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

Bemærk:

Denne lokalregel gælder ikke i turneringer, med mindre det fremgår af betingelserne for den enkelte turnering, som er fastsat af Komiteen.

Hegn og jordfaste sten

Hegn omkring enkeltstående træer samt jordfaste sten med banehenvisninger er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

Stier

Alle stier er integrerede dele af banen.

Information

Ret nedslagsmærker og læg turfs på plads.

Sten markeret med gul/sort mærke indikerer 150 meter til midten af green.

Der skal udvises den største hensynsfuldhed overfor Dyrehavens publikum og hjortevildt.

Straf for overtrædelse af lokale regler: Hulspil: tab af hul – slagspil: 2 strafslag

Københavns golf klub kronhjort

Scorekort & Hcp beregner

Københavns golf klub kronhjort

En unik og historisk golfbane ved siden af Kongens jagtslot

Banen er formet efter Eremitageslettens naturlige konturer og de højryggede agre fra tidligere tiders landbrug, hvilket præger fairways og greens. På den åbne slette er de største udfordringer vinden, roughen, de strategisk placerede bunkers og greenområdernes fine detaljer.

En god runde kræver præcision, tålmodighed og touch omkring greens. Banen ligger i et hjørne af Dyrehaven med store, gamle ege og en imponerende kastanjeallé i skovbrynet. Fra de fleste huller er der udsigt til Eremitageslottet, og på den store slette græsser kronhjorte og dådyr ofte kun få meter fra teestederne.

Banen bærer sit tydelige præg af, at være designet i golfarkitekturens guldalder og er et meget fint eksempel på en åben parkbane. Den fremstår som en traditionel golfbane med hurtige og faste greens, meget naturligt udseende fairways og bunkers samt kun relativt få træer i spil; dog står mellem tee og green på 18. hul to store kastanjer, som gør afslutningshullet meget scenisk og for de fleste, en endog meget stor udfordring (par 3). Mange golfere har gennem tiden enten vundet eller tabt en match hér.

Den nuværende bane blev anlagt i 1928, tegnet af en nu ukendt skotsk banearkitekt, og for få år siden blev den re-designet og opdateret, ligeledes af en skotte, nemlig Tom Mackenzie, der gennem årene har designet og forbedret en lang række baner i hele verden.

Banen plejes helt grønt efter alle de nyeste forskrifter vedr. golfbanepleje – dvs. med et forbrug på et absolut minimum af sprøjtemidler. Med denne langtidsholdbare plejeform kan vi ikke blot overholde alle gældende regler og konventioner – men også skabe nogle jordbundsforhold, der sikrer, at vi kan understøtte væksten af de langtidsholdbare græsarter (rødsvingel og almindelig hvene), som skal udgøre mest muligt af spilarealerne.

Hvis du vil spille golf på en af de smukkest beliggende golfbaner på Sjælland, så er Københavns Golf Klub i Dyrehaven det helt rigtige sted at tage hen. 

Vores visioner for banen

Målsætning

Vi skal have en europæisk kvalitetsbane, som spillere fra ind- og udland vil rejse efter. Banen og træningsarealerne skal til enhver tid optimeres, så det fulde potentiale udnyttes.

Målsætningen er, at vi skal have en “open parkland” bane i international topkvalitet; kendetegnene er “true and firm”, i omgivelser som ikke findes lige i verden.Banen skal kunne måle sig med de allerbedste i Danmark og skal være en bane, som gæster vil rejse efter fra både ind- og udland.

I medlemsundersøgelsen Golfspilleren i Centrum skal den gennemsnitlige score i nov 2013 på 72 hæves over de kommende år. Senest i 2019 skal gennemsintsscoren for medlemmerne være højere end 80. Det er tydligt, at det er spillerne med de laveste hcp., der rater banen lavest – der skal derfor de kommende år være fokus på, hvad der skal til, for at disse spillere også rater banen højt i medlemsundersøgelsen.

Banens beliggenhed i naturlige omgivelser skal være en styrke gennem at vi værner om den særegne beliggenhed i Dyrehaven; de mange restriktioner (skiltning, rough etc.) skal være en fordel og ikke en begrænsning.

Banen skal uanset spilllerens forudsætninger være udfordrende for både medlemmer og gæster.
For en mere indgående gennemgang af banens pleje henvises til klubbens “Golf Course Policy Document”, der er indført og godkendt af bestyrelsen i 2014.

Spil golf blandt dyrevildt på en af Danmarks smukkeste golfbaner

Stemning
kgk-morgenslider-banen-morgen-golfspillerkgk-klubhus

Stemning

Stemningsbilleder fra banen og faciliteterne omkring.
Banen
hul1hul2hul3

Banen

Billeder af alle 18 huller.

Greenkeepere

martin-nilsson

MARTIN NILSSON
Chefgreenkeeper
T: 41 28 49 05
greenkeeper@kgkgolf.dk

JANUS NIELSEN
Greenkeeper

HILMAR SVEINSSON
Greenkeeper

NICOLAI RUBÆK JØRGENSEN
Greenkeeper

NICOLAI KLITHAMMER LARSEN
Greenkeeper