Skip to content

BANEN

Banestatus

Banestatus oktober.

Planlagt arbejde på banen i oktober:

Uge 40 mandag til torsdag: Fairways luftes, eftersås og gødes. Forvent større forstyrrelser af spillet. Tjek golfbox og opslag i klubhuset.

Uge 40: Teested på drivingrange lukkes grundet renovering. Træning fortsætter fra måtter udenfor teestedet.

Uge 41: Greensomgivelser prikkes, eftersås og topdresses. Forvent forstyrrelser mens arbejdet udføres.

Uge 43: Topdressning af stier, områder rundt tees og greens påbegyndes. Minimal forstyrrelse af spillet.  

Den første uge af oktober bliver en travl en af slagsen med masser af aktivitet på banen og på drivingrangen. Greenkeeperne vil i samarbejde med en materieludlejer lufte, efterså og gøde fairways og efterfølgende renovere vores store teested på drivingrange.

En solrig og varm september skifter her de sidste dage af måneden til mere vedvarende regn. Endda meget regn. Regn har vi været forskånet for i store dele af september og det har været godt for banens præsentation og spilbarhed. Nu skal vi så til at kæmpe med ormeskud og nedfaldne blade, men det er også en del af golfsæsonen.

Efter en hård sæsonstart har vi i år kunnet se resultatet af den intensiverede pleje vi har haft på vores fairways i en årrække. Vores topdresning, eftersåning og gødningsprogram er begyndt at give pote. Vi skal fortsætte vores program med at dresse og efterså, men i år kommer der den tilføjelse, at fairways også luftes med en hurtigprikker (faktisk to), der penetrerer de øverste 5 cm så der kan komme masser af luft ned i toppen af græstæppet for at sikre en god omsætning af ophobet organisk materiale – i daglig tale kaldet filt. Udover luftningen udbringer vi en gødning, der er beregnet til at give os en hurtigere sæsonstart til næste forår. Alt dette arbejde foregår over de første 4 arbejdsdage i næste uge, så der bliver en del trafik på banen. Maskinerne er langsomme og viger ikke for golfspillere. Spil udenom eller saml bolden op og gå videre til næste hul.

I samme uge renoverer vi vores store teested på drivingrange. Der er simpelthen blevet for ujævnt efter intenst brug de 4 eller 5 sæsoner det har eksisteret trods det faktum, at det bliver repareret dagligt. Hele fladen høvles af i ca. 3 cm’s dybde så det bliver en helt plan flade igen. Græsset vil spire frem fra rødderne igen, men støttes af eftersåning og gødning. Hele arealet hegnes ind for at beskytte det mod hjorte. Der er ikke lagt op til at det genåbnes igen før til sæsonstart 2022. I stedet for vil træning kunne foretages udenfor teestedet fra de små måtter.

I uge 41 fortsætter vi på vores greensomgivelser ved at prikke, efterså og topdresse. Det vedligeholder faste og jævne overflader med den rigtige type græs på. Vi satser på godt vejr, så vi ikke løber ind i de problemer med regn, vådt sand og dårlige forgreens vi forårsagede da vi gennemførte samme rutine på dem i slutningen af september. Det var en øv-oplevelse vi gerne ville havde været foruden.

I uge 43 genoptager vi arbejdet fra sidste år med at topdresse stier og områder rundt om tees og greens. Det er de trafikområder, der bliver mest slidte og mudrede i ydersæsonen. Fairways er blevet dresset i snart 5-6 sæsoner og de er nu ved at ”stikke af” fra de øvrige områder imellem tees og greens. Vi forsøger at løfte disse områder med denne topdresning. Sidste år nåede vi op på 300 tons sand takket være fine vejrforhold så det prøver vi at nå igen i år.

Det er travle uger, der venter, men der vil stadig være masser af plads til masser af gode golfoplevelser på banen. Efterår og regn indvarsler tiden med bløde greens, så husk din pitchfork så du kan rette dit nedslagsmærke op. Uoprettede nedslagsmærker giver ujævne greens og giver plads og grobund for sygdomme og ugræs. Ret dem op og vær med til at beskytte din golfbane.

God fornøjelse.

Læs mere

Faciliteter

 • 18 huls bane
  Banen er åben
 • Par 3 bane
  Banen er åben for medlemmer
 • Putting & Indspilsgreen
  Indspilsgreen er åben / Putting green er lukket
 • Driving Range
  Rangen er åben alle ugens dage fra solopgang til solnedgang.
  Vores pro’er har naturligvis fortrinsret til deres undervisning.
 • Driving Range med targets
 • Indspilsgreen
 • Træningsbunker
 • Puttinggreen
 • Trackman- Videolab (V1)
 • Puttinglab
 • Demoudstyr til fitting

Vidste du at…

Eremitageslottet er et kongeligt lystslot fra 1736, der ligger i Dyrehaven nord for København. Kong Christian 6. benyttede det under sine parforcejagter til at holde taffel. Kongefamilien benytter det i dag i forbindelse med den årlige Hubertusjagt.

Baneguide

Lokale regler for Københavns Golf Klub

Banemarkeringer

Afstandsmarkeringer på teesteder er målt fra midten af teested til midten af green.

Afstandsmarkeringer på fairway er målt til midten af green.

 • Gule plader/pæle: Strafområde
 • Røde plader/pæle: Strafområde
 • Blå mærker: Areal under reparation
 • Blå pæle med GRØN top: Areal under reparation med spilleforbud
Den banenære kant

Den banenære kant af Rådvadsvej, Chausseen og Hjortekærsvej, samt hegnet bag 18. green angiver out of bounds grænsen.

Drop af bold på fairway ved bold out og bounds eller mistet

Når en spillers bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

 

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

 

To skønnede referencepunkter:

 1. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
 • At være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
 1. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest
  bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

 

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

 

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

 

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter:

Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger, at grænserne for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

 

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel, er den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.

Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3), eller
 • Spilleren har erklæret bolden uspillelig (se Regel 19).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

Bemærk:

Denne lokalregel gælder ikke i turneringer, med mindre det fremgår af betingelserne for den enkelte turnering, som er fastsat af Komiteen.

Hegn og jordfaste sten

Hegn omkring enkeltstående træer samt jordfaste sten med banehenvisninger er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

Stier

Alle stier er integrerede dele af banen.

Information

Ret nedslagsmærker og læg turfs på plads.

Sten markeret med gul/sort mærke indikerer 150 meter til midten af green.

Der skal udvises den største hensynsfuldhed overfor Dyrehavens publikum og hjortevildt.

Straf for overtrædelse af lokale regler: Hulspil: tab af hul – slagspil: 2 strafslag

Københavns golf klub kronhjort

Scorekort & Hcp beregner

Københavns golf klub kronhjort

En unik og historisk golfbane ved siden af Kongens jagtslot

Banen er formet efter Eremitageslettens naturlige konturer og de højryggede agre fra tidligere tiders landbrug, hvilket præger fairways og greens. På den åbne slette er de største udfordringer vinden, roughen, de strategisk placerede bunkers og greenområdernes fine detaljer.

En god runde kræver præcision, tålmodighed og touch omkring greens. Banen ligger i et hjørne af Dyrehaven med store, gamle ege og en imponerende kastanjeallé i skovbrynet. Fra de fleste huller er der udsigt til Eremitageslottet, og på den store slette græsser kronhjorte og dådyr ofte kun få meter fra teestederne.

Banen bærer sit tydelige præg af, at være designet i golfarkitekturens guldalder og er et meget fint eksempel på en åben parkbane. Den fremstår som en traditionel golfbane med hurtige og faste greens, meget naturligt udseende fairways og bunkers samt kun relativt få træer i spil; dog står mellem tee og green på 18. hul to store kastanjer, som gør afslutningshullet meget scenisk og for de fleste, en endog meget stor udfordring (par 3). Mange golfere har gennem tiden enten vundet eller tabt en match hér.

Den nuværende bane blev anlagt i 1928, tegnet af en nu ukendt skotsk banearkitekt, og for få år siden blev den re-designet og opdateret, ligeledes af en skotte, nemlig Tom Mackenzie, der gennem årene har designet og forbedret en lang række baner i hele verden.

Banen plejes helt grønt efter alle de nyeste forskrifter vedr. golfbanepleje – dvs. med et forbrug på et absolut minimum af sprøjtemidler. Med denne langtidsholdbare plejeform kan vi ikke blot overholde alle gældende regler og konventioner – men også skabe nogle jordbundsforhold, der sikrer, at vi kan understøtte væksten af de langtidsholdbare græsarter (rødsvingel og almindelig hvene), som skal udgøre mest muligt af spilarealerne.

Hvis du vil spille golf på en af de smukkest beliggende golfbaner på Sjælland, så er Københavns Golf Klub i Dyrehaven det helt rigtige sted at tage hen. 

Vores visioner for banen

Visionen for banen:

Københavns Golf Klub i Dyrehaven med golfanlæggets unikke og historiske
beliggenhed på Eremitage sletten skaber en fantastisk ramme for banen med
omgivelserne der er i harmoni med naturen og desuden under UNESCOs
beskyttelse. At få denne naturoplevelse med på golfrunden lægger en ekstra
dimension til spillet for de fleste, men vi skal ikke kun være stolte af banens
omgivelser, men også det den kan præstere. Vi vil med andre ord også ønske en
golfbane med en høj plejekvalitet der er ambitiøs overfor udviklingsmål og
udførelse.

Designet af banen skal henvende sig til et bredt handicap niveau hvor det
æstetiske såvel det spillestrategiske skal være i højsædet for den oplevelse man
har ved spil på banen.

Golfanlægget skal hele tiden udvikles og vedligeholdes så potentielle muligheder
udnyttes for derved at hæve spillekvalitet, design og standarder til et højere niveau.

Plejen skal være bæredygtig og belaste naturen mindst muligt samtidigt med at
plejeniveauet og standarden altid stile imod et højt niveau hvor det visuelle indtryk
har et højt etisk udtryk og en kvalitet der matcher de smukke omgivelser, jævnfør
Course Management Policy Document (CMPD).

Mission og værdier for banen:
Banepersonalet er dem der skal levere den arbejdsindsats der ønskes af
medlemmerne ud fra de midler og ressourcer der bliver bevilget og derigennem
udføre arbejdsopgaverne med en professionel kvalitet og ressourceudnyttelse for
at opnå de mål som vi alle kan være stolte af.
Banen skal så vidt muligt være åben hele året hvorfor plejen tilrettelægges og
prioriteres så plejestanden stiler mod længst mulig spillesæson, forår, sommer,
efterår og en vintersæson med indførelse af mindre restriktioner for derved at
begrænse en overbelastning af anlægget.
Plejen tilrettelægges og prioriteres så plejestanden tager højde for store spilledage
og matcher, men derudover skal der hver dag altid stræbes efter en høj kvalitet.

Spil golf blandt dyrevildt på en af Danmarks smukkeste golfbaner

Stemning
kgk-morgenslider-banen-morgen-golfspillerkgk-klubhus

Stemning

Stemningsbilleder fra banen og faciliteterne omkring.
Banen
hul1hul2hul3

Banen

Billeder af alle 18 huller.

Greenkeepere

martin-nilsson

MARTIN NILSSON
Chefgreenkeeper
T: 41 28 49 05
greenkeeper@kgkgolf.dk

JANUS NIELSEN
Greenkeeper

HILMAR SVEINSSON
Greenkeeper

NICOLAI RUBÆK JØRGENSEN
Greenkeeper

NICOLAI KLITHAMMER LARSEN
Greenkeeper