Skip to content

Banen

Seneste banestatus

Banestatus oktober.

Der er fuld fart på mange større vedligeholdelsesopgaver på banen. Sensommer og tidligt efterår er en god periode til at få eftersået med græs og få luftet og topdresset vores spillearealer. Arbejdet skal indpasses i en stadig travl bane med matcher og arrangementer og regn er der også faldet. Vi har udnyttet det periodevis fine septembervejr til at få topdresset og luftet vores store greensomgivelser og par 3 bane og græsset spirer nu efter små to uger. Greens blev klaret i sommer.

Større arbejde på golfbanen i oktober:

Uge 40: Der arbejdes på fairways. Der topdresses, prikkes og eftersås. Det er et omfattende arbejde hvor vi får hjælp af en entreprenør. Forvent, at der vil være maskiner på fairways de fleste dage, specielt mandag til torsdag og at golfspillet vil være påvirket i høj grad. Maskinerne har fortrinsret.

Uge 41: Anlæg af shortgameområdet på par 3 banen går i gang. Par 3 banen lukkes i perioden 11. oktober til

Uge 42: Anlægsfasen af shortgameområdet afsluttes og hele området hegnes ind.

Efteråret er begyndt. På banen betyder det i første omgang, at morgenerne for greenkeeperne er blevet mørkere. Solen står senere og senere op og greenkeeperne starter arbejdet med pandelamper og projektører. Vi bruger en del tid allerede nu på at blæse blade væk, reparere skader fra hjorte og fugle.

Hjortene bliver meget mere aktive i efteråret. Brunsttiden er sat i gang og dagslyset svinder. Det bliver i højere og højere grad deres territorium. Det mærker vi på banen ved, at skader fra slåskampe bliver hyppigere og større. Så må vi ud med frø og sand og lapper tørven efter dem, men helingen går langsommere nu fordi væksten er aftagende.

Det samme gælder for skader efter fugle. Det er kragefugle, der søger efter larver. Larverne lever af græsrødder og ligger nu næsten helt oppe ved overfladen og spiser græsrødder. Større gule plamager på banen kan skyldes, at der ligger mange larver nedenunder. Snart graver de sig ned i jorden og forpupper sig. Larverne er guf for kragerne, men de spiser ikke pænt. Tørv bliver revet op og ligger henkastet på græsset og kragerne er meget flittige. De skader på vores tørv har vi oplevet i efterår og vinter i mange år nu uden at omfanget er blevet katastrofalt. Den tendens ses desværre på flere golfbaner med mere sandede jorde hvor store arealer ødelægges.

Jagtsæsonen startede 1. september og Dyrehavens skytter er kommet godt fra start. Hver dag lyder der skud på banen og hjortene pisker rundt. Det er ”business as usual” i en park med flere end 2000 hjorte og hvoraf ca. 700 bortskydes hvert år. Jægerne er topprofessionelle og meget påpasselige med sikkerheden, selvom dyrene måske ”dejser” om ganske tæt på jer.

Shortgameområdet

I sidste uge gravede vi den nederste del af par 3 banen op. Det er i dette område, at vores shortgameområde skal anlægges. Udgravningen var en arkæologisk forundersøgelse hvor der skulle kigges efter om jorden gemte på noget spændende da hele vores par 3 bane ligger tæt på nogle gamle gravhøje. Vi har et rigtigt godt samarbejde med Kroppedal Museum, der er egnsmuseum for Dyrehaven, og alle tilladelser til projektet er givet på forhånd, men når der endelig graves i Dyrehaven så er det en chance for arkæologerne, der ikke kan forpasses. Arbejdet var hurtigt klaret og de fandt en spor af en række gamle bålpladser, men ikke mere end det.

11. oktober starter anlægsfasen så endelig. Det har været en lang rejse hvor netop godkendelser har spillet en stor rolle. I år har det været et spørgsmål om vi ville kunne finde en gravemester, der havde tid til projektet for efter pandemien, er slut er der travlhed i golfbranchen. Vores ”faste” gravemester Frank Lowell fandt tid til projektet og det er skønt. Han kender banen og forholdene rigtigt godt for det var ham der stod for gravearbejdet da banen blev genoprettet tilbage i 2008 og 2009. Arkitekt på opgaven er Philip Spogard. Philip har udarbejdet en plan for vores træningsfaciliter hvor vi starter med et savnet shortgameområde. Hvis dette bliver en succes, er det planen at fortsætte med resten af par 3 banen.

Shortgameområdet bliver stort efter vores golfklubs standarder. Hele området bliver på i alt 2100m2 med en green på ca. 500m2. Der bliver store områder til at slå forskellige typer indspil til greenen. For at gøre plads til området nedlægges par 3 banens 5. hul og 1. hul afkortes. Derudover flyttes rough til en ny placering i bagkanten af drivingrangen. Flytning af roughen har været den store udfordring for det er nyt for myndighederne at give tilladelse til at flytte fredede arealer, men det gik.

Hvornår åbner så shortgameområdet for spil? Lyset svinder hurtigt i oktober og koldt bliver det også gradvist. Det er ikke ideelt for etablering af græs, men det er det tidspunkt der blevet os givet. Det er min forventning, at området kan åbnes ved Sankt Hans næste år. Området holdes indhegnet næsten ind til åbning for at forhindre at hjortene får fat i tørven.

Fairways

Oktober måned begynder med et større arbejde på fairways hvor der udlægges topdress, der luftes og der eftersås. Det er en kæmpe omgang og den kommer til at præge hele uge 40. Lidt senere i oktober udlægges der også en vintergødning.

Hidtil har vi lagt dette store og generende arbejde i marts måned. Spilaktiviteten er begrænset i marts måned og fairways er almindeligvis meget slidte og trætte på dette tidspunkt af vinter, hjorte og spil så tidspunktet har passet OK. Men sidste vinter var anderledes. For det første var det tydeligt hvor meget det hjælper at I alle anvender måtter, men fairways var også mere faste og tættere end de plejer at være efter vinter. Det er min overbevisning, at vores snart mangeårige indsats på fairways er begyndt at bære frugt. Vi har i mange år lidt under et tyndt og pjasket græstæppe på fairways og det er planen, at det skal vi væk fra. Et sådant ”løft” tager lang tid og længere tid end mange spillere forventer, men fairways kom bedre ud af vinteren 21/22 end tidligere. Derfor var det også fornuftigt at flytte topdressningen til et mere hensigtsmæssigt tidspunkt hvor der stadigvæk er vækst i græsset. Nu forsøger vi i oktober og evaluerer efterfølgende.

Efterår er en fantastisk smuk tid på året i Dyrehaven og der vil være masser af gode golfrunder at spille på banen. God fornøjelse. Martin Nilsson, Chefgreenkeeper

Faciliteter

18 huls bane

Banen er åben

Par 3 bane

Banen er åben

Putting & Indspilsgreen

Indspilsgreen er åben / Trænings putting green er åben.

Driving Range

Rangen er åben alle ugens dage fra solopgang til solnedgang. Boldmaskinen er lukket, man foretager selv opsamling af bolde. Vores pro’er har naturligvis fortrinsret til deres undervisning.

Vidste du at…

Eremitageslottet er et kongeligt lystslot fra 1736, der ligger i Dyrehaven nord for København. Kong Christian 6. benyttede det under sine parforcejagter til at holde taffel. Kongefamilien benytter det i dag i forbindelse med den årlige Hubertusjagt.

Baneguide

Lokale regler for Københavns Golf Klub

Afstandsmarkeringer på teesteder er målt fra midten af teested til midten af green.

Afstandsmarkeringer på fairway er målt til midten af green.

Gule plader/pæle: Strafområde
Røde plader/pæle: Strafområde
Blå mærker: Areal under reparation
Blå pæle med GRØN top: Areal under reparation med spilleforbud

Den banenære kant af Rådvadsvej, Chausseen og Hjortekærsvej, samt hegnet bag 18. green angiver out of bounds grænsen.

Når en spillers bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

 

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

 

To skønnede referencepunkter:

Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
At være kommet til at ligge stille på banen, eller
Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest
bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.
 

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

 

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

 

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter:

Overalt mellem:

En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).
Men med disse begrænsninger, at grænserne for placering af lempelsesområde:

Skal være i det generelle område og
Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.
 

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel, er den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.

Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3), eller
Spilleren har erklæret bolden uspillelig (se Regel 19).
En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

Bemærk:

Denne lokalregel gælder ikke i turneringer, med mindre det fremgår af betingelserne for den enkelte turnering, som er fastsat af Komiteen.

Hegn omkring enkeltstående træer samt jordfaste sten med banehenvisninger er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

Alle stier er integrerede dele af banen.

Ret nedslagsmærker og læg turfs på plads.

Sten markeret med gul/sort mærke indikerer 150 meter til midten af green.

Der skal udvises den største hensynsfuldhed overfor Dyrehavens publikum og hjortevildt.

Straf for overtrædelse af lokale regler: Hulspil: tab af hul – slagspil: 2 strafslag

Scorekort & Hcp beregner

En unik og historisk golfbane ved siden af Kongens jagtslot

Banen er formet efter Eremitageslettens naturlige konturer og de højryggede agre fra tidligere tiders landbrug, hvilket præger fairways og greens. På den åbne slette er de største udfordringer vinden, roughen, de strategisk placerede bunkers og greenområdernes fine detaljer.

En god runde kræver præcision, tålmodighed og touch omkring greens. Banen ligger i et hjørne af Dyrehaven med store, gamle ege og en imponerende kastanjeallé i skovbrynet. Fra de fleste huller er der udsigt til Eremitageslottet, og på den store slette græsser kronhjorte og dådyr ofte kun få meter fra teestederne.

Banen bærer sit tydelige præg af, at være designet i golfarkitekturens guldalder og er et meget fint eksempel på en åben parkbane. Den fremstår som en traditionel golfbane med hurtige og faste greens, meget naturligt udseende fairways og bunkers samt kun relativt få træer i spil; dog står mellem tee og green på 18. hul to store kastanjer, som gør afslutningshullet meget scenisk og for de fleste, en endog meget stor udfordring (par 3). Mange golfere har gennem tiden enten vundet eller tabt en match hér.

Den nuværende bane blev anlagt i 1928, tegnet af en nu ukendt skotsk banearkitekt, og for få år siden blev den re-designet og opdateret, ligeledes af en skotte, nemlig Tom Mackenzie, der gennem årene har designet og forbedret en lang række baner i hele verden.

Banen plejes helt grønt efter alle de nyeste forskrifter vedr. golfbanepleje – dvs. med et forbrug på et absolut minimum af sprøjtemidler. Med denne langtidsholdbare plejeform kan vi ikke blot overholde alle gældende regler og konventioner – men også skabe nogle jordbundsforhold, der sikrer, at vi kan understøtte væksten af de langtidsholdbare græsarter (rødsvingel og almindelig hvene), som skal udgøre mest muligt af spilarealerne.

Hvis du vil spille golf på en af de smukkest beliggende golfbaner på Sjælland, så er Københavns Golf Klub i Dyrehaven det helt rigtige sted at tage hen. 

Visionen for banen:

Københavns Golf Klub i Dyrehaven med golfanlæggets unikke og historiske
beliggenhed på Eremitage sletten skaber en fantastisk ramme for banen med
omgivelserne der er i harmoni med naturen og desuden under UNESCOs
beskyttelse. At få denne naturoplevelse med på golfrunden lægger en ekstra
dimension til spillet for de fleste, men vi skal ikke kun være stolte af banens
omgivelser, men også det den kan præstere. Vi vil med andre ord også ønske en
golfbane med en høj plejekvalitet der er ambitiøs overfor udviklingsmål og
udførelse.

Designet af banen skal henvende sig til et bredt handicap niveau hvor det
æstetiske såvel det spillestrategiske skal være i højsædet for den oplevelse man
har ved spil på banen.

Golfanlægget skal hele tiden udvikles og vedligeholdes så potentielle muligheder
udnyttes for derved at hæve spillekvalitet, design og standarder til et højere niveau.

Plejen skal være bæredygtig og belaste naturen mindst muligt samtidigt med at
plejeniveauet og standarden altid stile imod et højt niveau hvor det visuelle indtryk
har et højt etisk udtryk og en kvalitet der matcher de smukke omgivelser, jævnfør
Course Management Policy Document (CMPD).

Mission og værdier for banen:
Banepersonalet er dem der skal levere den arbejdsindsats der ønskes af
medlemmerne ud fra de midler og ressourcer der bliver bevilget og derigennem
udføre arbejdsopgaverne med en professionel kvalitet og ressourceudnyttelse for
at opnå de mål som vi alle kan være stolte af.
Banen skal så vidt muligt være åben hele året hvorfor plejen tilrettelægges og
prioriteres så plejestanden stiler mod længst mulig spillesæson, forår, sommer,
efterår og en vintersæson med indførelse af mindre restriktioner for derved at
begrænse en overbelastning af anlægget.
Plejen tilrettelægges og prioriteres så plejestanden tager højde for store spilledage
og matcher, men derudover skal der hver dag altid stræbes efter en høj kvalitet.

Danmarks første 18 hullers golfbane​

Den originale tegning af golfbanen, hvor banen i store træk er lagt, som da banen står klar i 1928.

Den første spillebane bliver anlagt i Fælledparken i København i 1898. En rigtig golfbane er der ikke tale om. Man kalder det en spillebane. Banen har otte huller, og bliver brugt i få måneder. Hver søndag samme metode. Man graver otte huller ud, og efter spil bliver de otte huller atter dækket til.

I efteråret 1898 fatter man interesse for Eremitagesletten. Af flere grunde. Det åbne svagt bølgende landskab på Eremitagesletten egner sig til golf. Derudover er græs turfen på Eremitagesletten unik. Kongen er årsagen. Han flytter de sidste Stokkerup bønder væk i 1670. Herefter breder græstæppet sig. Kun forstyrret af græssende hjorte og ryttere til hest. Hjortene forhindrer at Eremitagesletten går i skov, idet de spiser de unge bøgeskud.

KGK spørger derfor i 1899 Dyrehaven om tilladelse til at spille golf på Eremitagesletten. De får den besked fra skovvæsenet, at alle har adgang til sletten. Det bliver starten til den første spillebane på Eremitagesletten i 1899. Spillebanen ligger i et trekantområde: Mellem Eremitageslottet, Hjortekærvej og vejen til Fortunen. Klubben ændrer med jævne mellemrum spillebanernes forløb.

Historien om Danmarks første rigtige 18 hullers golfbane begynder i 1920érne. KGK savner en rigtig 18 hullers golfbane. Formand Frederik Hegel foreslår at bygge en rigtig 18 hullers golfbane nord for Hjortekærvejen. Området på den nordlige side af Hjortekærvejen egner sig bedre til en golfbane. Et mere bølgende landskab med færre knolde.

Danmarks første 18 hullers golfbane bliver indviet den 4. maj 1928 på Eremitagesletten. 

The Open Banedesign​

KGK ønsker en bane i klassisk engelsk stil, og kontakter en kendt engelsk banearkitekt. Banearkitekten ankommer fra England i 1926 og tegner banen på 14 dage. To år senere står Danmarks første 18 hullers golfbane klar. Banen har smalle fairways, tyk rough og faste greens. En stil kendt fra The Open Circle golfbanerne i Storbritannien.

The Open designet øges under en større genopretning af KGKs bane. KGK kontakter i 2008 den skotske banearkitekt Tom Mackenzie, fra firmaet Mackenzie & Ebert. Firmaet arbejder bl.a. på syv ud af de ti Open Circle baner. Tom både designer og udfører genopretningen af KGKs golfbanen på Eremitagesletten. Mandskabet og maskinerne er de samme som Tom benytter på The Open banerne i Storbritannien. Genopretningen foregår i de to vintre 2008/2009 og 2009/2010.

the open banedesign

Fem-dobbelt The Open vinder Peter Thomson spiller på Eremitagesletten​

I årene 1946-1973 afholder Københavns Golf Klub en turnering for professionelle – Copenhagen Cup.

Berømte udenlandske professionelle golfspillere kommer og spiller Copenhagen Cup. De bruger turneringen som opvarmning til at spille The Open senere på sommeren. Ligheden mellem golfbanen på Eremitagesletten og The Open banerne giver samme spillestil. Copenhagen Cup er derfor en god opvarmning til The Open.

Peter William Thomson er den største af disse professionelle golfspillere. Thomson bliver født I udkanten af Melbourne i Australien i 1929.  Han vinder tre Majors i træk i det 20 århundrede. Som den eneste golfspiller nogensinde. De tre sejrer ligger i 1954, 1955 og 1956. Han vinder yderligere The Open to gange i 1958, og 1965. I 1965 besejrer han Jack Nicklaus og Arnold Palmer. Thomson kvalificerer sig for sidste gang til The Open i en alder af 49 år.

Thomson vinder i sin karriere ti nationale mesterskaber. Han spiller på PGA touren fra 1953 til 1954 og igen i 1956. Han vinder Texas International Open i 1956. Thomson får også en succesfuld senior karriere. Han vinder ni gange på Senior PGA Tour i USA og ender på toppen af pengelisten. Han bliver optaget i The World Golf of Fame i 1988.

Peter Thomson dør i 2018 i en alder af 88 år og efterlader sig fire børn.

Spil golf blandt dyrevildt på en af Danmarks smukkeste golfbaner

Stemningen

Stemningsbilleder fra banen og faciliteterne omkring.

Banen

Billeder af alle 18 huller

Greenkeepere

martin-nilsson

MARTIN NILSSON
Chefgreenkeeper
T: 41 28 49 05
greenkeeper@kgkgolf.dk

janus-nielsen

JANUS NIELSEN
Greenkeeper

hilmar-sveinsson

HILMAR SVEINSSON
Greenkeeper

NICOLAI KLITHAMMER LARSEN
Greenkeeper