Følg os på Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.
Hent flere

Banestatus

Banestatus for resten af marts og starten af april

Vintersæsonen for golf er nu ophørt. Fra dags dato er der flag på greens hver dag morgen til aften. Der er også river i bunkers igen.

 

Mair sand, Honeyman, mair sand!

I følge legenden var det disse ord som Old Tom Morris råbte efter sin assistent Honeyman på golfbanen i St. Andrews når de var i gang med at topdresse greens.

Så det gør vi så også på Københavns Golf Klubs bane. Sand er en utrolig vigtig faktor for at skabe kvalitetsgræsoverflader og derfor er der i den næste tid stor fokus på, at udnytte tiden til at få flest mulige overflader gjort klart til sæsonen.

 

Uge 12: I denne uge topdresses alle fairways med sand. Arbejdet tager ca. 3 dage og udføres af en entreprenør og han kræver arbejdsro for at kunne nå det. Derfor vil I kunne komme til at opleve at enkelte huller er lukkede for spil imens entreprenøren arbejder. I samme uge starter en anden entreprenør med, at dybdelufte vores fairways og greenkeeperne slæber sandet ned og eftersår med græsfrø. Så der bliver rigeligt med trafik på fairways.

Der udlægges ca. 0,5 cm sand på de 8 hektar fairways vi råder over og det vil altid være meget. Det er vores forventning, at sandet vil være arbejdet væk fra overfladen på et par uger. Selvom der ikke er aktiv vækst i græsset endnu er tidspunktet valgt ud fra den betragtning at der er færrest mulige golfspillere, der bliver generet af sandet.

Uge 13. I denne uge prikkes, eftersås og topdresses teesteder

Uge 14. Så er turen kommet til greens, forgreens og greensomgivelser. Disse prikkes, eftersås og topdresses.

Sideløbende med disse opgaver fortsætter vi arbejdet med at klargøre bunkers til sæsonen. En del rullegræs bliver også lagt ud ved vores nye petanquebane og ved skadede bunkerskanter.

 

 

Læs mere

Faciliteter

 • 18 huls bane
  Banen er åben for spil
 • Par 3 bane
  Banen er åben for spil
 • Putting & Indspilsgreen
  Banen er åben for spil
 • Driving Range
  Rangen er åben for spil
 • Driving Range med targets
 • Indspilsgreen
 • Træningsbunker
 • Puttinggreen
 • Trackman- Videolab (V1)
 • Puttinglab
 • Demoudstyr til fitting

Vidste du at…

Eremitageslottet er et kongeligt lystslot fra 1736, der ligger i Dyrehaven nord for København. Kong Christian 6. benyttede det under sine parforcejagter til at holde taffel. Kongefamilien benytter det i dag i forbindelse med den årlige Hubertusjagt.

Københavns golf klub kronhjort

En unik og historisk golfbane ved siden af Kongens jagtslot

Banen er formet efter Eremitageslettens naturlige konturer og de højryggede agre fra tidligere tiders landbrug, hvilket præger fairways og greens. På den åbne slette er de største udfordringer vinden, roughen, de strategisk placerede bunkers og greenområdernes fine detaljer.

En god runde kræver præcision, tålmodighed og touch omkring greens. Banen ligger i et hjørne af Dyrehaven med store, gamle ege og en imponerende kastanjeallé i skovbrynet. Fra de fleste huller er der udsigt til Eremitageslottet, og på den store slette græsser kronhjorte og dådyr ofte kun få meter fra teestederne.

Banen bærer sit tydelige præg af, at være designet i golfarkitekturens guldalder og er et meget fint eksempel på en åben parkbane. Den fremstår som en traditionel golfbane med hurtige og faste greens, meget naturligt udseende fairways og bunkers samt kun relativt få træer i spil; dog står mellem tee og green på 18. hul to store kastanjer, som gør afslutningshullet meget scenisk og for de fleste, en endog meget stor udfordring (par 3). Mange golfere har gennem tiden enten vundet eller tabt en match hér.

Den nuværende bane blev anlagt i 1928, tegnet af en nu ukendt skotsk banearkitekt, og for få år siden blev den re-designet og opdateret, ligeledes af en skotte, nemlig Tom Mackenzie, der gennem årene har designet og forbedret en lang række baner i hele verden.

Banen plejes helt grønt efter alle de nyeste forskrifter vedr. golfbanepleje – dvs. med et forbrug på et absolut minimum af sprøjtemidler. Med denne langtidsholdbare plejeform kan vi ikke blot overholde alle gældende regler og konventioner – men også skabe nogle jordbundsforhold, der sikrer, at vi kan understøtte væksten af de langtidsholdbare græsarter (rødsvingel og almindelig hvene), som skal udgøre mest muligt af spilarealerne.

Hvis du vil spille golf på en af de smukkest beliggende golfbaner på Sjælland, så er Københavns Golf Klub i Dyrehaven det helt rigtige sted at tage hen. 

Vores visioner for banen

Målsætning

Vi skal have en europæisk kvalitetsbane, som spillere fra ind- og udland vil rejse efter. Banen og træningsarealerne skal til enhver tid optimeres, så det fulde potentiale udnyttes.

Målsætningen er, at vi skal have en “open parkland” bane i international topkvalitet; kendetegnene er “true and firm”, i omgivelser som ikke findes lige i verden.Banen skal kunne måle sig med de allerbedste i Danmark og skal være en bane, som gæster vil rejse efter fra både ind- og udland.

I medlemsundersøgelsen Golfspilleren i Centrum skal den gennemsnitlige score i nov 2013 på 72 hæves over de kommende år. Senest i 2019 skal gennemsintsscoren for medlemmerne være højere end 80. Det er tydligt, at det er spillerne med de laveste hcp., der rater banen lavest – der skal derfor de kommende år være fokus på, hvad der skal til, for at disse spillere også rater banen højt i medlemsundersøgelsen.

Banens beliggenhed i naturlige omgivelser skal være en styrke gennem at vi værner om den særegne beliggenhed i Dyrehaven; de mange restriktioner (skiltning, rough etc.) skal være en fordel og ikke en begrænsning.

Banen skal uanset spilllerens forudsætninger være udfordrende for både medlemmer og gæster.
For en mere indgående gennemgang af banens pleje henvises til klubbens “Golf Course Policy Document”, der er indført og godkendt af bestyrelsen i 2014.

Spil golf blandt dyrevildt på en af Danmarks smukkeste golfbaner

Stemning
kgk-morgenslider-banen-morgen-golfspillerkgk-klubhus

Stemning

Stemningsbilleder fra banen og faciliteterne omkring.
Banen
hul1hul2hul3

Banen

Billeder af alle 18 huller.
Københavns golf klub kronhjort

Scorekort & Hcp beregner

Lokale regler for Københavns Golf Klub

Banemarkeringer

Målt fra midten af teested til midten af green

 • Gule plader/pæle: Vandhazard
 • Røde plader/pæle: Parallel vandhazard
 • Blå mærker: Areal under reparation
 • Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud
Den banenære kant

Den banenære kant af Rådvadsvej, Chausseen og Hjortekærsvej, samt hegnet bag 18. green angiver out of bounds grænsen.

Fordybninger

Fordybninger lavet for at beskytte greens er integrerende del af banen.

Flytbare forhindringer

Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

Hegn

Hegn omkring enkeltstående træer samt jordfaste sten med banehenvisninger er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

Stier

Alle stier er integrerede dele af banen.

Afstandsmålere

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysninger om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v. ) er dette i strid med regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

Ordensregler
 • Sten markeret med gul/sort mærke indikerer 150 meter til midten af green.
 • Ret nedslagsmærker og læg turfs på plads.
 • Der skal udvises den største hensynsfuldhed overfor Dyrehavens publikum og hjortevildt.

Straf for overtrædelse af lokale regler: Hulspil: tab af hul – slagspil: 2 strafslag

Baneguide

Greenkeepere

martin-nilsson

MARTIN NILSSON
Chefgreenkeeper
T: 41 28 49 05
greenkeeper@kgkgolf.dk

JANUS NIELSEN
Greenkeeper

HILMAR SVEINSSON
Greenkeeper

NICOLAI RUBÆK JØRGENSEN
Greenkeeper

MARTIN PIET HJORT
Greenkeeper