Skip to content

Skandinaviens første golfklub

Vi er Skandinavies første golfklub

Vi er Skandinaviens første golfklub placeret på den unikke og historiske Eremitageslette. Medlem eller gæst er banen en oplevelse for alle, giver større golfglæde og holder dig i bedre form, for i Dyrehaven kan vi spille hele året. Skønt tæt på storbyen, alligevel fri for støj i det fredede område. Nyd udsigten fra terrassen ud over Eremitagen og oplev golfhistorien i Skandinaviens første golfklub, sammen med familie og venner.

Banen er designet til det brede handicapniveau, hvor det spillestrategiske er vægtet lige så højt som det æstetiske. Den vil udfordre dig på dig på det niveau, dit golfspil befinder sig og samtidig give en fantastisk naturoplevelse på alle årstider.

Mødet med golfspillet kan blive en livslang kærlighed, balsam for sjælen, give dig et godt helbred og udvide dit sociale netværk, fordi alle kan spille mod alle. Golf kan spilles hele livet, der er en behagelig stemning i klubben, og der bliver skabt venskaber, når du efter spil og træning hygger på 19.huls terrasse.

Det er sjovt at begynde og med den hjælpsomhed man modtager fra medlemmer, trænere og sekretariat er du hurtigt godt i gang.

For nye medlemmer skaber KGK glæde og netværk. Du føler dig velkommen fra Dag 1, omgivet af venlighed og glade mennesker.

skandinaviens første golfklub

GOLFEN FØDES I DANMARK

Bestyrelsesprotokol for Københavns Golf Klub 1901

Charles R. Jensen viser golf frem på Eremitagesletten for en del gæster. Charles anbefaler dem at man samler sig i en klub. Dette bliver starten på Skandinaviens første golfklub – Københavns Golf Klub (KGK). Klubben bliver dannet den 6. december 1898 i København.

KGKs arkiv går tabt under krigen. En juni nat 1944 bliver klubhuset bombet af en Schalburgtage gruppe. Alt materiale der er i klubhuset brænder op. En smule materiale udenfor klubhuset bliver reddet, bl.a. en bestyrelsesprotokol.

I bestyrelsesprotokollen står der:

”Det besluttedes at udsende Indbydelse til en begrænset Kreds – ca. 50 Herrer, som antages at nære Interesse for Spillet, med Opfordring til at indtræde som Medlemmer og foreløbig at møde for at lære Spillet at kjende den paafølgende Søndag på Lammefælleden.

Til foreløbig bestyrelse valgtes:

cand jur Vagn Aagesen

Fabrikant L. Friis

Grosserer Gustav Hage

cand med Folmer Hansen

Inspektør E. Schmidt

Klubben har derefter (ved L. Friis) erhvervet Magistratens Tilladelse til at spille på Lammefælleden, dog på Betingelse af at alle gravede Huller atter tildækkedes ved Spillets Ophør hver enkelt Spilledag”.

Ingeborg Scavenius vinder Danmarks første golfmatch i 1899

Avisen Dagens Nyheder skriver mandag 10. oktober 1898 om hvordan golf spilles:  ” Golf spilles af 2 eller flere Personer, der hver har sin Bold, – en hvid kugle af størrelse som et lille Hønseæg. Spillerne bruge endvidere Køller, der have et ret tyndt Spanskrørskaft og ende i en ombøjet lodret rillet Plade, af Jern eller Træ, og af forskellig Form, efter som Bolden skal skrabes op af et hul eller slaas fra et frit Sted, om den skal slaas langt eller kort o.s.v. En almindelig Spiller kan nøjes med 3 Køller”

Den første golfmatch i Danmark bliver afholdt af KGK. Den bliver spillet søndag 23. april 1999 på en bane på Lammefælleden. Banen er på 8 huller og bliver gennemspillet 2 gange. Damerne deltager også. Nummer et bliver Ingeborg Aagesen, i en samlet score på 109 slag. Altså cirka 7 slag per hul. En dame vinder den første danske golfmatch.

Senere samme år spiller man match ude på Eremitagesletten. Den første match på Eremitagesletten bliver spillet på en 18 hullers spillebane. Banen bliver dog snart ændret til en ni hullers spillebane.

Charles R. Jensen viser golfslag på Eremitagesletten 1898

Avisen ”Dagens Nyheder” skriver i en artikel, mandag 10. oktober 1898 bl.a. følgende:

”Manden hedder Jensen, er dansk af fødsel, expatrieret til Amerika, hvor han har lært Spillet meget hurtig og uddannet sig til Professional, d.v.s. Lærer i Golfklubberne i New York.

Hr. Jensen viste ude paa Eremitagesletten en lille kreds af Sportsmænd, hvorledes man skal slaa til en Golfbold. Og det gjorde han virkelig pænt. Med en hurtig smidig Haandledsbevægelse fik han afvexlende Bolden til at flyve meget betydelige Distancer og til langsomt at snige sig ned i sit Hul, og viste, hvor fint og nøjagtigt at Spillet kan drives.

Med hensyn til Spillepladser her i Byens Omegn mener han, at Eremitagesletten foreløbig er den bedste, Fællederne kunne nok bruges, men saa længe Spillet er nyt, er der ikke til at være for Tilskuere, som ville ”lege med”.

Om Spillets fremtid her i landet udtaler han sig med megen Skepsis, vel vidende, hvor længe det varer, før nogen ny Sportsgren vinder indpas. I øvrigt agtede han at blive her hjemme foreløbig, I særdeleshed hvis han kunne få Elever eller blive Klublærer i Golf.

Altsaa, hvis Nogen vil lære det, er der nu en lejlighed. Henry”

KGK noterer efterfølgende i sin bestyrelsesprotokol:

”Klubben har endvidere antaget Herr Charles R. Jensen, som under et fleraarigt Ophold i Amerika har uddannet sig i Spillet og bl.a. fungeret som professionel Lærer ved flere klubber, til at arrangere Spillebanen og give Undervisning i Spillet. Ifølge Aftale skal han mod et Honorar på 25 kroner om Maaneden sørge for, at Banen er udlagt (Huller anlagte) hver Søndag, og skal være aktiv….”

Spillebanen som man kalder banen, skal være stor. Man udgraver hullerne enten i en kreds eller i en række. Hvert hul er 5 tommer i diameter og 5 tommer i dybde. Afstanden mellem hullerne er ca. 400 meter.

Charles R. Jensen bliver Københavns Golf Klubs første træner og chef greenkeeper.

KGK's tidslinje

(billeder på vej)

Timeline Slider

1898
1899
1900
1902
1909
1910
1911
1911
1912
1916
1916
1918
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1938
1940
1941
1944
1944
1945
1946
1947
1947
1948
1951
1952
1954
1955
1956
1958
1959
1959
1963
1964
1966
1967
1973
1979
1980
1981
1983
1984
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1998
2001
2002
2004
2004
2004
2005
2005
2006
2007
2008
2009
2013
2014
2015
2018
1898

Kjøbenhavns Golf Klub blev stiftet

Kjøbenhavns Golf Klub blev stiftet i 1898 på initiativ af ivrige idrætsfolk, inspireret af Charles R. Jensen, der var vendt hjem fra Amerika. Han blev klubbens første træner, grosserer Gustav Hage den første formand.

Det første år spillende man hver søndag på Lammefælleden ved Vibenshus. Man skulle dække hullerne til efter endt spil, når dagen var omme.

1899

Klubben flyttede nordpå til Eremitagesletten

Her blev der anlagt 9 huller syd for slottet vis a vis Kjøbenhavns Væddeløbsbane, der blev nedlagt i 1910. Banen blev udvidet til 18 huller, men det blev opgivet. Det var for stor en mundfuld at passe.

Senere indgik væddeløbsbanens overdækkede tribune som en forhindring på 8. hul. Der blev drivet tværs over Hjortekærsvej og tribunen, som lå tæt ved, hvor den nuværende 15. green er.

Man fik tildelt et par spartanske omklædningsrum i Eremitageslottets kælderregion. Medlemmerne kunne spise i slottets daværende udendørs restaurant.

1900

Klubbens første pokal

Klubbens første pokal, Th. Wessel-pokalen blev udsat. Den blev vundet til ejendom i 1902 af baron R. Wedell-Wedellsborg.

1902

Robert Turnbull ansættes

KGK ansatte den skotske golftræner Robert Turnbull fra Musselbourgh. Han virkede frem til 1918 som både træner og greenkeeper. Greenfee var dengang 1 kr. pr. dag og 5 kr. for en uge.

1909

Eremitagepokalen blev udsat af klubben

1910

Første venskabsklub

Falsterbo Golf Klubb blev stiftet og vi blev venskabsklub samme år.

1911

Frederik Hegel bliver Danmarksmester

Frederik Hegel vandt det første af sine 11 Danmarksmesterskaber. Han vandt desuden det åbne svenske mesterskab tre gange og tre år tidligere det åbne belgiske mesterskab.

1911

Sir Allan Johnstone-pokalen

Sir Allan Johnstone-pokalen er Danmarks ældste vandrepokal indenfor golf. Den blev skænket af den engelske minister Sir Allan Johnstone, efter, at han i 1910 forlod sin diplomatpost i København.

1912

Eremitagepokalen

Eremitagepokalen fra 1909 blev vundet til ejendom af Frederik Hegel. Han donerede den til klubben som evigt vandrende.

KGK optages i Dansk Idræts Forbund.

1916

Banen lægges om

Banen blev lagt om, så man ikke spillede over kørevejene. Klubben fik en aftale med Skovvæsnet om kun at betale leje til Skoven af de klippede arealer. Derfor blev fairways delt op i mindre klippede stykker. Et sælsomt syn.

1916

Klubben fik en lille pavillon

Den udendørs servering fra Eremitageslottet ophørte. Klubben fik i stedet en lille pavillon, brugt ved verdensudstillingen i 1888, opstillet nord for slottet. Den rummede et par små omklædningsrum, men der var dog plads til et billard i fællesrummet.

Desuden et lillebitte køkken, hvor Turnbull,s hustru, Ella residerede.

1918

E.P.L. Frigast

E.P.L. Frigast vandt sit første af to åbne danske mesterskaber, DM

1928

18 hullers bane anlægges

KGK fik på skovrider Martensen-Larsens anbefaling tilladelse til en 18 hullers bane nord for den gamle bane på det areal, hvor vi spiller i dag. Den blev bygget på to år og blev tegnet af en ukendt skotsk banearkitekt om hvem man sagde, at han elskede whisky og tango.

1929

Nyt klubhus og træner

Klubben fik et sommerhus, der tilhørte professor Nyholm ved landbohøjskolen, som klubhus. Det lå der, hvor det nuværende klubhus nu ligger. Den gamle pavillon ved Slottet fulgte med som tilbygning.

Skotten James Ross blev træner og var det indtil 1954.

1930

298 medlemmer

KGK havde i 1930 298 medlemmer.

1931

Else Benzon dansk mester

Else Benzon vandt det første åbne danske mesterskab for kvinder.

1932

Prinsen of Wales på besøg

Prinsen of Wales besøgte klubben og spillede 18 huller. Dagen før havde 50 danske politifolk og 12 fra Scotland Yard finkæmmet Dyrehaven.

1933

Helen Willer-Andersen vinder DM

Helen Willer-Andersen vandt Det nye DM, indstiftet af DIF.

1934

Helga Kier vinder DM

Helga Kier vandt det første af seks DM.

1935

Gudrun Preisler vinder DM

Gudrun Preisler vandt det første af tre DM.

Efter mange års venskabsmatcher med Falsterbo, blev vi også venskabsklub med Lunds Akademiska Golfklubb.

1936

Landskamp mod England

Et uvalgt engelsk hold spillede uofficiel landskamp mod et dansk hold som bestod al spillere udelukkende fra KGK.

1937

Rungsted Golf Klub stiftes

En større gruppe medlemmer flyttede til den nystiftede Rungsted Golf Klub bl.a. i protest mod de strenge krav til spillerne om hensynet til skovgæsterne. Dengang var der lidt bitterhed, men ret hurtig blev KGK og RGK venskabsklubber.

1938

Vandrepokal skænket af Dronning Alexandrine

En af KGK’s stadig vandrende pokaler, en ærespræmie, blev skænket af Christian d. 10’s hustru, Dronning Alexandrine. Dronningen, selv aktiv golfspiller, var æresmedlem af klubben indtil sin død i 1952.

1938

Prins Gustav Adolfs Cup

Blev der første gang spillet om Prins Gustav Adolfs Cup mellem golfklubberne i de nordiske hovedstæder. Pokalen tager efter indviklede regler navn efter de nordiske tronfølgere, alt efter hvem der vinder den. Den hedder 2015 kronprins Frederiks ærespokal. KGK har vundet pokalen 3 gange.

1940

Henry ”Neser Aafeldt blev trænerassistent

Henry ”Neser Aafeldt blev trænerassistent hos James Ross. Neser var som freelancer knyttet til KGK i 50 år. Han vandt den første Copenhagen Cup for professionelle i 146 og igen i 1948.

1941

Vibeke Malm vinder DM

Vibeke Malm vandt det første af fire DM.

1944

Klubhus brændt til grunden af nasister

Klubhuset blev en juni nat saboteret af danske nazister og brændte ned til grunden. Det meste udstyr gik til, men golfspillere fra andre klubber samlede ind og donerede brugte køller og bags. Bl.a. spillede daværende klubmester Frederik Dreyer i nogle år med det halve af det sæt, som Dr. Alexandrine lånte klubben.

1944

Midlertidigt klubhus

Skovvæsnet udlejede villaen Havslunde som midlertidigt klubhus for KGK Den lå vis a vis Springforbivej, men blev nedrevet som et led i Stauningplanen. Midlertidige barakker til udstyr, maskiner mv. blev opført ved siden af brandtomten.

1945

Peter Frigast vinder DM

Peter Frigast vandt sit første af to danmarksmesterskaber. Han spillede otte landskampe.

KGK indstiftede den første 72 hullers slagsspilturnering for amatører i Danmark.

1946

Starten på Copenhagen Cup

72 hullers – turneringen fik en pedant for professionelle. Den blev efter nogle år til en international match, Copenhagen Cup, der tiltrak nogle af tidens bedste professionelle spillere.

1947

Tirsdagsklubben stiftes

Tirsdagsklubben, KGK’s dameklub, blev stiftet af en gruppe ivrige medlemmer.

(billedet er fra 1958)

1947

Niels Thygesen vinder junior DM

Niels Thygesen vandt DM for juniores 12 år gammel.

1948

Jubilæumsfest

Stor jubilæumsfest med match hele ugen og middag i Restaurant Illum. Der blev udgivet et jubilæumsskrift ”Golf på Eremitagen”  af Verner Ammentorp.

1951

Nyt klubhus

Det nye klubhus blev opførte i ekspresfart, takket være bestyrelsesmedlem P.T. Nielsens ildhu. Det stod færdig til indvielse i juni. Byggeriet blev præmieret af Lyngby Taarbæk kommune.  Arkitekten var Kgl. bygningsinspektør Axel Maar.

1952

Dobbelt Danmarksmester

Niels Thygesen vandt DM for både juniores og seniores. Han vandt yderligere 4 Danmarksmesterskaber. Spillede 28 landskampe.

1954

Reginald Horne gav opvisning

Den britiske Ryder Cup-spiller, Reginald Horne, deltog i Copenhagen Cup og gav opvisning på banen.

1955

Hena Lund vinder DM og ny cheftræner

Henrik Lund vandt sit første DM. og fulgte op med DM i 1956. Han spillede 34 landskampe.

1956

Karin Birch vinder DM

Karin Birch vandt de første af tre Danmarksmesterskaber i træk. Forinden havde hun vundet DM for juniores tre gange. Hun vandt også DM i 1973. Karin var på landsholdet 29 gange. Karin Birch og Tove Gertz på forsiden af Dansk Golf i 1956, samme år, hvor Karin som 16 årig debuterede på landsholdet.

1958

“Sprinter” bliver cheftræner

Henning ”Sprinter” Kristensen blev cheftræner i KGK. Forinden havde han været caddiemaster i klubben i 11 år.

1959

Stor baneændring

Den første større ændring af banen siden 1928 blev forestået af Frederik Dreyer og Niels Thygesen. Den bestod hovedsageligt i nye og ændrede bunkers samt flytning af nogle teesteder.

1959

Copenhagen Cup for kvindelige amatører

Den første Copenhagen Cup for kvindelige amatører blev vundet af Birthe Poulsen. Hun gentog sejren i 1962.

1963

Flemming Pfingstl blev Danmarksmester.

1964

Harold Henning vinder Copenhagen Cup

Copenhagen Cup blev vundet af Harold Henning fra USA, i en rekordscore på 67, 68, 67, 63 = 265 slag.

1966

Per Greve vinder EM

Per Greve spillede på det juniorlandshold, der sensationelt vandt EM i Holland.

1967

Sidste Copenhagen Cup

Sidste Copenhagen Cup blev vundet af briten Guy Wolstenholme.

1973

Copenhagen Cup tilbage

Copenhagen Cup genopstod for professionelle imidlertid efter fem års pause i anledning af 75 års jubilæet. Vinder blev spanieren Angel Gallardo.

1979

Old Boys-klubben blev stiftet.

1980

Anette Peitersen vandt DM

Anette Peitersen vandt DM i hulspil. I 1981 vandt hun The tripple, nemlig tre Danmarksmesterskaber i samme år: I i hulspil i slagspil og for hold. Derfor fik hun også Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold. I 1983 vandt hun det åbne skandinaviske mesterskab. Hun vandt desuden DM i 1985 og 1987.

Kontingent for Full time medlemmer var 1.800 kr. og 275 kr. for juniores.

1981

KGK’s damehold vinder DM for hold

KGK’s damehold: Anette Peitersen, Susanne Kristensen Annette Hagdrup og Mette Valentin vandt guld ved det første officielle DM for hold.

1983

Første klubblad

Klubben fik eget klubblad. Der var ca. 1200 medlemmer, som jævnligt skulle informeres.

1984

Starten på en tradition

Old Boys inviterede for første gang Tirsdagsdamerne til match og efterfølgende frokost

1987

Ny venskabsklub: Bokskogen.

1988

EGA Trophy til Eremitagen

European Golf Association havde henlagt sin prestigefyldte amatørturnering EGA Trophy til Eremitagen. Det er en kamp mellem Storbritanniens og kontinentets bedste spillere under 21 år.

Jan Andersen kom på det amatørlandsholdet ved VM i 1988 og 1990. I 1988 i Sverige blev det til en 6. plads.

1989

Mette Brandt Andersen vinder DM

Mette Brandt Andersen vandt DM i slagspil. Karina Ørum vandt det individuelle nordiske mesterskab.

1991

Bagrum og omklædningrum bygges

Påbegyndtes byggeriet af en ny længe med bagrum i kælderen, og nye omklædningsrum.

1992

Sprinter Cup

Sprinter Cup blev spillet for første gang.

1993

Rolf Henning-Jensen omlægger banen

Banen blev omlagt, idet par 3. hullet ved Garderhøjen forsvandt og indgik med sit greenområde i det nuværende 8. hul, hvis teesteder blev rykket op på bakken. Banen fik et helt nyt 12. hul. De hele blev tegnet af et af klubbens nu afdøde medlemmer, golfarkitekten Rolf Henning-Jensen.

1998

Klubben fejrede 100 års jubilæum

Jubilæumsbogen ”Københavns Golf Klub 1898-1998” udkom. Der blev holdt stor jubilæumsfest med en uges matcher og middag for 500 gæster Hotel Eremitagen i Kgs. Lyngby.

I foråret blev renovering og udbygning af klubhuset færdig. Restauranten blev ombygget og nye kontorer mv. kom til, hvor de gamle omklædningsrum var. I en ny bygning vis a vis klubhuset kom der nye omklædningsrum og bagrum.

2001

Juniorholdet vandt Sportsjournalisternes Landsturnering

Juniorholdet vandt Sportsjournalisternes Landsturnering og dermed en rejse til Skotland for at overvære The Open på Royal Lythham & St. Anne.

2002

Klubbens kvinder vinder DM guld

Klubbens kvindelige elite vandt guld ved DM for hold for anden gang.

En af klubbens elitespillere, Amanda Moltke-Leth bestod tour-skolen og blev professionel.

Nyt træningsområde med bunker, og til chipping og pitching blev indviet.

2004

Royal Copenhagen International

Start på Royal Copenhagen International. En ny pro-am-turnering, som bl.a. støtter klubbens talentudvikling.

2004

Kronprinsesse Mary til Pink Cup

Pink Cup fik fornem deltagelse, idet Kronprinsesse Mary spillede med i matchen, dog udenfor præmierækken.

2004

Hærværk og tyveri

Over 100 af klubbens resterende udendørs skabe blev udsat for hærværk og tyveri. Der blev stjålet udstyr for ca. en halv million kr.

2005

KGK på nettet

KGK gik på nettet og fik egen webside. Siden blev klubben også tilknyttet golfbox.

2005

Scandinavian Senior Open

Den europæiske Seniortour besøgte med stor succes Eremitagen for at spille Scandinavian Senior Open. Skotten Bill Longmuir vandt. Hans score var 66-66-64 – i alt 196 slag.

2006

400 nye bagskabe og indendørstræning

Den nye tilbygning med 400 nye bagskabe og to mindre rum til indendørstræning blev indviet.

2007

John Chillas vinder Senior Open

Den europæiske Seniortour vendte tilbage til Eremitagen for endnu engang at spille Senior Open. Vinder blev endnu engang en skotsk spiller, nemlig John Chillas. Han gik i 70-67-65, i alt 202 slag.

2008

Veteranholdet vandt guld

Veteranholdet vandt guld ved DM. Året efter vandt de bronze og i 2010 sølv.

2009

Re-design af Tom Mackenzie

Banen blev re-designet af den skotske golfarkitekt Tom Mackenzie.16 af hullerne har dog stadig samme forløb som i 1928, men især fairwaybunkers og flere greenområder blev ændret. Arbejdet stod på i et par år, men uden banelukning – kun midlertidigt ændrede baneforløb.

2013

DM for juniorer på Eremitagen

72 af Danmarks bedste juniorspillere deltog i DM for juniorer på Eremitagen.

2014

Nye venskabsklubber

Blev vi venskabsklub med Ljunghusen Golf Klubb og Göteborg Golf Klub.

2015

KGK vinder den nordiske pokal

KGK’s hold vandt den nordiske pokal for tredje gang. Sidst var i 1997.

2018

Dameklubben fejrer 70 år

Det var i 1948 at dameklubben første gang blev oprettet. Deres 70 års jubilæum kunne i 2018 fejres med en fin turnering.

Æresmedlemmer

hkh-kronprins-frederik

Hans Kongelige Højhed
Kronprins Frederik

hkh-kronprinsse-mary

Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsse Mary

Klubbens love

Klubbens love, inklusive ændringerne, der blev vedtaget på generalforsamlingen april 2019, kan læses her.

Spørgsmål hertil kan rettes til Direktør Christian Tage Hansen, samt til klubbens bestyrelse.

Etikette

Der skal udvises den største hensynsfuldhed over for Dyrehavens publikum og hjortevildt samt det arbejdende personale. Spil må ikke finde sted, hvis forannævnte befinder sig inden for spillerækkevidde.

KGK har dress-code. Der henstilles til, at alle udviser kritisk sans og situationsfornemmelse og klæder sig efter forholdene (gør meget gerne jeres gæster opmærksom på KGK´s dress code).

Banekontrol gennemføres på alle arealer og i alle bygninger, KGK råder over. Kontrollen skal sikre, at alle gældende regler overholdes. Banekontrollens anvisninger skal følges.

Klubben er uden ansvar for medlemmers eller gæsters værdier og effekter.

Klubbens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne, har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende for deres medlemskategori. Gyldigt bagmærke skal bæres synligt.

Aktive medlemmer af anerkendte golfklubber har adgang til banen mod betaling af greenfee. Greenfee skal i videst muligt omfang betales inden påbegyndelse af spil. I tilfælde, hvor gæsten bekræfter sin tid uden for kontorets åbningstid, skal der betales efter regler, der er anvist i hall´en ved selvbetjeningsskærmen.

Inden spil på banen er alle spillere forpligtet til at gøre sig bekendt med de gældende lokale regler og nærværende ordens- og etiketteregler og til at overholde disse. Spil er undergivet de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews vedtagne regler.

Når alle spillerne på holdet foran har drivet ud, må man gå gennem lågen og frem til 1. tee.

Kun tees af træ må benyttes – der henstilles til, at man ikke efterlader knækkede tees på banen.

Hunde må medtages på banen, hvis de er i snor.

Mobiltelefoner må medbringes – men ikke være tændt. De må kun benyttes til opkald i nødsituationer; i tilfælde af sygdom o.l. Banepersonalet, turneringsledere og -dommere samt banekontrol er undtaget fra denne bestemmelse.

Som nævnt under generelt, skal alle spillerne tage hensyn til banepersonalet, der har ubetinget fortrinsret til at udføre sit arbejde.

Det er ikke tilladt at tage fuldt prøvesving på teestederne. Det er heller ikke tilladt at slå en turf op med henblik på at anvende denne som tee.

Det er aldrig tilladt at spille mere end fire bolde pr. hold.

Læg altid turf på plads. Dette gælder ikke teestederne.

Bags og bagvogne må ikke placeres på eller trækkes over greens eller teesteder.

Bunkers skal gøres i stand med de udlagte river.

Nedslagsmærker på greens skal omhyggeligt rettes op.

Flagstangen skal på greens lægges forsigtigt ned. Man må ikke udsætte greens for mærker f.eks. ved at læne sig op ad putter eller flagstang.

Bold i hul må ikke samles op med kølle- eller putterhovedet.

Bagvogne må ikke trækkes eller placeres på arealer mellem greens og greenbunkers eller på ”forklæderne”.

Intet affald må efterlades på banen.

Spillere, der er startet fra 1. tee, og spiller hullerne i rigtig rækkefølge, har altid fortrinsret.

I forbindelse med en turnering er 1. tee lukket fra en ½ time før første start til en ½ time efter sidste start. Startforbud markeres med et skilt på lågen ved udgangen til 1. tee. Startforbud skal respekteres, uanset om der er turneringsdeltagere på 1. tee.

Hunde må ikke medtages i klubhuset og på terrassen og der henvises til de opsatte hundekroge.

Mobiltelefoner må ikke benyttes til opkald i restauranten eller på terrassen.

Medbragt mad eller drikkevarer må ikke nydes i restauranten.

Flasker, glas eller lignende må ikke medtages uden for restaurant eller terrasse. Plastflasker er undtaget fra denne regel.

Fodtøj må kun henstilles i omklædningsrummene.

Udstyr, herunder sportstasker, bags, køller eller bagvogne må ikke transporteres gennem eller anbringes i klubhuset eller på terrassen men anbringes på de dertil indrettede steder.

Sko, beklædningsgenstande o.a., som efterlades i klubhus, bad eller omklædningsrum, bliver fjernet og efter tre måneder destrueret eller afleveret til velgørende formål. Klubben påtager sig ikke eftersendelse.

Det henstilles, at alle hjælper med at holde orden. Service og flasker skal afryddes efter brug – både i restaurant og på terrassen.

Bags og vogne må ikke forefindes i omklædningsrum eller garderobeskabe.

Vask af køller og jern skal ske på den indrettede vaskeplads ved udgangen til banen.

Cykler skal placeres i eller ved de opstillede stativer.

Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt bagmærke eller gæster, der har betalt greenfee.

Det er ikke tilladt at øve indspil til putting green.

Kun golfsko eller flade sko må benyttes.

Hunde må ikke medtages.

I øvrigt gælder samme regler som for greens på banen.

Mobiltelefoner må ikke benyttes.

Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt bagmærke, gæster der har betalt greenfee eller trænerens elever.

Det er strengt forbudt at slå bolde ud på driving range, når bolde indsamles. Overtrædelse af denne bestemmelse medfører omgående bortvisning og karantæne og i gentagelsestilfælde eksklusion.

Driving rangene er åben fra solopgang til ½ time før solnedgang.

Der henstilles til at benytte trætees eller måtter.

Der må ikke puttes på indspilsgreenen.

Omkring indspilsgreen skal turf lægges på plads.

Efter benyttelse skal boldspande og måtter bringes tilbage til boldmaskinen. Træningsbolde må kun anvendes på driving range. På indspilsgreenen skal der benyttes egne bolde.

Der skal tages størst muligt hensyn til spillere på 18. hul. Slå derfor altid i en retning væk fra 18. hul.

Affald må ikke efterlades.

Mobiltelefoner må ikke benyttes.

Vis hensyn til trafik på ridestien.

Hole In One

Hvis det lykkes en spiller (medlem eller greenfee) at lave hole in one med sin første bold, på KGK golfbanen, udlover Rosé, Vin og Bobler en flaske Club Magnum Rosé for denne bedrift. For juniorerne vil der være en anden alkoholfri præmie.

Derfor vil sekretariatet gerne hører om denne bedrift og belønne denne begivenhed.

Så hvis du ligger inde med en historie kontakt kgk@kgkgolf.dk eller kom forbi sekretariatet det forudsættes dog at det var under et normalt spil på en 18 huls tur og at man har papir og sekundant der kan stå inde for denne præstation.