Skip to content

KONTINGENT

Medlemskab 2020 Priser i 2020
Fulltime (fra 26 år): Kr. 8.200,-
Ugedagsmedlem: Kr. 5.825,-
Ungsenior (fra 19 år):* Kr. 5.100,-
Junior (indtil 18 år):** Kr. 2.600,-
Passiv Kr. 1.100,-

 

*Ungseniorer inkluderer også SU-berettigede studerende op til det år de fylder 30 år.

** Inkluderer én ugentlig fællestræning udenfor skolernes ferie i perioden april til oktober.

Priserne forudsætter PBS tilmelding på dette link, ellers tillægges 100 kr. i administrationsgebyr: https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=02164957&pbscheck=vO0uwQxdouNBIcTzXqzzUA%3D%3D&dbnr=&dbgr=56789&repeatKundeNr=true&kundenrLabel=Kundenr.&version=2&t

Indskud

Vi har indskud ved indmeldelse i KGK. Indskuddet kan betales på én af følgende måder:

Én betaling af 15.000 kr. ved indmeldelse som hidtil.
3 betalinger a’ 5.500 kr. sammen med opkrævningen af årskontingent, de tre første år som medlem af klubben. Ved ønske om udmeldelse eller passivt medlemskab i den 3-årige periode, er den resterende del af indskuddet fortsat forfaldent til betaling.

5 betalinger a’ 3.500 kr. sammen med opkrævningen af årskontingent, de fem første år som medlem af klubben. Ved ønske om udmeldelse eller passivt medlemskab i den 5-årige periode, er den resterende del af indskuddet fortsat forfaldent til betaling.PBS-tilmelding er et krav ved 3- eller 5-årig betaling.

Der er intet indskud for juniorer & Ungseniorer kategorierne ved indmeldelse.

Medlemmer der uafbrudt har været aktivt fuldtidsmedlem fra det år de fylder 16 år indtil det år de overgår til seniormedlem, betaler ikke indskud.

Medlemmer der indmeldes efter det år de fylder 16 år, kan nøjes med at betale 50% indskud det år de fylder 26 år, hvis de har været aktivt medlem i minimum 5 år uafbrudt, op til året hvor indskuddet skal betales.

Bagskab / garderobeskab

Bagskabe med og uden el udlejes til en årlig afgift som opkræves sammen med kontingentet. Priserne pr. år er:

40cm skab: 600 kr.

60cm skab: 900 kr.

60cm skab inkl. el: 1.250 kr.

80cm skab: 1.200 kr.

80 cm skab inkl. el: 1.550 kr.

El-stik: 350 kr.

Garderobeskab i omklædning: 600 kr.

Hvis du har interesse i at leje, bytte eller afmelde et bagskab, så skal du henvende dig til sekretariatet.