Skip to content

Banenyt for november og december

Så længe vi undgår for store nedbørsmængder vil banen holde sig fin og spilbar. Det er fugtigheden, der styrer spillekvaliteten for de fleste baneelementer nu. Greens er sunde og raske, nemme at passe så vi forventer masser af gode golfrunder på vores greens.

Gradvist bliver hele vores anlæg dog gjort klart til vinteren. Vi har ikke en fast skæringsdag for hvornår vi siger “nej tak” til almindelig sommeradfærd, men lader vejrguderne bestemme.

 

Disse vinterforanstaltninger er indført eller på vej:

  • Fra og med mandag den 29. oktober er der indført måttepåbud på drivingrangen.
  • Sæsonen for brug af scootere på banen er ikke tilendebragt endnu. Nærmere info vil følge
  • Vores flotte træstænger på greens bliver taget ind for vinteren for vedligehold. I stedet for kommer vores gamle glasfiberstænger på banen.
  • Par 3 banen bliver hurtigt vandlidende i ydersæsonen, så den vil lukke helt på et tidspunkt.
  • Det samme gælder vores træningsgreens. Puttinggreenen ved terrassen er lukket for spil og senere kommer turen til vores nye flotte puttinggreen ved drivingrangen. Den har tjent os godt i sin første sæson, men lidt ekstra varsomhed henover vinteren vil gøre godt.

 

Banens pleje i november og december

I uge 46 starter vi med at dybdelufte vores fairways. To store entreprenørmaskiner vil arbejde sig henover vores fairways i løbet af denne uge. De arbejder på et hul af gangen, men dette hul vil så være lukket for spil indtil de kører videre til næste hul. Så bered jer på, at spille 17 huller og hvis uheldet er ude 16 huller.

En hovedopgave resten af året (og ind i det nye år) bliver, at renoverer bunkers. Næsten alle banens 56 bunkers har taget skade af sommeren og denne skade er blevet forstærket af hjortenes daglige virksomhed. 2 til 3 mand vil dagligt være beskæftiget med at arbejde med bunkers. Alle bunkers, der bliver klargjort vil blive markeret med blåt og dermed være ude af spil frem til foråret.

Vi har overstået de største arbejdsopgaver med prikning, dress og eftersåning på alle de finere græsarealer: greens, forgreens, omgivelser, tees og drivingrange. Nu er det bare at følge med i fremspiringen af græsset og holde overfladerne rene for blade og ormeskud.

Fairways er stadigt skadede efter den lange tørre sommer og på trods af to grundige eftersåninger i september og oktober og tilførsel af gødning har vi ikke opnået en passende reetablering og heling. Frøerne vil derfor ligge “på lager” til foråret hvor vi så forventer, at de spirer frem. Og vi følger op med flere omgange eftersåning næste år.

 

Hvad kan du gøre for, at holde banen i pæn stand igennem vinteren:

Vi råder over en skøn bane, der klarer sig fint til spil i ydersæsonen. Men tænk over, at der nu er 5 måneder til, at græsset begynder at gro igen og udbedre de skader vi påfører det ved vinterspil. Her er nogle gode vinterregler til at passe på din bane:

  • Læg din tørv tilbage i slagmærket på fairways og semirough
  • Hold afstand med din vogn og gangrute rundt om greenskomplekserne
  • Og ret nu de nedslagsmærker op

 

God fornøjelse