Banestatus marts

Velkommen til årets første banestatus. Vi er nået til den første forårsmåned og vinteren har ramt os for første gang. Januar var rekord våd (største nedbørsmængde i Dyrehaven i 17 år), februar for det meste normal og nu starter marts op med morgenfrost og muligvis sne. Men det er meget normalt. Altid når vi tror, at vi skal i gang med at klippe eller prikke eller dresse, så kommer vinteren og driller.

Men vintervejret giver så tid til at nusse om alle indendørsopgaverne og til at komme i bund med opsparet afspadsering og ferie. De greenkeepere, der har været på arbejde i januar og februar har klargjort baneudstyr og maskiner, men de har også været flittige med at hjælpe med småreparationer og oprydning i klubhus og klubhusomgivelser. Trackman-rummet er sat i stand af greenkeepere, køkken og kontor er blevet hjulpet med at løse opgaver og renoveringen af restauranten får også en hånd.

Klubben har ansat Rasmus Broch Pedersen som fuldtidsansat greenkeeper per 1. marts.

Rasmus er lige fyldt 31 år, har kæreste og 2 børn og kommer fra Hillerød GK. Han har været greenkeeper hele sit arbejdsliv. Først i Mølleåen, et kort visit på Ledreborg og derefter på Hillerød hvor han var førstemand. Han er en meget dygtig golfspiller og spiller på Hillerøds 1ste hold og så har han vundet Royal Trophy to gange, så hvis du kender hans navn i forvejen er det måske fordi du har set hans navn på tavlen i restauranten. Han har valgt at skifte til Københavns for at lære nyt og fordi han synes, at det er en fantastisk bane. Klart når du har vundet to gange. Byd Rasmus varmt velkommen når du møder ham en dag på banen.

Med Rasmus’s ansættelse er greenkeepergården nu fuldtallige igen. Janus Nielsen styrer værkstedet, Nicolai Larsen er førstemand, Hilmar Sveinsson og nu Rasmus Broch er greenkeepere og med undertegnede som chef. Louis Jakobsen styrer hus og drivingrange med god hjælp fra Emil Stougaard, der hjælper flere dage om ugen. Til sommer kommer sommerfuglene tilbage, men nok i en ny opstilling.

Det er vejrbetingelserne, der styrer hvad vi når i marts måned selvom vi er meget ivrige for at komme i gang. Vi har et stort arbejde foran os med at få repareret vores bunkers efter vinteren. Ved siden af dette arbejde vil vi fokuserer på at få luftet, dresset og eftersået vores teesteder og derefter give samme omgang til greens og greensomgivelser. Så begynder vi også at være tæt på april hvor sæsonen starter.

I vil opleve at frekvensen af dage med flag på greens stiger som dagene bliver længere og som banen tager form og kan holde til det øgede slid fra spillere som greenkeepere. Jeg har ingen fast dato for hvornår greens får flag på permanent, hvornår der kommer river i bunkers igen og hvornår alle teesteder kommer i spil. Men det kommer. Indtil da så glæd jer over at greens og fairways er kommet fint igennem denne del af vinteren og at udgangspunktet for sæsonen tegner godt.

Som altid:   

Husk at anvende måtte

Ret dit nedslagsmærke op

Hold afstand med din vogn til greensomgivelserne

God fornøjelse

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper  

Banestatus november/december

Vi er allerede langt inde i november og det er først nu at de vinterlige temperaturer er ved at indfinde sig. Oktober og første del af november har været unormalt varme og tørre og det er også grunden til at der har været spillet masser af golfrunder på banen og været liv i klubben hvilket er skønt. Det bringer os kun hurtigere igennem vinteren. Husk, at der kun er en måned til at vi går mod lysere dage igen.

I greenkeepergården fløj oktober måned hurtigt hen over os. I løbet af ti lange dage blev vores nye shortgameområde anlagt sammen med vores faste gravemester. Processen med gravemester, arkitekt og greenkeeperteam er gået fantastisk og det giver altid mod og lyst til mere. Efterfølgende skulle hele området finpudses og det installerede vandingsanlæg færdiggøres og så blev der stået og gødet. Vi har, takket være det fine vejr, haft en rigtig god fremspiring af græsset. Nu skal vi passe på det, få det bragt sikkert igennem vinteren så etableringen tager endelig fart i foråret og vi kan åbne hele anlægget til sommer.

Vinter på banen.

Vi spiller golf hele året på vores bane og det kræver forholdsregler for at komme igennem vinteren uden så mange slidskader. For vinterspil koster. Græs kræver varme og lys for at gro, vokse og reparere sig selv og det kan ikke lade sig gøre i perioden november til april. For at spillet alligevel kan være tilladt har vi følgende regler:

Alle spillere skal anvende måtte fra tee til green. I rough, i bunker og på green er måtte ikke nødvendigt at anvende.

Banen kan lukkes af greenkeeperen ved rimfrost, dagsfrost og regn. Oplysninger på dagen vil være tilgængelig via golfbox og hjemmeside fra kl.0630 af.

Green 1 og 18 kan lukkes i kortere eller længere perioder. Der vil kunne spilles til provisorisk green på disse huller.

Kørsel med buggies vil også forbydes når forholdene kræver det. Kørsel med buggies er i skrivende stund stadig tilladt. Kørsel med scooters er indstillet per 5. december 2022.

Puttinggreens og par 3 bane lukkes også for spil når forholdene kræver det.

Vi prøver også at ”vintergøre” banen ved, at:

Tager river ind fra bunkers. Det sker lige før jul

Skifte flagstænger, kopper og teestedsmarkeringer til mere ydmyge udgaver

Slukke for boldmaskinen så bolde til brug på range selv skal samles ind

Men inden det bliver vinter for alvor, er der stadig plads til både daglig vedligehold af banen og små projekter. Hver morgen begynder stadigvæk med at der bliver blæst blade på bane og ved klubhus, flag bliver kørt ud og bunkers rives. Greens passes næsten udelukkende med vores tromle, men duggen fjernes de dage der ikke bliver tromlet. Det giver bedre spillekvalitet, men er også vigtigt i forhold til udvikling af svamp. Greensomgivelser klippes så længe vi kan og det samme gælder for tees. Luftning af teesteder. Fairways klippes ikke mere. De er langskæggede, men sunde så planen er, at de får hvile for at stå endnu stærkere til den nye sæson. Jagt på muldvarpe er blevet hverdag igen. Der er kommet en del muldvarpe ind på banen, også steder hvor de ikke har været i mange år. Der bliver sat fælder op, men deres gange er stadig dybe så succesen indtil nu har været begrænset. Men det ændrer sig.

Ved siden af den daglige pleje er det planen, at tees, stier og omgivelser skal luftes og at drivingrange bliver topdresset.

Sæsonen er ikke slut og der venter mange gode golfdage forude med røde kinder og fyldte maver i den varme lounge. Husk, at vi retter nedslagsmærker op og vi anvender måtter.

God fornøjelse

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper

Shortgame området er under anlæggelse.

Endelig er anlæggelsen af vores længe ventede shortgame område gået i gang. Og det går hurtigt. På kun 10 dage vil det være færdiganlagt og klar til såning. Medio 2023, i jubilæumsåret, forventes området at være klar til spil.

Shortgame området er designet af Danmarks kendteste golfbanearkitekt Philip Spogard. Samarbejdet imellem klubbens banekomite, greenkeeper og Philip kom i stand i 2021, i begyndelsen af pandemien.  Anlæg var oprindeligt planlagt til sensommeren samme år, men alle nødvendige papirer og godkendelser var ikke klar så projektet blev udskudt til 2022.

Det har længe været et udtalt medlemsønske, at vores træningsfaciliteter skal forbedres. Det er en luksus at have et stort græstee at træne fra og at greens og drivingrange ligger tæt på klubhus og 1st tee, men vi mangler et stort indspilsområde hvor der kan trænes indspil i varierende længde. Det får vi nu.

Shortgame området anlægges på par 3 banen, tæt ved drivingrangen. Designet er synligt og appetitligt så du nemt får lyst til at gå derover for at træne. Samtidigt sikrer Philips design, at området kommer til at ligne noget der altid har ligget der og at det passer ind i Dyrehavens følsomme natur.

I alt ca. 2000m2 af vores eksisterende par 3 bane inddrages til shortgame området. Greenen bliver på ca. 500m2 og det resterende område bliver passet kortklippet i stil med vores eksisterende greensomgivelser. Alle typer indspil på op til 70 meter vil kunne trænes på området.

Placeringen af shortgame området får betydning for par 3 banen. 1ste hul bliver afkortet og 5te hul nedlægges. Derved vil par 3 banen være på 4 huller. Såfremt det nyanlagte shortgame område bliver en succes og tiltrækker mange medlemmer er det banekomiteens plan at den resterende del af par 3 banen kan overvejes at renoveres. Philip har derfor allerede udarbejdet en helhedsplan for hele par 3 banen.

Nu er vores gravemester påbegyndt arbejdet denne tirsdag og forsætter indtil næste torsdag. Klubbens greenkeepere går til hånde, sørger for materialer og etablerer vandingsanlægget. Når gravemesteren har forladt pladsen, tilsås og gødes hele området, vækstdug lægges på for at fremme spiringen og til sidste indhegnes hele området for at beskytte det mod Dyrehavens faste beboere, hjortene.

Hvis du når ud i klubben i den kommende tid så benyt chancen til at se en kunstart i fuldt flor når en mester i en gravemaskine former jorden så den ser ud til at den altid har ligget sådan. God fornøjelse.

Martin Nilsson, chefgreenkeeper

Banestatus oktober.

Der er fuld fart på mange større vedligeholdelsesopgaver på banen. Sensommer og tidligt efterår er en god periode til at få eftersået med græs og få luftet og topdresset vores spillearealer. Arbejdet skal indpasses i en stadig travl bane med matcher og arrangementer og regn er der også faldet. Vi har udnyttet det periodevis fine septembervejr til at få topdresset og luftet vores store greensomgivelser og par 3 bane og græsset spirer nu efter små to uger. Greens blev klaret i sommer.

Større arbejde på golfbanen i oktober:

Uge 40: Der arbejdes på fairways. Der topdresses, prikkes og eftersås. Det er et omfattende arbejde hvor vi får hjælp af en entreprenør. Forvent, at der vil være maskiner på fairways de fleste dage, specielt mandag til torsdag og at golfspillet vil være påvirket i høj grad. Maskinerne har fortrinsret.

Uge 41: Anlæg af shortgameområdet på par 3 banen går i gang. Par 3 banen lukkes i perioden 11. oktober til

Uge 42: Anlægsfasen af shortgameområdet afsluttes og hele området hegnes ind.

Efteråret er begyndt. På banen betyder det i første omgang, at morgenerne for greenkeeperne er blevet mørkere. Solen står senere og senere op og greenkeeperne starter arbejdet med pandelamper og projektører. Vi bruger en del tid allerede nu på at blæse blade væk, reparere skader fra hjorte og fugle.

Hjortene bliver meget mere aktive i efteråret. Brunsttiden er sat i gang og dagslyset svinder. Det bliver i højere og højere grad deres territorium. Det mærker vi på banen ved, at skader fra slåskampe bliver hyppigere og større. Så må vi ud med frø og sand og lapper tørven efter dem, men helingen går langsommere nu fordi væksten er aftagende.

Det samme gælder for skader efter fugle. Det er kragefugle, der søger efter larver. Larverne lever af græsrødder og ligger nu næsten helt oppe ved overfladen og spiser græsrødder. Større gule plamager på banen kan skyldes, at der ligger mange larver nedenunder. Snart graver de sig ned i jorden og forpupper sig. Larverne er guf for kragerne, men de spiser ikke pænt. Tørv bliver revet op og ligger henkastet på græsset og kragerne er meget flittige. De skader på vores tørv har vi oplevet i efterår og vinter i mange år nu uden at omfanget er blevet katastrofalt. Den tendens ses desværre på flere golfbaner med mere sandede jorde hvor store arealer ødelægges.

Jagtsæsonen startede 1. september og Dyrehavens skytter er kommet godt fra start. Hver dag lyder der skud på banen og hjortene pisker rundt. Det er ”business as usual” i en park med flere end 2000 hjorte og hvoraf ca. 700 bortskydes hvert år. Jægerne er topprofessionelle og meget påpasselige med sikkerheden, selvom dyrene måske ”dejser” om ganske tæt på jer.

Shortgameområdet

I sidste uge gravede vi den nederste del af par 3 banen op. Det er i dette område, at vores shortgameområde skal anlægges. Udgravningen var en arkæologisk forundersøgelse hvor der skulle kigges efter om jorden gemte på noget spændende da hele vores par 3 bane ligger tæt på nogle gamle gravhøje. Vi har et rigtigt godt samarbejde med Kroppedal Museum, der er egnsmuseum for Dyrehaven, og alle tilladelser til projektet er givet på forhånd, men når der endelig graves i Dyrehaven så er det en chance for arkæologerne, der ikke kan forpasses. Arbejdet var hurtigt klaret og de fandt en spor af en række gamle bålpladser, men ikke mere end det.

11. oktober starter anlægsfasen så endelig. Det har været en lang rejse hvor netop godkendelser har spillet en stor rolle. I år har det været et spørgsmål om vi ville kunne finde en gravemester, der havde tid til projektet for efter pandemien, er slut er der travlhed i golfbranchen. Vores ”faste” gravemester Frank Lowell fandt tid til projektet og det er skønt. Han kender banen og forholdene rigtigt godt for det var ham der stod for gravearbejdet da banen blev genoprettet tilbage i 2008 og 2009. Arkitekt på opgaven er Philip Spogard. Philip har udarbejdet en plan for vores træningsfaciliter hvor vi starter med et savnet shortgameområde. Hvis dette bliver en succes, er det planen at fortsætte med resten af par 3 banen.

Shortgameområdet bliver stort efter vores golfklubs standarder. Hele området bliver på i alt 2100m2 med en green på ca. 500m2. Der bliver store områder til at slå forskellige typer indspil til greenen. For at gøre plads til området nedlægges par 3 banens 5. hul og 1. hul afkortes. Derudover flyttes rough til en ny placering i bagkanten af drivingrangen. Flytning af roughen har været den store udfordring for det er nyt for myndighederne at give tilladelse til at flytte fredede arealer, men det gik.

Hvornår åbner så shortgameområdet for spil? Lyset svinder hurtigt i oktober og koldt bliver det også gradvist. Det er ikke ideelt for etablering af græs, men det er det tidspunkt der blevet os givet. Det er min forventning, at området kan åbnes ved Sankt Hans næste år. Området holdes indhegnet næsten ind til åbning for at forhindre at hjortene får fat i tørven.

Fairways

Oktober måned begynder med et større arbejde på fairways hvor der udlægges topdress, der luftes og der eftersås. Det er en kæmpe omgang og den kommer til at præge hele uge 40. Lidt senere i oktober udlægges der også en vintergødning.

Hidtil har vi lagt dette store og generende arbejde i marts måned. Spilaktiviteten er begrænset i marts måned og fairways er almindeligvis meget slidte og trætte på dette tidspunkt af vinter, hjorte og spil så tidspunktet har passet OK. Men sidste vinter var anderledes. For det første var det tydeligt hvor meget det hjælper at I alle anvender måtter, men fairways var også mere faste og tættere end de plejer at være efter vinter. Det er min overbevisning, at vores snart mangeårige indsats på fairways er begyndt at bære frugt. Vi har i mange år lidt under et tyndt og pjasket græstæppe på fairways og det er planen, at det skal vi væk fra. Et sådant ”løft” tager lang tid og længere tid end mange spillere forventer, men fairways kom bedre ud af vinteren 21/22 end tidligere. Derfor var det også fornuftigt at flytte topdressningen til et mere hensigtsmæssigt tidspunkt hvor der stadigvæk er vækst i græsset. Nu forsøger vi i oktober og evaluerer efterfølgende.

Efterår er en fantastisk smuk tid på året i Dyrehaven og der vil være masser af gode golfrunder at spille på banen. God fornøjelse. Martin Nilsson, Chefgreenkeeper

Banestatus september

Nu er banen blevet rigtig tør, specielt på fairways, semirough, bunkerkanter og stier. I lang tid har den holdt stand mod tørken, men august har bare fortsat med solskinsdage. Tørkeindekset for Hovedstaden er i top og bestemt også i Dyrehaven. På nuværende tidspunkt har vi på årsbasis fået mindre nedbør end i tørkeåret 2018. Men vi står et bedre sted. Vores snart mangeårige indsats på fairways med topdressing, eftersåning, gødskning og brug af afspændingsmiddel er grunden til, at banen ikke er brændt fuldstændigt af og at den er blevet varigt skadet. Hvis regnen kommer i september, er det min forventning at den kommer sig hurtigt igen. Vi står klar med et efterårsprogram til vores fairways så vi kan fortsætte vores kvalitetsløft.

Det er næsten kun vores teesteder og greens, der holder sig grønne fordi de har vanding knyttet til sig. En sideeffekt er, at disse områder er særligt efterspurgte blandt vores faste beboere, hjortene. Deres vante græsningssteder er tørre og hvorfor så ikke søge over til den grønne golfbane? Der græsses på livet løs på disse områder og desværre laves der også både stort og småt – i store, store mængder. Vi bruger ekstra tid hver morgen på at rydde op efter det store. Vi klipper ikke fairways, men vi kører med vores stor blæser for at rydde op. I vil også kunne se, at de nipper eller river græsset af. Det efterlader totter af oprevet græs der så står og stritter grimt indtil næste gang greenkeeperen klipper arealet. Indtil regnen kommer og sætter gang i Dyrehavens overdrev igen må vi så nyde, at de store flokke kommer så nær på os. Husk, at de samme regler gælder for hjorte som for mennesker:  Ikke slå hvis der er risiko for at du kan ramme.

September rummer mange arrangementer, klubmesterskabsfinaler og lige i starten af oktober, Royal Trophy. Det meste af måneden kommer derfor til at gå med, at holde banen fuldt spilbar og lækker, mindske tørkestressen og hvis der kommer plads i golfbox lige snige et par større plejeopgaver ind.

Større banearbejde planlagt i september:

Uge 36: Greens topdresses og udvalgte greens eftersås. Forvent lidt unormale forhold i begyndelsen af ugen

Uge 38: Greensomgivelser og forgreens prikkes og topdresses. Forvent unormale forhold det meste af ugen

God fornøjelse

Martin Nilsson, chefgreenkeeper

Banestatus juli.

Større arbejde på banen i de næste uger:

Uge 28: Teestedet på drivingrange holder pause.

Uge 28: Kløver behandles på greensomgivelser

Uge 29: Greens prikkes og eftersås. Forvent unormale overflader i denne uge

Uge29: Kløver behandling fortsættes

Uge 30: Kløver behandling fortsættes

Royal Copenhagen Junior Cup er lige overstået. Den afslutter den første del af golfsæsonen på banen. De stakkels juniorer fik mere eller mindre den eneste regn vi har fået i et stykke tid hvilket medførte en del våde fødder fra spil fra roughen og høje scores.

Juli er en relativ stille måned præget af feriestemning på banen. Mange medlemmer er i sommerhus eller er i udlandet på ferie. Det giver plads til at give banen lidt velfortjent ro fra den ellers høje belastning fra spillere og greenkeepere. På banen vil der være fokus på at bringe specielt greens og greensomgivelser igennem varmen og tørken uden for mange skader. Hvis der kommer lidt tilfældigt nedbør beskytter vi også fairways ved at anvende et afspændingsmiddel, der får jorden til at holde på fugten i lidt længere tid.

Der har været fuld tryk på træningen på vores nyrenoverede teested på drivingrangen. Nu prøver vi at give det en sommerpause fra al slitagen. Vi eftersår og dresser teestedet mandag i uge 28 og derefter holdes det lukket for spil i en uges to ugers tid afhængigt af vejrforholdene. I mellemtiden kan der slås bolde fra foran teestedet ligesom i vinter. Vi evaluerer efterfølgende om det var ”balladen” værd.

I stigende grad er det blevet sværere at finde plads til sensommerens eftersåning af greens grundet et tætpakket turnerings- og aktivitetsprogram. Derfor arbejder vi på greens i uge 29. Greens bliver prikket, eftersået og topdresset. Rutinen giver som altid lidt ujævne greens, men det aftager hurtigt.

Vi skal holde vores kløver nede specielt på greensomgivelserne og derfor påbegynder vi vores jernbehandling i uge 28 og fremad. Jernbehandlingen medfører en svidning af kløverens blade, der så giver græsset en lille konkurrencefordel i en kortere periode. Behandlingen giver sorte pletter på greensomgivelser, er ikke så effektiv, men det er vores bedste redskab i kampen mod kløver som ukrudt når vi ikke må anvende ukrudtsmidler som andre baner i landet.

I juni måned havde vi igen besøg af vores banekonsulent Alistair Beggs. Sidste besøg var i 2018 da Alistair arbejdede for STRI. Alistair arbejder nu for the Royal & Ancient og er ansvarlig for rådgivningen for alle de golfbaner, der anvendes til British Open, kvalifikationer og andre mesterskaber under the R&A. Selvom Københavns Golf Klub ikke er en linksbane er der mange lighedspunkter i tilgangen til plejen og vores lange historie. Alistair har denne gang vurderet om der har været fremskridt på banen, om vores strategi er korrekt i forhold til vores placering og vores underliggende lovgivning, og om der er områder hvor vi med fordel stadig kan intensivere vores plejeindsats for at skabe en bane i høj kvalitet på en holdbar måde. Alistairs rapport kan findes på klubbens hjemmeside.

Som altid:

Ret dit nedslagsmærke op,

Hold farten oppe på banen og lad hurtigere bolde gå igennem

Pas på hjortene på bane og drivingrange. Der gælder de samme regler som ved mennesker: Du må ikke slå hvis der er risiko for at du kan ramme dem.

Pas på roughen. Den er tyk!

God sommer

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper