Banestatus Vinter 2023/24

Sæsonen stopper aldrig i Københavns Golf Klub.

Vi er begunstiget af en golfbane med en veldrænende jord, som er beliggende på et lysåbent areal. Det betyder, at vi har den luksus at vi kan, hvis vi ønsker det, spille golf hele året.

Men spillet har en pris. Spillet slider, specielt på og ved tees, på greens og rundt om greens. Fra ca. midt november til slut april vokser græsset ikke og kan derfor ikke reparere de skader vi påfører det.

Ikke alle medlemmer i vores klub benytter sig af muligheden for at spille golf hele året. For langt de fleste er golf stadig en sæsonsport. De gemmer deres færdigheder til når solen varmer mere og græsset er grønnere. Det er derfor en balancegang at sikre, at der er en golfbane tilbage efter vinteren når foråret nærmer sig.

De 2000 hjorte har stadig, med længder, den største indflydelse på hvordan vores bane kommer ud af vinteren. Derefter kommer om vi bliver ramt af vintersygdomme på greens og generelt spil på banen. Hjortene kan vi ikke styre og sygdomme kan, til en vis grad, forhindres ved god greenkeeping når vi nu ikke må anvende pesticider. Spil på banen slider og slider rigtigt meget i fokuserede områder.

I banekomite og greenkeepergård arbejder vi på, at vi kan spille golf hele året, men vi ønsker også, at der er lidt mere golfbane tilbage i foråret når sæsonen for alvor skal til at begynde.

Derfor er brug af måtter blevet obligatorisk og vi har oprettet en ”vinterbane” hvor vintersliddet på tees og stier samles ved færre tees. I vil opleve at banen holdes lukket på dage hvor den måske i tidligere sæsoner har været holdt åben. Vi forventer, at summen af lidt flere lukkedage grundet vejrlig vil kunne bringe banen frem til foråret med mindre slid. Dage med sne, tø og megen nedbør vil være typiske lukkedage. Information om banens status kan søges i golfbox eller på GLFR app’en.

Vi er nu gået over til det vi kalder ”Vinterbanen”. Hjælp mig gerne med, at finde på et mindre nedslående navn.

En åben vinterbane er kendetegnet ved:

  • At vi spiller til sommergreens. 1. og 18. green kan dog godt være lukkede. Hullet vil da være placeret på forgreen.
  • At vi spiller banen fra enten sort eller grøn tee. Begge baner er ratede. Alle andre teesteder er lukkede og må ikke anvendes.
  • At der er måttepåbud gældende for spil fra tees, fairways, semirough og greensomgivelser
  • At vi ikke forventer flag på greens, men at de forekommer sporadisk. Spil ind til green, tag proppen ud af hullet, put ud og genplacér proppen i hullet. Sådan har vi gjort i mange år.
  • At vi river i bunkers efter os med golfjernet. River er taget ind for sæsonen
  • At vi altid retter nedslagsmærker op, anvender måtte og ikke trækker trolley’en henover tees eller forgreens.

Status på træningsfaciliteter:

Alle puttinggreens, par 3 bane og indspilsområde er lukkede for sæsonen og må ikke anvendes.

Drivingrange vil holdes åben, men du skal selv samle bolde for at kunne træne eller varme op.

Fra hele greenkeepergården lyder der en stor tak til alle medlemmer for jeres smil og jeres roser til banen og vores arbejde i dette helt specielle snart forgangne jubilæumsår.

Glædelig jul og godt nytår Martin Nilsson, Chefgreenkeeper.

Baneopdatering november

Velkommen til denne sæsons november. Masser af regn og rusk, blade der falder, korte dage. Efteråret kom hurtigt i år. De skønne solskinsdage i august under jubilæumsugen er langt væk. Men november – og resten af vintermåneder – kan sagtens rumme mange tørre dage med skønt golfvejr og så er det dejligt at være medlem i en golfklub med en åben bane, en åben og gæstfri restaurant og en varm brændeovn i loungen. I greenkeepergården varmer det, at Rasmus er blevet far til en sund dreng. Stort tillykke til Rasmus og hans familie.

Der er ikke fastsat datoer for større vedligeholdelsesarbejde på banen i denne periode. Alt større arbejde på banen er styret af vejret. Hvis banen er tørret nok op, udnyttes dette til at nå en sidste række vedligeholdelsesopgaver som f.eks. topdress af tees og drivingrange, luftning af stier, prikning af omgivelser og arbejde på vandingsanlægget. Der vil blive informeret om arbejdet via golfbox og GLFR-app.

Almindelig pleje af banen begrænser sig nu til tromling og afdugning af greens, for at sikre spillekvalitet og sundhed, og lejlighedsvis klipning af tees og greensomgivelser. Klipning af fairways og semirough vil være en overraskelse da det sjældent vil være tørt nok til at kunne gøre det pænt.

Dagene afkortes hurtigt i disse uger og det betyder altid en højere hjorteaktivitet. Det er som om, at når vi spillere forsvinder fra banen rykker hjortene ind. Nu er det deres tid for alvor. Når jorden så er blød og væksten lille, så stiger antallet af skader og de heler meget langsomt hvis slet ikke.

For nu er det efterår, meget snart vinter. Temperaturen falder og dagslyset forsvinder og så går græsset i dvale. Den dvale kommer græsset først for alvor ud af sent i april, måske først i midten af maj som i år. Det svarer næsten til et halvt år, hvor græsset skal kunne modstå golfspillere som hjorte. Et halvt år.

Det er en central del af greenkeeperens arbejde at sikre at golfbanen kommer så godt igennem denne lange periode for græsset uden tilvækst og uden evnen til at reparerer skader. I det daglige handler det om at mindske og fordele sliddet og at undgå vintersygdom, dette hovedsageligt på greens. Men arbejdet er meget langsigtet. Valg af de bedste græsarter, topdressning, gødningsstrategi  samt jordens evne til at skille sig af med overflødigt vand danner grundlaget for sunde, faste og tørre overflader, der kan komme igennem ydersæsonen. Hvis ikke greenkeeperen arbejder langsigtet vil golfbanen langsomt, men sikkert degenerer.

Indtil foråret vender tilbage skal vi finde en måde, at spille golf på banen i ydersæsonen som stadig giver os et godt udgangspunkt. Jeg vender meget snart tilbage med en opdatering om hvordan vi skal spille golf på banen denne vinter.

I mange år har jeg været medlem af en erfa-gruppe bestående af ligesindede greenkeepere fra Københavns-området samt en enkelt bane i Sverige. Gruppen er et fagligt fællesskab som er skabt for at dele viden om pleje af golfbaner uden brug eller med et minimum brug af pesticider. Det er den danske lovgivning på området, der har drevet interessen for os. Årets største begivenhed er afholdelsen af vores ”Tour de Fungus”. Det er en dag i november hvor vi lige akkurat når rundt på alle vores baner og undersøger greens for svampesygdom og nye plejetiltag, der mindsker forekomsten af svampeangreb. Det har igennem årene medført en del justeringer i plejen af greens.

Reduktion i anvendelsen af pesticider på danske golfbaner er nu ved at blive et internationalt fænomen. EU pønser på helt at afskaffe brugen af pesticider på golf- og fodboldbaner. Lad os nu se, men det betyder, at vores lille gruppe for en del opmærksom fra udlandet. Igennem årene har vi haft en del besøgende fra udlandet, men dette års ”Tour de Fungus” bliver særligt underholdende. Vi får besøg af Ryder Cup-helten Alejandro Reyes, tidligere chefgreenkeeper på Le Golf National og rådgiver på Marco Simone samt Micah Woods, græsforsker fra USA. Det giver os en chance for at parre pesticidfri drift med topformåen til glæde for miljøet og for golfspillerne.

Som altid:

Husk at brug din pitchfork

Husk at anvend sandet i din divotbag

Riv efter dig i bunkers

Og brug måtten når den dukker frem af gemmerne

God fornøjelse

Martin Nilsson, chefgreenkeeper

Baneopdatering oktober

Arbejde på banen i oktober:

2-6. oktober:

I denne uge topdresses og luftes fairways og semirough. Forvent store forstyrrelser på banen og lukning af huller hvor, der arbejdes.

13-15. oktober:

I denne uge arbejdes der på forgreens. Der luftes, eftersås og topdresses. Forvent forstyrrelser af disse spiloverflader.

23-25. oktober: Der arbejdes på teesteder.  Der luftes, eftersås og topdresses. Forvent mindre forstyrrelser.

Sikken en sommer!

Hvor har banen været grøn og med tætte fairways og ikke mindst semirough for en gangs skyld. Det er vi ikke vant til.

Det er et godt stykke tid siden jeg har skrevet en baneopdatering. Sidste gang var før sommerferien. Da havde vi tørke. En våd vinter var gået direkte over i en meget tør april, maj og juni. Sådan en start gav mindelser om sommeren 2018. ”Er det sådan vejret bliver nu og i fremtiden?”. Al barnepleje handlede om at håndtere tørkestress. Hekseringe væltede frem på forgreens, udvalgte fairways blev vandet og et gammelt vandingsanlæg, uanset hvor godt vi passer på det, viste med al tydelighed hvor sprinklerne ikke nåede hen til.

Når I medlemmer spurgte mig om banen ville nå at blive grøn igen, svarede jeg, at så skulle sommeren blive så våd og kedelig, at vi alle sammen hellere ville være i udlandet. Jeg kunne ikke forestille mig, at vi ville få en grønlig bane før en gang i oktober måned. Sådan gik det ikke. Juli blev våd og banen rebound’ede efter 2-3 uger. August fortsatte stilen og det passede så perfekt med match og aktivitetsprogrammet for klubben. Hele august og hele september har været en lang klippe- og præsentationsrutine til den parade af arrangementer vi har haft: divisionsweekend, Jubilæumsuge, Company Days. Klubmesterskaber, Danmarksmesterskabsfinale for hold og nu endelig Royal Trophy.

Banen har stået godt igennem hele perioden og vi greenkeepere har fået masser af ros for vores arbejde. Mange tak for de roser. Dem labber vi i os. Vores tilgang til arbejdet er den samme om det er sommer eller vinter, tørke eller oversvømmelse, men det er ulig meget nemmere at præsentere en flot golfbane når den er grøn og står veldefineret. Det er godt for øjet.

Maskiner og greenkeepere er nu trætte af ”bare” at klippe græs. Nu kommer den periode af året hvor fokus er på langsigtet vedligehold som luftning, eftersåning og topdressning, indvintring og forebyggelse mod svampeangreb og hjortetrampen. Alt sammen for at vi alle har en lidt bedre golfbane til næste sæson.

God fornøjelse med en forhåbentlig lang og dejlig efterårs sæson.

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper

 

Nyt fra banen

Planlagt arbejde på banen de næste uger:

Uge 20:

Greens topdresses mandag.

Prikning på forgreens

Der vandes på 11. og 13. fairways

Uge 21:

Tees prikkes og topdresses

Foråret er stadig meget tørt og vi venter på græsvæksten. Den kommer ikke før der kommer godt med regn. Vi vander så meget som vores anlæg tillader os, men de arealer, der ikke er dækket af sprinklere lider. En uge med kedeligt regnvejr ville gøre underværker for banen.

Vi har fået rigtigt mange hekseringe de seneste år. Først på vores forgreens, så på enkelte teesteder og nu også på fairways. Hekseringe er en naturligt forekommende svamp, der trives i græs. Der findes forskellige typer af den, men den mest skadelige er den vi ser på banen lige nu. Græsset svides af store mængder frigjort kvælstof når hekseringen stille og roligt vokser. Hekseringe er tydelige når forholdene er tørre som vi har på vores bane nu. Hvis vi får en våd sommer, vil græsset bedre kunne kæmpe sig tilbage. Det ved vi ikke om vi får, men indtil da vil greenkeeperne forsøge at udbedre skaderne på vores forgreens. Sidste år arbejdede vi intensivt på en række forgreens plaget af hekseringe med en vis succes. Det arbejde genoptager vi her i maj.

Så snart der kommer regn vil der blive bragt afspændingsmiddel og gødning ud på fairways. Vi har tættere græstæppe på fairways end sammenlignet med andre forår og de er mindre skadesplagede efter hjortene. Divots fra vinterspil hører nu fortiden til fordi I er blevet så gode til at anvende måtter igennem vinteren. Så vores udgangspunkt for yderligere at løfte vores fairways er bedre end sammenlignet med andre år. Nu er det bare vand, der er den begrænsende faktor. Måske bliver lange tørkeperioder mere udbredt, men vi forbereder os ved at vælge mere tørkeresistente græsarter når vi eftersår og brugen af afspændingsmiddel hjælper også græsset til at få det maksimale ud af jordens vandindhold. Et tæt græstæppe modsat et åbent hullet hjælper også til at mindske fordampningen. Opbygningen af et tæt græstæppe er det som gødningen hjælper med til.

Det kan virke omsonst at anvende divotposerne på fairways når det er så tørt som det er, men det er altså stadigvæk en rigtig god hjælp til at skabe jævnere fairways og få repareret hullerne så hurtigt som muligt. Jeg synes omsætningshastigheden på de ophængte poser i starterhuset er for lav i år, så her må I godt blive mere flittige. På forhånd mange tak.

Vi har fået en robotklipper på prøve. ”Crille”, som den hedder, har flere af jer skiftet bekendtskab med ude på rangen. I ca. 2 måneder skal den passe Louis’ store teested. Derefter kan vi evaluere om den kan finde ud af at klippe udenom dividers, skilte og spillere og om den kan klippe i tees og hjorteefterladenskaber. Men den første prøvetid har været meget positiv og vi greenkeepere er svært begejstrede. Nu lader vi også Crille klippe shortgameområdet og måske er det en lille verdensnyhed for klubben. Jeg har i hvert fald ikke hørt om andre steder hvor de lader en robot klippe et nyetableret græsområde til.

Der sker rigtigt meget inden for robotklippere til professionel pleje i disse år og løsningerne bliver mere og mere attraktive. De klipper godt, de er blevet ”klogere” og mere effektive og de er driftssikre. Klimaregnskabet og lydniveauet er også plusser. STERF, den fælles nordiske græsforskningsfond, er begyndt at forske i om græsset bliver sundere og stærkere af at blive klippet af små robotter i stedet for store og tunge dieselmaskine. Jeg ser robotter på golfbaner som en del af golfbanernes fremtid. De vil frigive tid for greenkeeperne til at kunne fokusere på detaljer i stedet for produktion. Specielt ukrudt, insektskader og sygdomme vil tage meget af greenkeepernes tid i fremtiden efterhånden som sprøjtegiftene forsvinder. Måske forsvinder de hurtigere end vi regner med, da EU-kommissionen er kommet med et lovforslag om et generelt stop i hele EU af brug af sprøjtegifte på græsarealer hvor mennesker færdes.

Som skrevet er robotten på prøve i vores klub. Selvom mange klubber er i fuld gang med at anskaffe sig robotter er vi ikke sikre på, om de passer ind i Dyrehaven og om alle de mange regler vi skal følge, overhovedet vil give plads til dem. Det må tiden vise.

Måttepåbud på rangen er nu endeligt ophævet. Stakkels Louis. Nu starter hans svære tid hvor hans elskede range slås i stykker hver dag. Det er et vilkår han må acceptere, men I kan hjælpe ham ved, at øve jer i at slå jeres øveslag i linjer i stedet for et spredt mønster. Det vil mindske sliddet markant. Oskar og Klar er behjælpelige med at vise jer teknikken.  

Kryds fingre for regn, husk at brug jeres pitchfork og snup en divotbag med på turen.

God fornøjelse,

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper.

Banestatus april

Vand og sand. Det kendetegner den forgangne marts. Masser af regn fra oven og sand på greens og greensomgivelser, hvor greenkeeperne blev fanget af det dårlige vejr. Det er dejligt at få nogle af de tunge vedligeholdelsesopgaver ”af vejen” inden sæsonen for alvor begynder, men denne gang gik det ikke så godt som tidligere. Jeg har prøvet dette i 18 sæsoner og kun få gange før har vi været så uheldige med vores arbejde at det ikke har kunnet færdiggøres tilfredsstillende. Det beklager jeg.

April starter altid kold og blæsende, men kan godt rumme masser af sol og så er den tilmed årets tørreste måned. Kulde og tørke er ikke den bedste kombination når du som greenkeeper gerne vil have banen i gang så hurtigt som muligt for spillerne står i kø og vil ud at nyde det gode vejr. Først i slutningen af april er temperaturerne så høje, at græsset begynder at kunne reparere slitagen efter spil. Derfor ser vi tit, at april er én af vinterens hårdeste måneder rent slidmæssigt. Banen er alligevel spilbar og vi nyder at anvende den hele året, men der er mange områder vi stadig passer på med at tage i spil for hurtigt.

Vores puttinggreens, 1. og 18. greens er sene om at blive spilbare efter vinter. Drivingrangen er våd og gør det umuligt at samle bolde ind uden at køre fast eller mase for mange bolde ned i jorden. Vi holder dagligt øje med forholdene og åbner så snart det er muligt.

Måttepåbud er stadig aktivt selvom vi nærmer os hastigt at spille med almindeligt oplæg indtil græsset for alvor kan bære.

Hold øje med opslag i klubben eller på nettet.  

Vi har lige topdresset fairways. I år på en ny måde så vi ikke spiller i sandet så længe. Siden vi startede vores fairwayprogram for en del år siden, har vi årligt udbragt ca. en halv centimeter sand på fairways i marts. Vækstmæssigt er tidspunktet ikke ideelt for det tager lang tid før græsset har groet op igennem sandlaget. Men rationalet var, at vores fairways alligevel var så ødelagte af vinterens spil og hjortenes hærgen at det ikke gjorde en forskel. Men forholdene har ændret sig. Sidste år og dette år er fairways mindre skadede end tidligere år fordi vores program bestående af sand, frø og gødning begynder at virke. I år vil vi derfor i højere grad kopiere almindelig gængs topdressings praksis med mindre mængde sand men hyppigere udbragt. Den totale mængde på ca. 600 tons vil være den samme og måske vil den endda overgås hvis alt går vel.

På greens vil I opleve et nyt tiltag i år. Der er blevet monteret en roset på bunden af flagstængerne. Ready-golf er fint, men nu hvor vi må efterlade flagstangen i hullet når vi putter, betyder det at sliddet af hulkanten er blevet større fordi vi vil have hånden ned i koppen mens flaget står i. Under pandemien havde vi rørisolering monteret så vi ikke skulle røre flagstangen og den løsning var der mange, inkl. greenkeeperne, der godt kunne lide.

Rosetten er godkendt af USGA og R&A, så nu kan du vælge af putte ud med flaget i og derefter hive op i flagstangen så bolden dumper ud og så uden at hulkanten er blevet beskadiget. Smart. Vi håber, at I synes om tiltaget.

I april og maj bliver en del bunkers renoveret. Hjortene har været hårde ved bunkers som altid igennem vinteren. Når bunkeren har fået nye græskanter, skal græsset have tid til at gro fast før vi kan åbne den for spil. Et spilleforbud respekterer I golfspillere, men det gør hjortene ikke. Derfor efterlader vi store køreplader i bunkers som hjortene ikke kan lide at træde på og på den måde mindsker vi skadesniveauet. Enkelte medlemmer har fået den opfattelse, at greenkeeperne er sløve eller glemsomme siden vi efterlader plastikplader i uger i bunkers, men, beklager, det er vi altså ikke. Vi udfører vores arbejde indenfor de meget specielle rammer som Dyrehaven giver os.

God start på den varme del af golfsæsonen.

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper

Banestatus marts

Velkommen til årets første banestatus. Vi er nået til den første forårsmåned og vinteren har ramt os for første gang. Januar var rekord våd (største nedbørsmængde i Dyrehaven i 17 år), februar for det meste normal og nu starter marts op med morgenfrost og muligvis sne. Men det er meget normalt. Altid når vi tror, at vi skal i gang med at klippe eller prikke eller dresse, så kommer vinteren og driller.

Men vintervejret giver så tid til at nusse om alle indendørsopgaverne og til at komme i bund med opsparet afspadsering og ferie. De greenkeepere, der har været på arbejde i januar og februar har klargjort baneudstyr og maskiner, men de har også været flittige med at hjælpe med småreparationer og oprydning i klubhus og klubhusomgivelser. Trackman-rummet er sat i stand af greenkeepere, køkken og kontor er blevet hjulpet med at løse opgaver og renoveringen af restauranten får også en hånd.

Klubben har ansat Rasmus Broch Pedersen som fuldtidsansat greenkeeper per 1. marts.

Rasmus er lige fyldt 31 år, har kæreste og 2 børn og kommer fra Hillerød GK. Han har været greenkeeper hele sit arbejdsliv. Først i Mølleåen, et kort visit på Ledreborg og derefter på Hillerød hvor han var førstemand. Han er en meget dygtig golfspiller og spiller på Hillerøds 1ste hold og så har han vundet Royal Trophy to gange, så hvis du kender hans navn i forvejen er det måske fordi du har set hans navn på tavlen i restauranten. Han har valgt at skifte til Københavns for at lære nyt og fordi han synes, at det er en fantastisk bane. Klart når du har vundet to gange. Byd Rasmus varmt velkommen når du møder ham en dag på banen.

Med Rasmus’s ansættelse er greenkeepergården nu fuldtallige igen. Janus Nielsen styrer værkstedet, Nicolai Larsen er førstemand, Hilmar Sveinsson og nu Rasmus Broch er greenkeepere og med undertegnede som chef. Louis Jakobsen styrer hus og drivingrange med god hjælp fra Emil Stougaard, der hjælper flere dage om ugen. Til sommer kommer sommerfuglene tilbage, men nok i en ny opstilling.

Det er vejrbetingelserne, der styrer hvad vi når i marts måned selvom vi er meget ivrige for at komme i gang. Vi har et stort arbejde foran os med at få repareret vores bunkers efter vinteren. Ved siden af dette arbejde vil vi fokuserer på at få luftet, dresset og eftersået vores teesteder og derefter give samme omgang til greens og greensomgivelser. Så begynder vi også at være tæt på april hvor sæsonen starter.

I vil opleve at frekvensen af dage med flag på greens stiger som dagene bliver længere og som banen tager form og kan holde til det øgede slid fra spillere som greenkeepere. Jeg har ingen fast dato for hvornår greens får flag på permanent, hvornår der kommer river i bunkers igen og hvornår alle teesteder kommer i spil. Men det kommer. Indtil da så glæd jer over at greens og fairways er kommet fint igennem denne del af vinteren og at udgangspunktet for sæsonen tegner godt.

Som altid:   

Husk at anvende måtte

Ret dit nedslagsmærke op

Hold afstand med din vogn til greensomgivelserne

God fornøjelse

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper