Banestatus April

Så er det meget snart april efter en april-agtig marts. Koldt og flot vejr prægede marts. Omkring 20 frostmorgener blev det til, men med god varme om eftermiddagen. Mon april bliver på samme måde? Den starter med lidt skiftende vejr, men også med dejlig regn til at bløde banen lidt op med igen. Jeg tror den bliver maj-agtig.

Frostmorgener til trods, har marts været en rigtig fin arbejdsmåned for greenkeeperne. Alle greens, greensomgivelser og teesteder har fået en ordentlig tur og det betyder, at der faktisk ikke er så meget større vedligeholdelsesarbejde på dem i april måned. Vi venter på varmen (og regnen) og dermed at vækstsæsonen går i gang. Fairways og semirough er blevet gødet og venter også på regnen. Vi fokuserer i stedet for på lidt lejlighedsvis klipning og tromling for at holde en god spillekvalitet.

Vigtige datoer:

Onsdag den 30. marts: Par 3 banen åbner for spil sammen med de 3 træningsgreens.

Lørdag den 2. april: Måtte påbud ophæves. Herefter spilles der med oplæg indtil dette også bortfalder.

Afhængig af vejret vil følgende arbejde gennemføres på banen udover den almindelige vedligeholdelse:

Fairways eftersås

Bunkers renoveres

Arbejde på forgreens for at mindske udbredelsen af hekseringe

Anlægsarbejde på drivingrange

Åbning af drivingrange lader vente på sig. Det kommer lige pludselig en dag. Drivingrange er stadig overraskende våd, og en for tidlig åbning vil medføre, at mange bolde bliver kørt ned i jorden. Teestedet på drivingrange åbnes også op når det er i aktiv tilvækst og er blevet tættere.

Golfsæsonen starter for alvor i april. I år har vi et rigtigt godt udgangspunkt for at få en god sæson. Vi har passet på banen ved at anvende måtter igennem hele vinterperioden og det er gået fantastisk godt. Nu slipper I for måtterne, men husk så i stedet for de fine divotposer og divotrør som er tilgængelige for jer. De står klar ved starterhuset og ude på banen. Brug indholdet på fairways og i semirough og I er med til at passe på banen.

God fornøjelse. Martin Nilsson, Chefgreenkeeper

Referat af medlemsmøde om banen 27. februar 2022

Den sidste søndag i februar mødtes vi i klubbens restaurant til en snak om planerne for banen samt et tilbagekig på evalueringen af 2021 sæsonen. Ca. 40 fremmødte medlemmer deltog i snakken og debatten om deres ønsker til banen for de kommende år.

Præsentationen med evaluering af 2021 v. Baneudvalgsformand Peter Hoverby kan ses her: https://www.kgkgolf.dk/wp-content/uploads/2022/02/Praesentation-KGK-Banedokumentation-2021-evaluering_rev1.pdf

Præsentationen af indsatsen på fairways og greens v. Chefgreenkeeper Martin Nilsson kan ses her: https://www.kgkgolf.dk/wp-content/uploads/2022/03/medlemsmoede-fairways-og-greens-Martin.pdf

Referatet af medlemsmødet kan læses her: https://www.kgkgolf.dk/wp-content/uploads/2022/03/Referat-af-Medlemsmoede-om-banen-27022022.pdf

Tak til alle de fremmødte for deres kommentarer og engagement. Vi ser frem til at følge op herpå.

Banekomitéen, Martin Nilsson og Christian Tage N. Hansen

Arbejde på greens i næste uge

Greenkeeperne arbejder på greens og greensomgivelser i næste uge. Arbejdet er planlagt til at gennemføres mandag, tirsdag og onsdag hvis vejr og forhold tillader det.

Greens og greensomgivelser luftes, prikkes, dresses og eftersås. Det er en stor omgang, så vi lukker 6 huller for spil hver dag i tidsrummet 6-14. Der sættes flag i provisorisk green på de berørte huller.

Mandag: Greens 1-6 er lukket, spil til provisorisk green

Tirsdag: Greens 7-12 er lukket, spil til provisorisk green

Onsdag: Greens 13-18 er lukket, spil til provisorisk green.

Banestatus Marts

Så blev det marts og vi nærmer os med hastige skridt april måned og det forår vi alle har gået og ventet på. Vi vil have sol og varme og lysegrønne blade på træerne og duft af nyklippet græs.

Sådan som februar og marts har forløbet indtil nu er der byttet rundt på forholdene. Februar var sjaskvåd, men forholdsvis varm, mens marts har budt på tørt og koldt vejr. April plejer at være knastør og iskold, så måske er vejret rykket frem, så april bliver som maj? Ikke en dårlig udvikling hvis det kommer til at passe. For både greenkeeperne og banen er klar til foråret. Der er masser af arbejde og vedligehold planlagt til de næste mange uger og det er kun morgenfrost der holder os tilbage.

Større vedligeholdelsesopgaver planlagt i marts:

Uge 11:

Greens: klippes første gang. En svag gødning udlægges efterfølgende. Flag på greens.

Teesteder: Forårsklargøring med luftning, frø og topdress.

Uge 12:

Greensomgivelser og forgreens: Forårsklargøring med luftning, frø og topdress

Bunkers: Forårsklargøring afsluttes. Bunkerriver kommer ud

Uge 13:

Fairways: Udlægning af gødning

Vandingsanlægget er genstartet lidt tidligere end normalt fordi vi har brug for at beskytte vores reparationer på bunkerskanter rundt omkring på banen. Udtørringen på alle græsflader er enorm, men eftermiddagsvarmen er OK, så vi vil prøve at vande så etableringen bliver bedre og hurtigere. Det samme gælder for greens og tees. Lidt vand og varme og lidt gødning vil rykke sæsonstart og vækst længere frem.

Modsat sidste år er greens og fairways kommet godt igennem vinteren. Der har ikke været særligt meget sygdom i greens. Sådan fluktuerer sæsonerne og det bliver endnu tydeligere på en bane som vores. På fairways er der sket en markant forbedring. Der har ikke været så meget corona-vinterspil, men det har været afgørende at vi har anvendt måtter igennem hele vintersæsonen. Hvor har I altså været gode. Det er virkeligt blevet til et løft og parret med, at vores fairwayprogram begynder at bære frugt, så har vi et rigtigt godt fundament for denne sæson.

På drivingrange skal vi stadig have en del mere varme og dage med vækst før I bliver sluppet løs på det nyrenoverede teested. Drivingrange er også stadig væk våd, så opsamling vanskeliggøres og derfor holdes boldmaskinen stadig lukket. Situationen følges dagligt og vi åbner selvfølgelig når det forsvarligt.

I greenkeepergården er der igen sket ændringer. Nicolai Jørgensen, der har været greenkeeper i KGK siden 2008 har flyttet græsgange til The Scandinavian. Vi kommer til at savne ham. Nicolais skifte betyder, at vi ansætter en greenkeeper på sæsonbasis frem til udgangen af september. Derefter starter vi arbejdet med at finde en permanent erstatning for Nicolai.

En fritidsjobmulighed: Nicolai Jørgensen har været vores muldvarpemand siden salig Erik Peitersen trak sig fra jobbet. Hvis du er frisk på at jagte vores muldvarpe på frivillig basis, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede. Nicolai har venligt tilbudt at stå for din oplæring så den følger traditionen fra Peitersens tid.

Som altid: Husk måtten, husk at rette dit nedslagsmærke op og husk at hold afstand til greens dvs. følg de hvide streger.

God golf og god fornøjelse.

Martin Nilsson  

Banen åbner igen i morgen lørdag

Så åbner banen op igen. Golfbox er åben for bookninger efter kl 12. Banen er lukket indtil da idet vi forventer morgenfrost.

Der kommer tryk på i morgen, så hvis du kan nøjes med 9-huller så kan du med fordel starte på 10. hul i tidsrummet 1200 til 1250.

God fornøjelse.