Skip to content

Banestatus april 2024

April er tit både solrig, tør og meget kold. Men ikke i år. Vi har haft én frostmorgen, men ellers lune dage med en del nedbør. Det er skønt for græsset, greenkeepere og golfspillere. Lunt vejr med fugt betyder nemlig, at vi kommer hurtigere i gang med vækstsæsonen og vi kommer til at få repareret vinterens skader hurtigere og at vi opnår de overflader vi stræber efter tidligere på sæsonen.

Større vedligeholdelsesarbejde på banen i april:

Uge 16: Etablering af forgreensvandere på 18. hul. Der vil enkelte dage i arbejdstiden spilles til provisorisk green.

Uge 18: Prikning og eftersåning af greens. Små gener på dagen.

Vinteren er officielt slut, så hvordan er vi kommet igennem den og hvad kan vi forvente af sæsonen? Vi er kommet godt igennem denne særskilt våde og lange vinter. Der er få vinterskader på greens og fairways er lidt overraskende mindre ødelagte end hvad jeg ville forvente med tanke på kombinationen af masser af nedbør og 2000 hjorte. Den kombo har historisk altid sat os meget tilbage. Med et godt udgangspunkt for greens og fairways står vi et godt sted i begyndelsen af sæsonen. Bunkers har fået stryg og det har vores par 3 bane også. Bunkers er altid populære blandt hjortene, men par 3 banen er særligt udsat om vinteren da den er meget blød og der er meget trafik til og fra vinterfodringspladserne. D.d. er par 3 banen blevet åbnet og det måske en uge eller to for tidligt, men vi skal have gang i vores juniorer og nye golfere. Der skal indtil videre anvendes måtte på par 3 banen.

Vi har denne vinter spillet på en ”vinterbane” kendetegnet ved to ratede baner. Formålet har været at skåne de teesteder, der bliver meget slidt i løbet af sæsonen og har været at korte bane lidt af når nu bolden ikke flyver eller triller så langt. Jeg har ikke modtaget nogle klager over vinterbanen og parret med jeres flittige og lydige brug af måtterne er der kun ros til jer medlemmer fra greenkeeperne.

Vores driving range lider på grund af vandet. Som på par 3 banen plages den af trykvand, dvs. at vandet i jorden ikke kun bevæger sig nedad, men også horisontalt. Vandet skal ned til Mølleåen, men det betyder for os, at der er meget blødt i ydersæsonen. Vi har nedgravet faskiner flere steder for at tage det værste, men problemet er ikke løst i tilstrækkelig grad. Vi vil rigtigt gerne etablere et dræningssystem for driving range, men udfordringen er, at området er fredet. I skrivende stund er der stadig nogle uger tilbage inden almindelig åbning.

I løbet af foråret etablerer vi et sæt forgreens vandere på et par huller og vi kommer også til at forbedrer vandingen på vores teested på driving range. Vi starter med forgreen på 18. hul og rykker derefter videre til 16. hul. Formålet er at løfte kvaliteten af disse forgreens. Vores eksisterende vandingsanlæg er kun designet til at passe greens, så med store forgreens er det stærkt begrænset hvordan vi kan beskytte græsset. Flere sprinklere skal derfor understøtte vores pleje for at løfte kvaliteten og præsentationen.

Som altid:

Ret nedslagsmærker op, gerne to eller tre

Anvend divotmix på fairways

Spil ”ready golf” og luk hurtigere bolde igennem.

God fornøjelse

Martin Nilsson

Chefgreenkeeper