Banen er fortsat under stort tørkepres, men holder flot stand, specielt på greens. Hilmar bruger rigtigt mange timer hver dag på at håndvande og sprinklere bliver til stadighed justeret og [...]

Ophævelse af lokalregel om oplæg på kortklippede arealer

Vores fairways har nu opnået en tæthed i græstæppet der gør, at vi kan ophæve vores vinterlokalregel om oplæg på kortklippede arealer.maj Så fra mandag den 14. maj spiller vi efter de almindelige [...]

Maj viser sig fra sin bedste side og banen arter sig fortrinligt. Vi spiller stadig med oplæg på alle kortklippede arealer indtil de værste vinterskader i tørven på fairways og semirough har [...]

Topdressning af fairways i uge 15

Fairways bliver topdresset i næste uge. Forvent kraftige forstyrrelser for afvikling af spillet samt ændret spilleoverflader.   Vores entreprenør påbegynder arbejdet med udlægning af sand på [...]

Marts

Vinteren er endt med at blive både lang og kold. Det betyder, at det sæsonforberedende arbejde som greenkeeperne altid får klaret i februar og marts er blevet udskudt og at vi får en eksplosiv [...]

Banestatus december 2017

Nu bliver det rigtig vinter på banen. Greenkeeperstaben er sendt hjem på juleferie og begynder først at vende tilbage i begyndelsen af januar, da der som vanligt skal afvikles ferie og [...]

Banen er åben og greens ruller rigtig fint!

På hverdage samles flagene ind af greenkeeperne ved endt arbejdstid, dvs. ca. kl. 14:30. Den skarpe observatør bemærker på 1.-5. hul, hvor flagene står på 14-18. hul, så man ved hvilken del af [...]

Banestatus 19.10.2017

Banen er åben og spilbar. Fairways er fortsat bløde, hvorfor lejeforbedringen er på sin plads så man kan rense bolden inden næste slag. Greens ruller fint og her det rigtig godt for årstiden. [...]

Måttepåbud på Driving Range

Der er måttepåbud på Driving Range. ALLE skal benytte måtte for at skåne græsset.

Propprikker for-greens

Vi propprikker for-greens mellem den 25.9 og den 27.9.