Banestatus oktober.

Der er fuld fart på mange større vedligeholdelsesopgaver på banen. Sensommer og tidligt efterår er en god periode til at få eftersået med græs og få luftet og topdresset vores spillearealer. Arbejdet skal indpasses i en stadig travl bane med matcher og arrangementer og regn er der også faldet. Vi har udnyttet det periodevis fine septembervejr til at få topdresset og luftet vores store greensomgivelser og par 3 bane og græsset spirer nu efter små to uger. Greens blev klaret i sommer.

Større arbejde på golfbanen i oktober:

Uge 40: Der arbejdes på fairways. Der topdresses, prikkes og eftersås. Det er et omfattende arbejde hvor vi får hjælp af en entreprenør. Forvent, at der vil være maskiner på fairways de fleste dage, specielt mandag til torsdag og at golfspillet vil være påvirket i høj grad. Maskinerne har fortrinsret.

Uge 41: Anlæg af shortgameområdet på par 3 banen går i gang. Par 3 banen lukkes i perioden 11. oktober til

Uge 42: Anlægsfasen af shortgameområdet afsluttes og hele området hegnes ind.

Efteråret er begyndt. På banen betyder det i første omgang, at morgenerne for greenkeeperne er blevet mørkere. Solen står senere og senere op og greenkeeperne starter arbejdet med pandelamper og projektører. Vi bruger en del tid allerede nu på at blæse blade væk, reparere skader fra hjorte og fugle.

Hjortene bliver meget mere aktive i efteråret. Brunsttiden er sat i gang og dagslyset svinder. Det bliver i højere og højere grad deres territorium. Det mærker vi på banen ved, at skader fra slåskampe bliver hyppigere og større. Så må vi ud med frø og sand og lapper tørven efter dem, men helingen går langsommere nu fordi væksten er aftagende.

Det samme gælder for skader efter fugle. Det er kragefugle, der søger efter larver. Larverne lever af græsrødder og ligger nu næsten helt oppe ved overfladen og spiser græsrødder. Større gule plamager på banen kan skyldes, at der ligger mange larver nedenunder. Snart graver de sig ned i jorden og forpupper sig. Larverne er guf for kragerne, men de spiser ikke pænt. Tørv bliver revet op og ligger henkastet på græsset og kragerne er meget flittige. De skader på vores tørv har vi oplevet i efterår og vinter i mange år nu uden at omfanget er blevet katastrofalt. Den tendens ses desværre på flere golfbaner med mere sandede jorde hvor store arealer ødelægges.

Jagtsæsonen startede 1. september og Dyrehavens skytter er kommet godt fra start. Hver dag lyder der skud på banen og hjortene pisker rundt. Det er ”business as usual” i en park med flere end 2000 hjorte og hvoraf ca. 700 bortskydes hvert år. Jægerne er topprofessionelle og meget påpasselige med sikkerheden, selvom dyrene måske ”dejser” om ganske tæt på jer.

Shortgameområdet

I sidste uge gravede vi den nederste del af par 3 banen op. Det er i dette område, at vores shortgameområde skal anlægges. Udgravningen var en arkæologisk forundersøgelse hvor der skulle kigges efter om jorden gemte på noget spændende da hele vores par 3 bane ligger tæt på nogle gamle gravhøje. Vi har et rigtigt godt samarbejde med Kroppedal Museum, der er egnsmuseum for Dyrehaven, og alle tilladelser til projektet er givet på forhånd, men når der endelig graves i Dyrehaven så er det en chance for arkæologerne, der ikke kan forpasses. Arbejdet var hurtigt klaret og de fandt en spor af en række gamle bålpladser, men ikke mere end det.

11. oktober starter anlægsfasen så endelig. Det har været en lang rejse hvor netop godkendelser har spillet en stor rolle. I år har det været et spørgsmål om vi ville kunne finde en gravemester, der havde tid til projektet for efter pandemien, er slut er der travlhed i golfbranchen. Vores ”faste” gravemester Frank Lowell fandt tid til projektet og det er skønt. Han kender banen og forholdene rigtigt godt for det var ham der stod for gravearbejdet da banen blev genoprettet tilbage i 2008 og 2009. Arkitekt på opgaven er Philip Spogard. Philip har udarbejdet en plan for vores træningsfaciliter hvor vi starter med et savnet shortgameområde. Hvis dette bliver en succes, er det planen at fortsætte med resten af par 3 banen.

Shortgameområdet bliver stort efter vores golfklubs standarder. Hele området bliver på i alt 2100m2 med en green på ca. 500m2. Der bliver store områder til at slå forskellige typer indspil til greenen. For at gøre plads til området nedlægges par 3 banens 5. hul og 1. hul afkortes. Derudover flyttes rough til en ny placering i bagkanten af drivingrangen. Flytning af roughen har været den store udfordring for det er nyt for myndighederne at give tilladelse til at flytte fredede arealer, men det gik.

Hvornår åbner så shortgameområdet for spil? Lyset svinder hurtigt i oktober og koldt bliver det også gradvist. Det er ikke ideelt for etablering af græs, men det er det tidspunkt der blevet os givet. Det er min forventning, at området kan åbnes ved Sankt Hans næste år. Området holdes indhegnet næsten ind til åbning for at forhindre at hjortene får fat i tørven.

Fairways

Oktober måned begynder med et større arbejde på fairways hvor der udlægges topdress, der luftes og der eftersås. Det er en kæmpe omgang og den kommer til at præge hele uge 40. Lidt senere i oktober udlægges der også en vintergødning.

Hidtil har vi lagt dette store og generende arbejde i marts måned. Spilaktiviteten er begrænset i marts måned og fairways er almindeligvis meget slidte og trætte på dette tidspunkt af vinter, hjorte og spil så tidspunktet har passet OK. Men sidste vinter var anderledes. For det første var det tydeligt hvor meget det hjælper at I alle anvender måtter, men fairways var også mere faste og tættere end de plejer at være efter vinter. Det er min overbevisning, at vores snart mangeårige indsats på fairways er begyndt at bære frugt. Vi har i mange år lidt under et tyndt og pjasket græstæppe på fairways og det er planen, at det skal vi væk fra. Et sådant ”løft” tager lang tid og længere tid end mange spillere forventer, men fairways kom bedre ud af vinteren 21/22 end tidligere. Derfor var det også fornuftigt at flytte topdressningen til et mere hensigtsmæssigt tidspunkt hvor der stadigvæk er vækst i græsset. Nu forsøger vi i oktober og evaluerer efterfølgende.

Efterår er en fantastisk smuk tid på året i Dyrehaven og der vil være masser af gode golfrunder at spille på banen. God fornøjelse. Martin Nilsson, Chefgreenkeeper

Banestatus september

Nu er banen blevet rigtig tør, specielt på fairways, semirough, bunkerkanter og stier. I lang tid har den holdt stand mod tørken, men august har bare fortsat med solskinsdage. Tørkeindekset for Hovedstaden er i top og bestemt også i Dyrehaven. På nuværende tidspunkt har vi på årsbasis fået mindre nedbør end i tørkeåret 2018. Men vi står et bedre sted. Vores snart mangeårige indsats på fairways med topdressing, eftersåning, gødskning og brug af afspændingsmiddel er grunden til, at banen ikke er brændt fuldstændigt af og at den er blevet varigt skadet. Hvis regnen kommer i september, er det min forventning at den kommer sig hurtigt igen. Vi står klar med et efterårsprogram til vores fairways så vi kan fortsætte vores kvalitetsløft.

Det er næsten kun vores teesteder og greens, der holder sig grønne fordi de har vanding knyttet til sig. En sideeffekt er, at disse områder er særligt efterspurgte blandt vores faste beboere, hjortene. Deres vante græsningssteder er tørre og hvorfor så ikke søge over til den grønne golfbane? Der græsses på livet løs på disse områder og desværre laves der også både stort og småt – i store, store mængder. Vi bruger ekstra tid hver morgen på at rydde op efter det store. Vi klipper ikke fairways, men vi kører med vores stor blæser for at rydde op. I vil også kunne se, at de nipper eller river græsset af. Det efterlader totter af oprevet græs der så står og stritter grimt indtil næste gang greenkeeperen klipper arealet. Indtil regnen kommer og sætter gang i Dyrehavens overdrev igen må vi så nyde, at de store flokke kommer så nær på os. Husk, at de samme regler gælder for hjorte som for mennesker:  Ikke slå hvis der er risiko for at du kan ramme.

September rummer mange arrangementer, klubmesterskabsfinaler og lige i starten af oktober, Royal Trophy. Det meste af måneden kommer derfor til at gå med, at holde banen fuldt spilbar og lækker, mindske tørkestressen og hvis der kommer plads i golfbox lige snige et par større plejeopgaver ind.

Større banearbejde planlagt i september:

Uge 36: Greens topdresses og udvalgte greens eftersås. Forvent lidt unormale forhold i begyndelsen af ugen

Uge 38: Greensomgivelser og forgreens prikkes og topdresses. Forvent unormale forhold det meste af ugen

God fornøjelse

Martin Nilsson, chefgreenkeeper

Banestatus juli.

Større arbejde på banen i de næste uger:

Uge 28: Teestedet på drivingrange holder pause.

Uge 28: Kløver behandles på greensomgivelser

Uge 29: Greens prikkes og eftersås. Forvent unormale overflader i denne uge

Uge29: Kløver behandling fortsættes

Uge 30: Kløver behandling fortsættes

Royal Copenhagen Junior Cup er lige overstået. Den afslutter den første del af golfsæsonen på banen. De stakkels juniorer fik mere eller mindre den eneste regn vi har fået i et stykke tid hvilket medførte en del våde fødder fra spil fra roughen og høje scores.

Juli er en relativ stille måned præget af feriestemning på banen. Mange medlemmer er i sommerhus eller er i udlandet på ferie. Det giver plads til at give banen lidt velfortjent ro fra den ellers høje belastning fra spillere og greenkeepere. På banen vil der være fokus på at bringe specielt greens og greensomgivelser igennem varmen og tørken uden for mange skader. Hvis der kommer lidt tilfældigt nedbør beskytter vi også fairways ved at anvende et afspændingsmiddel, der får jorden til at holde på fugten i lidt længere tid.

Der har været fuld tryk på træningen på vores nyrenoverede teested på drivingrangen. Nu prøver vi at give det en sommerpause fra al slitagen. Vi eftersår og dresser teestedet mandag i uge 28 og derefter holdes det lukket for spil i en uges to ugers tid afhængigt af vejrforholdene. I mellemtiden kan der slås bolde fra foran teestedet ligesom i vinter. Vi evaluerer efterfølgende om det var ”balladen” værd.

I stigende grad er det blevet sværere at finde plads til sensommerens eftersåning af greens grundet et tætpakket turnerings- og aktivitetsprogram. Derfor arbejder vi på greens i uge 29. Greens bliver prikket, eftersået og topdresset. Rutinen giver som altid lidt ujævne greens, men det aftager hurtigt.

Vi skal holde vores kløver nede specielt på greensomgivelserne og derfor påbegynder vi vores jernbehandling i uge 28 og fremad. Jernbehandlingen medfører en svidning af kløverens blade, der så giver græsset en lille konkurrencefordel i en kortere periode. Behandlingen giver sorte pletter på greensomgivelser, er ikke så effektiv, men det er vores bedste redskab i kampen mod kløver som ukrudt når vi ikke må anvende ukrudtsmidler som andre baner i landet.

I juni måned havde vi igen besøg af vores banekonsulent Alistair Beggs. Sidste besøg var i 2018 da Alistair arbejdede for STRI. Alistair arbejder nu for the Royal & Ancient og er ansvarlig for rådgivningen for alle de golfbaner, der anvendes til British Open, kvalifikationer og andre mesterskaber under the R&A. Selvom Københavns Golf Klub ikke er en linksbane er der mange lighedspunkter i tilgangen til plejen og vores lange historie. Alistair har denne gang vurderet om der har været fremskridt på banen, om vores strategi er korrekt i forhold til vores placering og vores underliggende lovgivning, og om der er områder hvor vi med fordel stadig kan intensivere vores plejeindsats for at skabe en bane i høj kvalitet på en holdbar måde. Alistairs rapport kan findes på klubbens hjemmeside.

Som altid:

Ret dit nedslagsmærke op,

Hold farten oppe på banen og lad hurtigere bolde gå igennem

Pas på hjortene på bane og drivingrange. Der gælder de samme regler som ved mennesker: Du må ikke slå hvis der er risiko for at du kan ramme dem.

Pas på roughen. Den er tyk!

God sommer

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper

Banestatus juni

Banestatus Juni

Større arbejde på banen i den sidste del af juni:

Uge 25: Greens vertikalskæres

Uge 25-26: Fairways eftersås. Forvent lidt ventetid på fairways

Uge 26: Greens luftes. Forvent lidt unormale forhold

Vi er kommet midtvejs i juni som indtil nu har været rigtig travl med masser af matcher, turneringer og spil på banen. Greenkeeperne har fokuseret på at holde en så høj klippefrekvens på tees, greensomgivelser og fairways som muligt for græsset er for alvor kommet i gang med vækstsæsonen. I skrivende stund er det kun fjerde uge vi lige har gennemført med klip på fairways med cylinderklipper hvilket er usædvanligt. Væksten kom sent, men kraftigt.

Trods rigtig god vækst kæmper vi stadig på greens med at få det rul som vi er blevet vante til. Hastigheden er sådan set rimelig nok, men greens har haft et uens rul på grund af de mange forskellige græssers forskellige væksthastighed. Det er gamle hvene og krybehvener, der driller ved deres vandrette udløbere. Det ser grimt ud og kan få bolden til at skifte spor. Det er ikke nogen græsser vi slipper af med og nogle år generer de mere end andre. Vi kan børste og skære dem så de syner og påvirker mindre, men vi er altid påpasselige med for meget mekanisk arbejde fordi rødsvinglen – der er vores primære græs – er så følsom overfor for meget arbejde.  For voldsomt arbejde og den forsvinder og så står vi med dårligere græsser, der ikke håndterer vintersygdomme lige så godt. Det er en balancegang. I år har det beklageligvis været særligt slemt med udløberne, men vi har skåret en del de sidste par uger og det har hjulpet. Vi fortsætter med at skære indtil vi kan se at vi er kommet i bund og I skal gerne kunne opleve at det bliver bedre og greens bliver mere true.

Ikke alle af vores greens ligger ideelt. 1ste, 18nde og puttinggreen kommer altid dårligt igennem vinteren. Vi er i midt juni nu og 1ste green hænger stadig, men 18nde og puttinggreen faktisk er pæne og næsten helede nu. Der er ingen mirakelkur desværre og jeg kan ikke forklare hvorfor 1ste er værre end de andre to i år. Spilletrykket på banen falder nu og det giver plads til specialpleje hvilket disse greens vil modtage de næste par uger.

Vores store puttinggreen har vi lige propprikket hvilket sænker kvaliteten dramatisk. Greenen har en stor andel af uønsket en-årigt rapgræs og propprikning er en af de bedste metoder til at skille sig af med ugræs på.  Snart er den tilbage igen, men propprikningen kommer nok også tilbage desværre.

I denne uge har vores golfbaneagronom Alistair Beggs været på besøg. Det er nogle år siden han sidst var forbi, da han er skiftet over til en rådgiver rolle for the R&A på deres British Open-baner. Hans rådgivning er værdifuld idet hans indsigt i pleje af græsser, som vi ønsker på vores bane, er utrolig høj og fordi han ved hvad det kræver af ressourcer og kompetencer for at komme i top. Hans rapport for hans banebesøg følger snart og vil som ved tidligere lejligheder offentliggøres på vores hjemmeside.

Som altid:

Ret nedslagsmærker op

Tag en divotbag med på runden

Spil ready golf

Og pas på med at gå tæt ved de gamle træer. Grenene er tunge af blade og sæsonen for brud og nedfald er begyndt.

God fornøjelse

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper

Banestatus maj

Vi fortsætter med det tørre og flotte forårsvejr ind i maj. Hvornår regnen endelig kommer ved vi ikke, men måske i uge 19 skifter det.

Her havde marts ellers været en måned som april plejer at være: tør, solrig og kold. Men med mange gode arbejdsdage. April skulle så blive som maj plejer at være: Lidt våd i starten og så varm til sidst. Lige vejr til at starte banen rigtigt flot op, specielt på fairways.

Sådan gik det ikke. Vi må vente på, at maj kommer med regnen. Før vil der ikke ske noget for alvor på vores fairways. De er kommet godt igennem vinteren, men tilvækst og tæthed vil først komme når der er fugt i jorden igen. Når fugten så kommer, står vi klar til at fortsætte vores plejeplan for at løfte vores fairways.

Vi har fået to nye medarbejdere i greenkeepergården: Lasse og Sebastian. Begge er sæsonansatte og skal arbejde i klubben frem til udgangen af september. Lasse og Sebastian har ingen erfaring med at arbejde på en golfbanen, men er hurtige til at lære. Det går godt med at få dem ind i de mange forskellige opgaver, men nu hvor sæsonen for alvor tager fart og der er mange spillere på banen, så gælder det om at være ekstra påpasselig. Så derfor: Vær ekstra hensynsfuld overfor dine greenkeepere og giv tydeligt tegn og vigtigst: afvent tegn fra greenkeeperen. Så sker der ingen ulykker.

Det store teested på rangen er åbnet igen. Nyd det friske græs og den jævne overflade. Rangen er populær og det er et hårdt liv teestedet har. Du kan være med til at forlænge levetid og kvalitet, hvis du placerer din næste bold lige bag den divot du har lavet. På den måde mindskes området, der skal repareres markant og kvaliteten af teestedet kan holdes længere til glæde for os alle. En instruktion er sat op på boldmaskinen og en video med Oskar, der viser hvordan det skal gøres kører på skærmen i hall’en.

Mange medlemmer har bemærket, at vi klipper vores greens med singleklippere nu. Finishen er høj og boldrullet bedre. Klippefrekvensen er tilpasset forholdene, så det er en til to gange om ugen vi klipper lige nu. De dage vi ikke klipper der tromler vi så eller springer helt over for at skåne vores greens. Det betyder, at vi godt kan opleve, at greens er lidt ujævne selvom at de er hurtige. Det er ikke ideelt, men jævnheden vil komme når vi får en mere ensartet vækst.

Grundet tørken er der pt. ikke planlagt større banearbejde end det daglige vedligehold. Det ændrer sig når fugten kommer. Fingers crossed.

God fornøjelse

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper

Banestatus påske

Vi kommer ind i påsken i fuld fart og en ”midt-vejs”-status er på sin plads.

Vigtig information:

Der spilles til provisorisk green på 1. og 18. hul

Boldmaskinen på range er åben.

Teestedet på drivingrange er stadig lukket. Spil fra dette er strengt forbudt.

Vores anlægsarbejde på drivingrange er overstået og rangen er ved at tørre så meget op, at en regelmæssig opsamling af bolde kan lade sig gøre. Boldmaskinen er åbnet tirsdag med alle de sæsonopstartsproblemer den gamle maskine kan præstere. Derfor må I forvente, at bolde både kan komme fra boldmaskinen, fra store kar eller i værste fald, at I stadig skal håndopsamle.

Hegnet rundt om det renoverede teested på drivingrange er nu taget ned, men teestedet er ikke klar til brug endnu. Der er tydelig afmærkning af, at det er forbudt at anvende.

Drivingrange (og par 3 banen) er de vådeste områder på vores bane og er altid de sidste områder der kommer i gang så bær venligst over med de aktuelle forhold.

18-huls banen er kommet godt fra start. Tilvæksten i græsset er stadig minimal, så det giver plads til mange andre vigtige opgaver end at klippe græs. Greens bliver klippet ca. 1/ugen og performer fint. 1. og 18. green passer vi stadig på og flaget står som udgangspunkt på forgreen, men der er ikke mange dage til, at de står fast på greens.

Vi har i dag og i går arbejdet på 15. fairway med at topdresse, dybdelufte og prikke. 15. fairway er en af de lidt fugtige fairways og lider også under en del hjortetrafik, så en proces med at gøre den mere tør og fast er et vigtigt ekstra tiltag. Hvis det fine vejr fortsætter, så vil en række andre fairways opleve samme behandling.

Efter påske kommer der fokus på at få klippet resten af banen for første gang i år. Tees og greensomgivelser får en tur og måske bliver fairways også klippet. Vi fortsætter med at renovere og reparere bunkers og holde reparationerne fugtige med vand. April er notorisk en tør og blæsende måned.

Som altid:

Ret dine nedslagsmærker op

Læg tørv tilbage på fairways og semirough efter dit slag    

Hold øje med bolden foran og bag dig for at sikre et godt flow på banen.

God påske og god fornøjelse.

Martin Nilsson

Chefgreenkeeper