Banestatus juni 2024

Juni måned er fuld af matcher og arrangementer, så der er kun planlagt meget få større vedligeholdelsesopgaver. Greenkeeperne fokuserer derfor på almindelig banepleje samt fortsat trimning af vandingsanlægget.

Planlagt vedligeholdelsesarbejde på banen, der kan påvirke spillekvaliteten:

Uge 22: Luftning af greens (mandag og torsdag). Der luftes med små spyd med minimal forstyrrelse.

Uge 24: Greens skæres og dresses (mandag) . Forvent meget lille forstyrrelse af spiloverfladen.

Nu er det blevet tørt igen og rigtig meget af vores pleje handler om vand og vandingsanlæg. Som årene skrider frem, bliver det varslede klimamønster med længere perioder med tørke mere ”hverdagsagtigt” og med et vandingsanlæg fra omkring 1990 så står vi blottet når vi oplever disse tørkeperioder. Vi er netop kommet igennem en periode på 12 dage med en kortslutning af vandingsanlægget og selvom vores greenkeeping er baseret på, at banen skal holdes på den tørre side, presser det ressourcerne og i sidste ende kvaliteten når vi mangler vand.

Frem mod en forventet investering i et nyt vandingsanlæg arbejder vi med at løfte kvaliteten af områder af banen som i dag har en dårlig dækning af vand ved at bygge ud på det eksisterende anlæg og tilføje flere sprinklere. Fokus er på vores forgreens og vi har netop færdiggjort anlægsarbejdet på 18. hul og skal videre til 16. huls forgreen. Vi har i den forgangne måned også afsluttet arbejde med at få flere sprinklere på vores teested på rangen så vi hurtigere kan få græsfrøene til at spire og holde dem i live efterfølgende. Dette forår har vi investeret i et nyt softwareprogram til vores vandingsanlæg så vi nu endegyldigt har forladt vores gamle DOS-baserede program. Det var vist nok også ved at være på tide. Til efteråret nedgraves et nyt og stærkere strømkabel fra klubhus til brønden så vores pumpe kan øge sin kapacitet. Alt i alt arbejde klub, banekomite og greenkeeperteam mod, at sikre banens vandforsyning og får at anvende vandressourcen så bæredygtigt og ansvarligt som muligt.

Lige straks kommer der en frisk forsyning af vores populære divotposer. Det betyder, at der igen vil være ekstra mange fyldte poser at finde i starterhuset og i en lille kasse ved stien v. 5. og 14. hul. Rigtigt mange af jer er meget flittige til at tage posen med så divots på fairways og andre steder kan efterfyldes. Det ses på banen og det hjælper med at holde kvaliteten.

Som altid:

Ret dine nedslagsmærker op – og gerne andres efterladte…

Anvend med fordel to hænder på riveskaftet når du river efter dig i bunkers

Driving ranges pli: hold dig til træning fra din valgte bås

Driving range pli: Slå tørv i linjer og ikke spredt

God fornøjelse

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper

Banestatus april 2024

April er tit både solrig, tør og meget kold. Men ikke i år. Vi har haft én frostmorgen, men ellers lune dage med en del nedbør. Det er skønt for græsset, greenkeepere og golfspillere. Lunt vejr med fugt betyder nemlig, at vi kommer hurtigere i gang med vækstsæsonen og vi kommer til at få repareret vinterens skader hurtigere og at vi opnår de overflader vi stræber efter tidligere på sæsonen.

Større vedligeholdelsesarbejde på banen i april:

Uge 16: Etablering af forgreensvandere på 18. hul. Der vil enkelte dage i arbejdstiden spilles til provisorisk green.

Uge 18: Prikning og eftersåning af greens. Små gener på dagen.

Vinteren er officielt slut, så hvordan er vi kommet igennem den og hvad kan vi forvente af sæsonen? Vi er kommet godt igennem denne særskilt våde og lange vinter. Der er få vinterskader på greens og fairways er lidt overraskende mindre ødelagte end hvad jeg ville forvente med tanke på kombinationen af masser af nedbør og 2000 hjorte. Den kombo har historisk altid sat os meget tilbage. Med et godt udgangspunkt for greens og fairways står vi et godt sted i begyndelsen af sæsonen. Bunkers har fået stryg og det har vores par 3 bane også. Bunkers er altid populære blandt hjortene, men par 3 banen er særligt udsat om vinteren da den er meget blød og der er meget trafik til og fra vinterfodringspladserne. D.d. er par 3 banen blevet åbnet og det måske en uge eller to for tidligt, men vi skal have gang i vores juniorer og nye golfere. Der skal indtil videre anvendes måtte på par 3 banen.

Vi har denne vinter spillet på en ”vinterbane” kendetegnet ved to ratede baner. Formålet har været at skåne de teesteder, der bliver meget slidt i løbet af sæsonen og har været at korte bane lidt af når nu bolden ikke flyver eller triller så langt. Jeg har ikke modtaget nogle klager over vinterbanen og parret med jeres flittige og lydige brug af måtterne er der kun ros til jer medlemmer fra greenkeeperne.

Vores driving range lider på grund af vandet. Som på par 3 banen plages den af trykvand, dvs. at vandet i jorden ikke kun bevæger sig nedad, men også horisontalt. Vandet skal ned til Mølleåen, men det betyder for os, at der er meget blødt i ydersæsonen. Vi har nedgravet faskiner flere steder for at tage det værste, men problemet er ikke løst i tilstrækkelig grad. Vi vil rigtigt gerne etablere et dræningssystem for driving range, men udfordringen er, at området er fredet. I skrivende stund er der stadig nogle uger tilbage inden almindelig åbning.

I løbet af foråret etablerer vi et sæt forgreens vandere på et par huller og vi kommer også til at forbedrer vandingen på vores teested på driving range. Vi starter med forgreen på 18. hul og rykker derefter videre til 16. hul. Formålet er at løfte kvaliteten af disse forgreens. Vores eksisterende vandingsanlæg er kun designet til at passe greens, så med store forgreens er det stærkt begrænset hvordan vi kan beskytte græsset. Flere sprinklere skal derfor understøtte vores pleje for at løfte kvaliteten og præsentationen.

Som altid:

Ret nedslagsmærker op, gerne to eller tre

Anvend divotmix på fairways

Spil ”ready golf” og luk hurtigere bolde igennem.

God fornøjelse

Martin Nilsson

Chefgreenkeeper

Banestatus marts 2024

Masser af regn og endda også sne og frost i en lang periode af januar. Sikken en vinter. Klub og bane har været næsten tomme siden nytår. Kun bridgeklubben har holdt gang i sagerne. I alt 38 lukkedage har der været på denne side af nytår. Så mange har vi aldrig haft før. Det er ikke en ting vi ønsker for meget af, men vi kan se, at det skåner banen, når vi holder den lukket når vejrforholdene er for meget imod os.

Et omslag i vejret væk fra den evindelige regn har fået greenkeeperne i gang med en af de forårsopgaver vi elsker allermest nemlig første klip af greens. Flag på greens dukkede også op en enkelt dag. Hvorvidt der er flag på greens eller ej kommer an på en kombination af gode vejrforhold og gang i golfbox. Men de dage kommer der naturligvis flere og flere af. Bunkers arbejder vi løbende med. De får altid læsterlige stryg i vinterens løb og det er et møjsommeligt arbejde at renovere dem og bringe dem ud af miseren. Vi river dem en gang om ugen nu.

Forårsstemningen der har ramt greenkeeperne, har også ramt jer golfere, men bare nogle hårde end andre. Der bliver taget turf fra teestederne og det er forbudt. Måttepåbuddet gælder også på tees og gælder for alle spillere, gæster som medlemmer. Hvad vi også har oplevet, er at vinterlukkede teesteder er blevet brugt og endda uden måtte. Utroligt.

Planlagt arbejde på banen i marts måned:

Uge 10: Teesteder prikkes, dresses og eftersås. Forvent lidt unormale overflader.

Uge 11: Greensomgivelser og forgreens prikkes, dresses og eftersås. Forvent unormale overflader.

Uge 12: Gravearbejde langs 18. hul, 2. hul og på tværs af 9. hul. Der nedlægges strømkabel fra klubhus til pumpebrønd. Forvent at et hul kan være lukket for spil i arbejdstiden.

Uge 13: Fairways topdresses. Forvent lidt unormale overflader

Vi tager forbehold for ændringer forårsaget af vejrlig, sygdom og maskinnedbrud.

En dejlig nyhed fra staben i greenkeepergården. Vi har fået en ny kollega. 1. marts er Jarno Fisker begyndt som fastansat greenkeeper. Jarno er 52 år, bor på Frederiksberg og har arbejdet som greenkeeper siden 2013 på hhv. Hillerød og Mølleåen. Han elsker alt arbejde på en golfbane, men er særlig dygtig til vandingsanlæg, anlægsarbejde, mekanik og slibning og alle de evner ser vi frem til at bringe i spil på banen. Tag godt imod Jarno ude på banen.

Som altid:

Anvend din måtte hele vejen rundt

Ret nedslagsmærker op.

Lad hurtigere ”bolde” passere igennem.

God fornøjelse.

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper

Banestatus Vinter 2023/24

Sæsonen stopper aldrig i Københavns Golf Klub.

Vi er begunstiget af en golfbane med en veldrænende jord, som er beliggende på et lysåbent areal. Det betyder, at vi har den luksus at vi kan, hvis vi ønsker det, spille golf hele året.

Men spillet har en pris. Spillet slider, specielt på og ved tees, på greens og rundt om greens. Fra ca. midt november til slut april vokser græsset ikke og kan derfor ikke reparere de skader vi påfører det.

Ikke alle medlemmer i vores klub benytter sig af muligheden for at spille golf hele året. For langt de fleste er golf stadig en sæsonsport. De gemmer deres færdigheder til når solen varmer mere og græsset er grønnere.

Det er derfor en balancegang at sikre, at der er en golfbane tilbage efter vinteren når foråret nærmer sig.

De 2000 hjorte har stadig, med længder, den største indflydelse på hvordan vores bane kommer ud af vinteren. Derefter kommer om vi bliver ramt af vintersygdomme på greens og generelt spil på banen.

Hjortene kan vi ikke styre og sygdomme kan, til en vis grad, forhindres ved god greenkeeping når vi nu ikke må anvende pesticider. Spil på banen slider og slider rigtigt meget i fokuserede områder.

I banekomite og greenkeepergård arbejder vi på, at vi kan spille golf hele året, men vi ønsker også, at der er lidt mere golfbane tilbage i foråret når sæsonen for alvor skal til at begynde.

Derfor er brug af måtter blevet obligatorisk og vi har oprettet en ”vinterbane” hvor vintersliddet på tees og stier samles ved færre tees. I vil opleve at banen holdes lukket på dage hvor den måske i tidligere sæsoner har været holdt åben. Vi forventer, at summen af lidt flere lukkedage grundet vejrlig vil kunne bringe banen frem til foråret med mindre slid. Dage med sne, tø og megen nedbør vil være typiske lukkedage. Information om banens status kan søges i golfbox eller på GLFR app’en.

Vi er nu gået over til det vi kalder ”Vinterbanen”. Hjælp mig gerne med, at finde på et mindre nedslående navn.

En åben vinterbane er kendetegnet ved:

  • At vi spiller til sommergreens. 1. og 18. green kan dog godt være lukkede. Hullet vil da være placeret på forgreen.
  • At vi spiller banen fra enten sort eller grøn tee. Begge baner er ratede. Alle andre teesteder er lukkede og må ikke anvendes.
  • At der er måttepåbud gældende for spil fra tees, fairways, semirough og greensomgivelser
  • At vi ikke forventer flag på greens, men at de forekommer sporadisk. Spil ind til green, tag proppen ud af hullet, put ud og genplacér proppen i hullet. Sådan har vi gjort i mange år.
  • At vi river i bunkers efter os med golfjernet. River er taget ind for sæsonen
  • At vi altid retter nedslagsmærker op, anvender måtte og ikke trækker trolley’en henover tees eller forgreens.

Status på træningsfaciliteter:

Alle puttinggreens, par 3 bane og indspilsområde er lukkede for sæsonen og må ikke anvendes.

Drivingrange vil holdes åben, men du skal selv samle bolde for at kunne træne eller varme op.

Fra hele greenkeepergården lyder der en stor tak til alle medlemmer for jeres smil og jeres roser til banen og vores arbejde i dette helt specielle snart forgangne jubilæumsår.

Glædelig jul og godt nytår

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper.

Vinterbane på Eremitagen

Fra og med tirsdag den 12. december spilles banen fra henholdsvis sort og grøn tee.

Vi samler vinterspillet om færre teesteder og gør herved banen lidt kortere. Formålet er at give de mest brugte teesteder en tiltrængt pause. Banen bliver kortere at spille for de fleste golfspillere, men det passer fint til hvor meget kortere bolden flyver i det kolde vejr.

Sort og grøn bane er ratede og oprettet med hjælp fra Dansk Golf Union.

Grundet måttepåbuddet kan du ikke handikapreguleres, men du kan spille match mod dine medspillere.

Måttepåbud er gældende. Der skal anvendes måtte på tees, fairways, semirough, forgreen og greensomgivelser.

Vi vender tilbage til de gængse baner når den nye sæson står for døren.

God fornøjelse.

Baneopdatering november

Velkommen til denne sæsons november. Masser af regn og rusk, blade der falder, korte dage. Efteråret kom hurtigt i år. De skønne solskinsdage i august under jubilæumsugen er langt væk. Men november – og resten af vintermåneder – kan sagtens rumme mange tørre dage med skønt golfvejr og så er det dejligt at være medlem i en golfklub med en åben bane, en åben og gæstfri restaurant og en varm brændeovn i loungen. I greenkeepergården varmer det, at Rasmus er blevet far til en sund dreng. Stort tillykke til Rasmus og hans familie.

Der er ikke fastsat datoer for større vedligeholdelsesarbejde på banen i denne periode. Alt større arbejde på banen er styret af vejret. Hvis banen er tørret nok op, udnyttes dette til at nå en sidste række vedligeholdelsesopgaver som f.eks. topdress af tees og drivingrange, luftning af stier, prikning af omgivelser og arbejde på vandingsanlægget. Der vil blive informeret om arbejdet via golfbox og GLFR-app.

Almindelig pleje af banen begrænser sig nu til tromling og afdugning af greens, for at sikre spillekvalitet og sundhed, og lejlighedsvis klipning af tees og greensomgivelser. Klipning af fairways og semirough vil være en overraskelse da det sjældent vil være tørt nok til at kunne gøre det pænt.

Dagene afkortes hurtigt i disse uger og det betyder altid en højere hjorteaktivitet. Det er som om, at når vi spillere forsvinder fra banen rykker hjortene ind. Nu er det deres tid for alvor. Når jorden så er blød og væksten lille, så stiger antallet af skader og de heler meget langsomt hvis slet ikke.

For nu er det efterår, meget snart vinter. Temperaturen falder og dagslyset forsvinder og så går græsset i dvale. Den dvale kommer græsset først for alvor ud af sent i april, måske først i midten af maj som i år. Det svarer næsten til et halvt år, hvor græsset skal kunne modstå golfspillere som hjorte. Et halvt år.

Det er en central del af greenkeeperens arbejde at sikre at golfbanen kommer så godt igennem denne lange periode for græsset uden tilvækst og uden evnen til at reparerer skader. I det daglige handler det om at mindske og fordele sliddet og at undgå vintersygdom, dette hovedsageligt på greens. Men arbejdet er meget langsigtet. Valg af de bedste græsarter, topdressning, gødningsstrategi  samt jordens evne til at skille sig af med overflødigt vand danner grundlaget for sunde, faste og tørre overflader, der kan komme igennem ydersæsonen. Hvis ikke greenkeeperen arbejder langsigtet vil golfbanen langsomt, men sikkert degenerer.

Indtil foråret vender tilbage skal vi finde en måde, at spille golf på banen i ydersæsonen som stadig giver os et godt udgangspunkt. Jeg vender meget snart tilbage med en opdatering om hvordan vi skal spille golf på banen denne vinter.

I mange år har jeg været medlem af en erfa-gruppe bestående af ligesindede greenkeepere fra Københavns-området samt en enkelt bane i Sverige. Gruppen er et fagligt fællesskab som er skabt for at dele viden om pleje af golfbaner uden brug eller med et minimum brug af pesticider. Det er den danske lovgivning på området, der har drevet interessen for os. Årets største begivenhed er afholdelsen af vores ”Tour de Fungus”. Det er en dag i november hvor vi lige akkurat når rundt på alle vores baner og undersøger greens for svampesygdom og nye plejetiltag, der mindsker forekomsten af svampeangreb. Det har igennem årene medført en del justeringer i plejen af greens.

Reduktion i anvendelsen af pesticider på danske golfbaner er nu ved at blive et internationalt fænomen. EU pønser på helt at afskaffe brugen af pesticider på golf- og fodboldbaner. Lad os nu se, men det betyder, at vores lille gruppe for en del opmærksom fra udlandet. Igennem årene har vi haft en del besøgende fra udlandet, men dette års ”Tour de Fungus” bliver særligt underholdende. Vi får besøg af Ryder Cup-helten Alejandro Reyes, tidligere chefgreenkeeper på Le Golf National og rådgiver på Marco Simone samt Micah Woods, græsforsker fra USA. Det giver os en chance for at parre pesticidfri drift med topformåen til glæde for miljøet og for golfspillerne.

Som altid:

Husk at brug din pitchfork

Husk at anvend sandet i din divotbag

Riv efter dig i bunkers

Og brug måtten når den dukker frem af gemmerne

God fornøjelse

Martin Nilsson, chefgreenkeeper