Skip to content

Banestatus juni 2024

Juni måned er fuld af matcher og arrangementer, så der er kun planlagt meget få større vedligeholdelsesopgaver. Greenkeeperne fokuserer derfor på almindelig banepleje samt fortsat trimning af vandingsanlægget.

Planlagt vedligeholdelsesarbejde på banen, der kan påvirke spillekvaliteten:

Uge 22: Luftning af greens (mandag og torsdag). Der luftes med små spyd med minimal forstyrrelse.

Uge 24: Greens skæres og dresses (mandag) . Forvent meget lille forstyrrelse af spiloverfladen.

Nu er det blevet tørt igen og rigtig meget af vores pleje handler om vand og vandingsanlæg. Som årene skrider frem, bliver det varslede klimamønster med længere perioder med tørke mere ”hverdagsagtigt” og med et vandingsanlæg fra omkring 1990 så står vi blottet når vi oplever disse tørkeperioder. Vi er netop kommet igennem en periode på 12 dage med en kortslutning af vandingsanlægget og selvom vores greenkeeping er baseret på, at banen skal holdes på den tørre side, presser det ressourcerne og i sidste ende kvaliteten når vi mangler vand.

Frem mod en forventet investering i et nyt vandingsanlæg arbejder vi med at løfte kvaliteten af områder af banen som i dag har en dårlig dækning af vand ved at bygge ud på det eksisterende anlæg og tilføje flere sprinklere. Fokus er på vores forgreens og vi har netop færdiggjort anlægsarbejdet på 18. hul og skal videre til 16. huls forgreen. Vi har i den forgangne måned også afsluttet arbejde med at få flere sprinklere på vores teested på rangen så vi hurtigere kan få græsfrøene til at spire og holde dem i live efterfølgende. Dette forår har vi investeret i et nyt softwareprogram til vores vandingsanlæg så vi nu endegyldigt har forladt vores gamle DOS-baserede program. Det var vist nok også ved at være på tide. Til efteråret nedgraves et nyt og stærkere strømkabel fra klubhus til brønden så vores pumpe kan øge sin kapacitet. Alt i alt arbejde klub, banekomite og greenkeeperteam mod, at sikre banens vandforsyning og får at anvende vandressourcen så bæredygtigt og ansvarligt som muligt.

Lige straks kommer der en frisk forsyning af vores populære divotposer. Det betyder, at der igen vil være ekstra mange fyldte poser at finde i starterhuset og i en lille kasse ved stien v. 5. og 14. hul. Rigtigt mange af jer er meget flittige til at tage posen med så divots på fairways og andre steder kan efterfyldes. Det ses på banen og det hjælper med at holde kvaliteten.

Som altid:

Ret dine nedslagsmærker op – og gerne andres efterladte…

Anvend med fordel to hænder på riveskaftet når du river efter dig i bunkers

Driving ranges pli: hold dig til træning fra din valgte bås

Driving range pli: Slå tørv i linjer og ikke spredt

God fornøjelse

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper