Skip to content

Banestatus August

Vi er i fuld gang med en hedebølge og det betyder, at der på banen er fokus på, at komme så godt igennem den som muligt så vi er i stand til at sætte gang i vores langsigtede vedligeholdelsesarbejde i september måned.

Vi skal sikre at vores vanding om natten på greens og tees kan følge med og at de sårbare områder, der ikke har en ordentlig dækning af vand bliver beskyttet med håndvanding.

vi reducerer også antallet af klipninger på de områder, der ikke får vand. Her tænker jeg i første omgang på fairways, men klippefrekvenser på greens og greensomgivelser kan også sænkes så de slippe bedre ud af den varmestress de skal opleve i det næste stykke tid.

I den forgangne uge ændrede vi de planer vi havde varslet om arbejde på greens. I stedet for at topdresse, valgte vi at vertikalskære en række greens med lidt for tæt græsdække og efterså vores svageste greens 1, 18 og puttinggreen. Resultatet blev rigtigt godt. Topdress er utroligt vigtigt, men når tilvæksten på green er så kontrolleret og begrænset kunne vi altså vælge det fra.

Læg mærke til, at I fra starterhuset nu kan tage en pose indeholdende lidt sand og græsfrø med på jeres runde. Det er til at reparere divots på fairways. Hvis du ønsker det, kan du beholde posen og fylde den op igen med sand og frø fra en spand, der også er opstillet ved starterhuset. Ellers læg posen tilbage igen og så fylder greenkeeperne den op.  Under alle omstændigheder vil du være med til at holde vores fairways i god stand.