Skip to content

Banestatus December

Vi er nu godt i gang med årets sidste måned.

Trods en tidligere melding om flag på greens til og med den 20. december, bliver vi nu nød til at omgøre denne beslutning. Forekomst af flag på greens bliver på ad-hoc basis fra og med onsdag den 11. december. Greens holdes åbne som tidligere vintersæsoner.

Det er de stadige mængder nedbør, der gør at sliddet på banen, specielt rundt om teesteder og greens, er for stort. Banen kommer fint af med vandet og greens er som sådan stadig i fin stand for årstiden. Men vinterspil er hårdt for græsset og vi skal frem til midten af april før det begynder at vokse igen og reparerer den slitage, der er opstået i løbet af vinteren.

Du kan bestemt gøre en forskel for på hvordan vi kommer igennem vinteren:

a) læg tørven tilbage i dit slagmærke. Specielt fairways bliver ujævne af, at tørven ikke lægges på plads

b) ret dit nedslagsmærke op. Alt for mange spillere retter ikke deres nedslagsmærke op i ydersæsonen.

c) hold afstand til greens og greensomgivelser. Hjul og fodspor slidder og der smides masser af jord og mudder af på de fine græsarealer.

d) Sæt proppen tilbage i hullet når din bold har puttet færdig.

Greenkeeperne holder greens spilbare igennem vinteren ved at reparere skader fra hjortene, rette nedslagmærker op og ved at dugge greens af for at mindske sygdomstrykket. Derudover tromles greens ca. 1 gang om ugen for at holde spilbarheden oppe, men igen også for at mindske sygdomstrykket som er en nøgleopgave på en pesticidfri golfbane.

Vores årlige vinterrenovering af slidte bunkers skrider langsommere frem end ved tidligere år fordi forholdene på banen har gjort, trods den megen regn, at fokus har været på almindelige vedligeholdelsesopgaver på banen. Men stille og roligt går det fremad. Vær opmærksom på, at greenkeepere lader enkelte køreplader henligge i bunkers igennem vinteren. Det er ikke af glemsomhed, at disse grå plader henligger, men vi gøre det for at mindske hjortenes lyst til at grave i den nylagte tørv på de nyrenoverede bunkers. Det er en metode til, at komme med skånsomt igennem vinteren på.

Skovens træspecialister har fjernet en farlig stamme på en kastajne ved 2. teested. Stammen ville have ramt enten vejen eller teestedet den dag den ville beslutte sig til at lægge sig ned. Nu hvor stammen er væk er det dejligt, at se at pladsen i højre side af teestedet er blevet lidt bedre end førhen. Skoven kommer til at gennemføre lignende indsatser i løbet af vinteren langs banens nord side, hvor risikotræer vil kunne ramme skovgæster som golfere.