Skip to content

Banestatus Juli

Banen og specielt fairways var tæt på at gå i tørkedvale igen i slutningen af juni, men en udbringning af afspændingsmiddel op til et regnskyl gjorde underværker. Der er fuld fart på væksten i fairways og definition og kvalitet er rigtig god.

Planlagt banearbejde i juli:

Uge 28/29: Greens prikkes, eftersås og topdresses. Forvent forstyrrelser og unormale overflader i de dage arbejdet udføres. Hold øje med din golfbox.

Uge 28/29/30: Svidning af kløver pågår. Ingen forstyrrelser

Uge 28: Bunkersand på 12. hul udskiftes

Uge 29: Bunkerkant ved 9. green renoveres

Juli tegner til, at blive en stille og rolig måned hvor I medlemmer er i sommerhus eller udlandet. Endelilg lidt normalitet her i corona-tiden. Den pause benytter greenkeeperne sig af til, at gennemføre det lidt mere upopolære arbejde med at prikke og efterså greens. Men der er ro på banen, masser af varme og fugt i jorden, så tidspunktet er velvalgt. Uge 28 er udvalgt til at være der hvor arbejdet igangsættes, men bygevejr kan forårsage at arbejdet måske først færdiggøres i uge 29. Tjek golfbox for information eller kontakt kontoret.

Vi er utilfredse med både farve og kvalitet af den bunkersand som vi får leveret. Som et forsøg har vi fået leveret en bunkersand som vores naboer i Furesø GK anvender med succes. Den er brun/rød, finkornet og pakker sig dejligt, så nu prøver vi den af ved at udskifte sandet i bunkers på 12. hul. Det er populære bunkers, så endelig tilkendegiv din mening om sandet til kontor eller greenkeeper så din mening kan indgår i vores evaluering af sandet. Men husk: Sandet vil altid ligge lidt løst i begyndelsen.

Som altid: Husk din pitchfork til at rette nedslagsmærker op og husk endelig også at tage en pose divotmix med, der hænger klar til brug i starterhuset.

Husk at tage vand med på banen. Vi har stadig ikke opnået godkendelse af vores lille vandhane ved 10 teested.

God fornøjelse og god sommer