Skip to content

Banestatus juni

Banestatus Juni

Større arbejde på banen i den sidste del af juni:

Uge 25: Greens vertikalskæres

Uge 25-26: Fairways eftersås. Forvent lidt ventetid på fairways

Uge 26: Greens luftes. Forvent lidt unormale forhold

Vi er kommet midtvejs i juni som indtil nu har været rigtig travl med masser af matcher, turneringer og spil på banen. Greenkeeperne har fokuseret på at holde en så høj klippefrekvens på tees, greensomgivelser og fairways som muligt for græsset er for alvor kommet i gang med vækstsæsonen. I skrivende stund er det kun fjerde uge vi lige har gennemført med klip på fairways med cylinderklipper hvilket er usædvanligt. Væksten kom sent, men kraftigt.

Trods rigtig god vækst kæmper vi stadig på greens med at få det rul som vi er blevet vante til. Hastigheden er sådan set rimelig nok, men greens har haft et uens rul på grund af de mange forskellige græssers forskellige væksthastighed. Det er gamle hvene og krybehvener, der driller ved deres vandrette udløbere. Det ser grimt ud og kan få bolden til at skifte spor. Det er ikke nogen græsser vi slipper af med og nogle år generer de mere end andre. Vi kan børste og skære dem så de syner og påvirker mindre, men vi er altid påpasselige med for meget mekanisk arbejde fordi rødsvinglen – der er vores primære græs – er så følsom overfor for meget arbejde.  For voldsomt arbejde og den forsvinder og så står vi med dårligere græsser, der ikke håndterer vintersygdomme lige så godt. Det er en balancegang. I år har det beklageligvis været særligt slemt med udløberne, men vi har skåret en del de sidste par uger og det har hjulpet. Vi fortsætter med at skære indtil vi kan se at vi er kommet i bund og I skal gerne kunne opleve at det bliver bedre og greens bliver mere true.

Ikke alle af vores greens ligger ideelt. 1ste, 18nde og puttinggreen kommer altid dårligt igennem vinteren. Vi er i midt juni nu og 1ste green hænger stadig, men 18nde og puttinggreen faktisk er pæne og næsten helede nu. Der er ingen mirakelkur desværre og jeg kan ikke forklare hvorfor 1ste er værre end de andre to i år. Spilletrykket på banen falder nu og det giver plads til specialpleje hvilket disse greens vil modtage de næste par uger.

Vores store puttinggreen har vi lige propprikket hvilket sænker kvaliteten dramatisk. Greenen har en stor andel af uønsket en-årigt rapgræs og propprikning er en af de bedste metoder til at skille sig af med ugræs på.  Snart er den tilbage igen, men propprikningen kommer nok også tilbage desværre.

I denne uge har vores golfbaneagronom Alistair Beggs været på besøg. Det er nogle år siden han sidst var forbi, da han er skiftet over til en rådgiver rolle for the R&A på deres British Open-baner. Hans rådgivning er værdifuld idet hans indsigt i pleje af græsser, som vi ønsker på vores bane, er utrolig høj og fordi han ved hvad det kræver af ressourcer og kompetencer for at komme i top. Hans rapport for hans banebesøg følger snart og vil som ved tidligere lejligheder offentliggøres på vores hjemmeside.

Som altid:

Ret nedslagsmærker op

Tag en divotbag med på runden

Spil ready golf

Og pas på med at gå tæt ved de gamle træer. Grenene er tunge af blade og sæsonen for brud og nedfald er begyndt.

God fornøjelse

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper