Skip to content

Banestatus medio August

Så kom regnen endelig! Ikke meget, men dog nok til at give golfbanen en puster efter næsten 3 uger med sol og varme. Lige så stille vil fairways, semirough og bunkerkanter begynde at grønnes. Det passer fint fordi der venter 2 meget travle uger for klubben med flere company days, klubmesterskab og gunstarter i forbindelse med klubber-i-klubber.

Der er derfor heller ikke planlagt større vedligeholdelsesarbejde på banen i de næste to uger. Par 3 banens greens og forgreens propprikkes i uge 36.

Efter to uger hvor fairwayklipperne har stået stille, står greenkeeperne på spring for at komme til at klippe igen. Først tager vi lige vores rotorklipper hen over fairways for at fjerne de lange græsstrå, der er groet frem i tørken. Det er et naturligt forsvar, at græsset sætter frøstande når der er tørke, men hvis stråene bliver for lange, så kan de ikke klippes med vores almindelige fairwayklippere. Efter denne proces bringer vi en ny omgang afspændingsmiddel ud på fairways. Brug af afspændingsmiddel til at forbedre vandtilgængeligheden har været et nyt initiativ i år og har måske været en medvirkende årsag til, at gæstespillere som medlemmer har rost vores fairways for at være nogle af de grønneste i tørkeperioden. Det er nyt!

Greens og omgivelser er også kommet fint igennem tørken greens ruller meget ensartet imellem 9 og 10 fod alt afhængigt om de er blevet klippet, tromlet eller begge dele samme dag. Greens er blødere end sædvanligt hvilket skyldes, at vi har måtte vande omgivelserne mere end normalt. Greens er reelt meget stærke, mens omgivelser og forgreens hurtigt bliver tørre og gule. Årsagen til dette er, at vores vandingsanlæg er designet til kun at passe greens, mens det i dag passer omgivelserne med. En forøgelse på i alt 250%. men læg mærke til 8 greensystem. I juni måned etablerede vi som prøve dedikerede område sprinkler og forgreensvandere hvilket har resulteret i væsentlig bedre vanddistribution, mindre stress, ingen overvanding af greens og grøn, tæt forgreen fremfor gul og åben.

2 store træer gav op i den forgangne uge. Uden varsel lagde de sig ned temmelig banenært. Skoven var hurtige ude og trække til side, men kig op og pas på.  

Afslutningvist: Brug fugten til at anvende vores nye fairway divotposer og find nogle nedslagsmærker at rette op.

God fornøjelse.