Skip to content

Banestatus oktober.

Planlagt arbejde på banen i oktober:

Uge 40 mandag til torsdag: Fairways luftes, eftersås og gødes. Forvent større forstyrrelser af spillet. Tjek golfbox og opslag i klubhuset.

Uge 40: Teested på drivingrange lukkes grundet renovering. Træning fortsætter fra måtter udenfor teestedet.

Uge 41: Greensomgivelser prikkes, eftersås og topdresses. Forvent forstyrrelser mens arbejdet udføres.

Uge 43: Topdressning af stier, områder rundt tees og greens påbegyndes. Minimal forstyrrelse af spillet.  

Den første uge af oktober bliver en travl en af slagsen med masser af aktivitet på banen og på drivingrangen. Greenkeeperne vil i samarbejde med en materieludlejer lufte, efterså og gøde fairways og efterfølgende renovere vores store teested på drivingrange.

En solrig og varm september skifter her de sidste dage af måneden til mere vedvarende regn. Endda meget regn. Regn har vi været forskånet for i store dele af september og det har været godt for banens præsentation og spilbarhed. Nu skal vi så til at kæmpe med ormeskud og nedfaldne blade, men det er også en del af golfsæsonen.

Efter en hård sæsonstart har vi i år kunnet se resultatet af den intensiverede pleje vi har haft på vores fairways i en årrække. Vores topdresning, eftersåning og gødningsprogram er begyndt at give pote. Vi skal fortsætte vores program med at dresse og efterså, men i år kommer der den tilføjelse, at fairways også luftes med en hurtigprikker (faktisk to), der penetrerer de øverste 5 cm så der kan komme masser af luft ned i toppen af græstæppet for at sikre en god omsætning af ophobet organisk materiale – i daglig tale kaldet filt. Udover luftningen udbringer vi en gødning, der er beregnet til at give os en hurtigere sæsonstart til næste forår. Alt dette arbejde foregår over de første 4 arbejdsdage i næste uge, så der bliver en del trafik på banen. Maskinerne er langsomme og viger ikke for golfspillere. Spil udenom eller saml bolden op og gå videre til næste hul.

I samme uge renoverer vi vores store teested på drivingrange. Der er simpelthen blevet for ujævnt efter intenst brug de 4 eller 5 sæsoner det har eksisteret trods det faktum, at det bliver repareret dagligt. Hele fladen høvles af i ca. 3 cm’s dybde så det bliver en helt plan flade igen. Græsset vil spire frem fra rødderne igen, men støttes af eftersåning og gødning. Hele arealet hegnes ind for at beskytte det mod hjorte. Der er ikke lagt op til at det genåbnes igen før til sæsonstart 2022. I stedet for vil træning kunne foretages udenfor teestedet fra de små måtter.

I uge 41 fortsætter vi på vores greensomgivelser ved at prikke, efterså og topdresse. Det vedligeholder faste og jævne overflader med den rigtige type græs på. Vi satser på godt vejr, så vi ikke løber ind i de problemer med regn, vådt sand og dårlige forgreens vi forårsagede da vi gennemførte samme rutine på dem i slutningen af september. Det var en øv-oplevelse vi gerne ville havde været foruden.

I uge 43 genoptager vi arbejdet fra sidste år med at topdresse stier og områder rundt om tees og greens. Det er de trafikområder, der bliver mest slidte og mudrede i ydersæsonen. Fairways er blevet dresset i snart 5-6 sæsoner og de er nu ved at ”stikke af” fra de øvrige områder imellem tees og greens. Vi forsøger at løfte disse områder med denne topdresning. Sidste år nåede vi op på 300 tons sand takket være fine vejrforhold så det prøver vi at nå igen i år.

Det er travle uger, der venter, men der vil stadig være masser af plads til masser af gode golfoplevelser på banen. Efterår og regn indvarsler tiden med bløde greens, så husk din pitchfork så du kan rette dit nedslagsmærke op. Uoprettede nedslagsmærker giver ujævne greens og giver plads og grobund for sygdomme og ugræs. Ret dem op og vær med til at beskytte din golfbane.

God fornøjelse.