Skip to content

Banestatus Vinter 2023/24

Sæsonen stopper aldrig i Københavns Golf Klub.

Vi er begunstiget af en golfbane med en veldrænende jord, som er beliggende på et lysåbent areal. Det betyder, at vi har den luksus at vi kan, hvis vi ønsker det, spille golf hele året.

Men spillet har en pris. Spillet slider, specielt på og ved tees, på greens og rundt om greens. Fra ca. midt november til slut april vokser græsset ikke og kan derfor ikke reparere de skader vi påfører det.

Ikke alle medlemmer i vores klub benytter sig af muligheden for at spille golf hele året. For langt de fleste er golf stadig en sæsonsport. De gemmer deres færdigheder til når solen varmer mere og græsset er grønnere.

Det er derfor en balancegang at sikre, at der er en golfbane tilbage efter vinteren når foråret nærmer sig.

De 2000 hjorte har stadig, med længder, den største indflydelse på hvordan vores bane kommer ud af vinteren. Derefter kommer om vi bliver ramt af vintersygdomme på greens og generelt spil på banen.

Hjortene kan vi ikke styre og sygdomme kan, til en vis grad, forhindres ved god greenkeeping når vi nu ikke må anvende pesticider. Spil på banen slider og slider rigtigt meget i fokuserede områder.

I banekomite og greenkeepergård arbejder vi på, at vi kan spille golf hele året, men vi ønsker også, at der er lidt mere golfbane tilbage i foråret når sæsonen for alvor skal til at begynde.

Derfor er brug af måtter blevet obligatorisk og vi har oprettet en ”vinterbane” hvor vintersliddet på tees og stier samles ved færre tees. I vil opleve at banen holdes lukket på dage hvor den måske i tidligere sæsoner har været holdt åben. Vi forventer, at summen af lidt flere lukkedage grundet vejrlig vil kunne bringe banen frem til foråret med mindre slid. Dage med sne, tø og megen nedbør vil være typiske lukkedage. Information om banens status kan søges i golfbox eller på GLFR app’en.

Vi er nu gået over til det vi kalder ”Vinterbanen”. Hjælp mig gerne med, at finde på et mindre nedslående navn.

En åben vinterbane er kendetegnet ved:

  • At vi spiller til sommergreens. 1. og 18. green kan dog godt være lukkede. Hullet vil da være placeret på forgreen.
  • At vi spiller banen fra enten sort eller grøn tee. Begge baner er ratede. Alle andre teesteder er lukkede og må ikke anvendes.
  • At der er måttepåbud gældende for spil fra tees, fairways, semirough og greensomgivelser
  • At vi ikke forventer flag på greens, men at de forekommer sporadisk. Spil ind til green, tag proppen ud af hullet, put ud og genplacér proppen i hullet. Sådan har vi gjort i mange år.
  • At vi river i bunkers efter os med golfjernet. River er taget ind for sæsonen
  • At vi altid retter nedslagsmærker op, anvender måtte og ikke trækker trolley’en henover tees eller forgreens.

Status på træningsfaciliteter:

Alle puttinggreens, par 3 bane og indspilsområde er lukkede for sæsonen og må ikke anvendes.

Drivingrange vil holdes åben, men du skal selv samle bolde for at kunne træne eller varme op.

Fra hele greenkeepergården lyder der en stor tak til alle medlemmer for jeres smil og jeres roser til banen og vores arbejde i dette helt specielle snart forgangne jubilæumsår.

Glædelig jul og godt nytår

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper.