Skip to content

COVID-19 i Københavns Golf Klub – udskydelse af Ordinær generalforsamling samt lukning af klubhus

corona-virus

Kære medlemmer,

Med COVID-19 trusselsbilledet står det nu helt klart, at vi ikke kan gennemføre Københavns Golf Klubs årlige generalforsamling som planlagt.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at generalforsamlingen udskydes til:

Søndag den 26. april kl. 14 i Københavns Golf Klub.

Dagsorden og Beretning er som tidligere udsendt.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at låne lokaler af Lyngby-Taarbæk Kommune. Men vi vil løbende se på muligheden for at låne et større lokale i nærområdet, ligesom vi i øvrigt på alle områder vil rette os efter myndighedernes anvisninger.

Vi har, som det fremgår af den udsendte dagsorden, to bestyrelsesposter ledige. Der er rettidigt kun indkommet to forslag til nye medlemmer – nemlig Bestyrelsens kandidater, Peter Lauritzen og Bent Allan Hansen. Vi har derfor inviteret Peter og Bent Allan til at deltage i Bestyrelsens arbejde fra og med i dag. Ina Agerbæk, der er på valg, fortsætter. Lars Obel ønskede ikke genopstilling og er dags dato udtrådt af Bestyrelsen. Vi skylder Lars en meget stor tak for en mangeårig indsats i adskillige komiteer og i Bestyrelsen.

I materialet til generalforsamlingen kan I læse, at Bestyrelsen foreslår, at 20 af vores passive medlemmer som en forsøgsordning og mod en merbetaling får mulighed for at spille et antal årlige runder på banen. Dette initiativ ligger indenfor Bestyrelsens bemyndigelse og sættes nu i værk, således at de medlemmer, der måtte ønske at benytte sig af muligheden, kommer med fra sæsonstart.

Vi håber ellers, I vil bruge tiden til at læse Årsberetningen. Tænk gerne over, om I har noget under punktet Eventuelt og send en mail til os, så forbereder et svar til jer på generalforsamlingen. Årbogen 2020 må I vente med at hente, til forholdene er blevet mere normale.

For I kommer til at klare jer selv, hvis I vil spille en runde. Af hensyn til både jeres, gæsters og medarbejderes sikkerhed synes vi ikke, det er forsvarligt at bemande restaurant og shoppen. Derfor lukker vi klubhus på nær omklædningsrum fra i dag og frem til 30. marts, således som vi bliver anbefalet at gøre. Kontoret vil blive betjent på mail og telefon fra privatadresse. Indtjekning af gæster kan se ved indgangen til omklædningen, hvor alle opfordres til at bruge håndsprit.

Indskrivning ved omklædning. Husk håndsprit.

Godt nok er vi kommet økonomisk godt fra start, men uden indtægter fra salg og med aflyste company days, kan billedet jo hurtigt se anderledes ud.

Det er en af flere gode grunde til, at vi vil informere jer løbende og hyppigere i den kommende tid. Vi er fuld gang med at modernisere hjemmesiden, også her vil der være adgang til nyheder. Og ellers – skriv endelig og spørg.

Bestyrelsen rådfører sig med juridisk ekspertise og vi følger DGU’s anvisninger – ud over dem, vi alle følger fra Statsministeren.

Hvis det viser sig, at COVID-19 medfører, at generalforsamlingen ikke kan gennemføres indenfor vedtægterne, dvs. inden udgangen af april, foreligger der en ny situation, hvor Bestyrelsen vil varetage klubbens interesser indenfor det budget, der er fremlagt. Det betyder, vi er pålagt at lede konservativt og agtpågivende og undlade at tage initiativer af væsentlig karakter, medmindre disse er uopsættelige. 

Men indtil vi forhåbentlig snart ses igen: Pas på de andre og tag vare på jer selv.

Med venlig hilsen på Bestyrelsens vegne

Birgitte Henrichsen

Formand