Skip to content

Marts

Vinteren er endt med at blive både lang og kold. Det betyder, at det sæsonforberedende arbejde som greenkeeperne altid får klaret i februar og marts er blevet udskudt og at vi får en eksplosiv start på sæsonen i påskedagene. Sådan bliver det i år. Grundlæggende er banen kommet godt igennem vinteren. Der er minimale skader på greens efter svampeangreb, men masser af spor og rifter efter hjorte. Lidt topdressing, sol og varme vil rette dem op hurtigt i løbet af april.

Alt er naturligvis med forbehold, men i det omfang banen når at blive arbejdsklar, så er det planen at nå at få alle vores bunkers sæsonklargjort inden påske. Næsten 4 måneder alene med hjortene har sin pris og det er altid en betragtelig opgave at få skik på dem i foråret. Flere af dem trænger tillige at blive hovedrenoveret, men den opgave er først programsat til når græsset for alvor er begyndt at gro igen. Og hvis det er muligt når greenkeeperne også at få børstet, klippet og dresset greens og greensomgivelser inden påsken. Vi gør alt for at skabe så gode spilleforhold til påsken som forhåbentligt bringer foråret med sig.

Eet offer har den lange vinter dog medført og det er den planlagte topdressning af vores fairways. Den skulle havde været gennemført i uge 12, men er nu udskudt til uge 15 eller 16 i april.

Vinterens ventetid er blevet anvendt til at bringe etableringen af den nye lounge fremad. Der er blevet spartlet, pudset og malet på livet løs. Flere andre rum er blevet istandsat for at få kabalen med det nedlagte turneringskomiterum til at gå op. Turneringskomiteen kommer nu til at residere i det gamle juniorrum hvor Martin har haft kontor et par sæsoner. Et lagerrum ved siden af er blevet nedlagt for at give plads til et par nye kontorpladser og et lagerrum. Kælderen er blevet istandsat så den også kan anvendes til lager til shop og kontor. Endeligt er der blevet etableret et koldrumslager til opbevaring af terrassemøbler mm. Alle projekter har haft greenkeeperne som en central udførende part.

Vores greens-, tees- og fairwayklippere har denne vinter gennemgået en hovedrenovering. Maskinerne er som sådan stadig i fin stand efter 6 travle sæsoner, men klippecylindrene var slidt op. Cylindre og andre sliddele på vores maskiner er derfor blevet udskiftet for at de fortsat kan præstere optimalt.