Skip to content

Ny Formand i KGK og dato for generalforsamling 2019

Med henvisning til klubbens love §9 stk. 10 skal Bestyrelsen oplyse, at klubbens formand Hans Ole Voigt ikke ønsker at genopstille ved næste generalforsamling. Bestyrelsen indstiller i stedet næstformanden Birgitte Henrichsen som ny formand. Generalforsamlingen afholdes søndag den 7. april kl. 1400 i klubhuset. Vi ser frem til et flot fremmøde, og gør samtidigt opmærksom på at alle medlemsforslag skal være administrationen i hænde senest 15. februar 2019.