Følg os på Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.
Hent flere

Ny Formand i KGK og dato for generalforsamling 2019

 i Klubben, Nyheder og tilbud

Med henvisning til klubbens love §9 stk. 10 skal Bestyrelsen oplyse, at klubbens formand Hans Ole Voigt ikke ønsker at genopstille ved næste generalforsamling. Bestyrelsen indstiller i stedet næstformanden Birgitte Henrichsen som ny formand. Generalforsamlingen afholdes søndag den 7. april kl. 1400 i klubhuset. Vi ser frem til et flot fremmøde, og gør samtidigt opmærksom på at alle medlemsforslag skal være administrationen i hænde senest 15. februar 2019.