Skip to content

Projekt Talpa 2018

PROJEKT TALPA  – 10 ÅR  –   600 MULDVARPE            
af Erik Peitersen, DMSc og Martin Nilsson, chefgreenkeeper.

EREMITAGEN har altid været et eldorado for muldvarpe, især fordi græsset har ligget uberørt i flere hundrede år. Golfbanen udgør kun en lille del af området, så det, der foregår på golfbanen influerer kun i ringe grad på den store slette, men det omvendte gør sig i høj grad gældende. De talrige muldskud er til stor gene for såvel spillere som greenkeepere. Muldvarpenes adgang til golfbanen er begrænset af veje og søer så det er primært fra skove og tilstødende overdrev at de kommer ind fra.

I september 2008 blev der indgået en aftale mellem forfatterne om at nedbringe antallet af muldvarpe. Greenkeepernes strategi har historisk set aldrig været forebyggende, systematisk eller effektiv, kort sagt uden betydning for bestandens størrelse. Man har fortalt mig, at der undervises i muldvarpefangst på greenkeeperuddannelsen. En revision synes indiceret.

  1. 21. september 2008 sad den første muldvarp i en fælde i klubbens have. Fangsttallene har varieret fra år til år, men er faldet signifikant igennem de 10 år. HØJESTE FANGST VAR I 2011 med 125. Forklaringen var vejret, en mild vinter, en meget våd sommer med rigeligt vand til ungerne, hvorimod 2010 gav et lavt udbytte på 58 grundet en streng vinter og meget tør sommer, hvor ungerne døde af tørst.

2018 er et meget specielt år med meget streng vinter i marts, derefter tropevarme til medio august uden nedbør. Høsten i Dyrehaven gav misvækst, mere ukrudt end korn. Ungerne døde af tørst. Der er i år til dato kun fanget 9. Nu må man ikke tro, at alle muldvarpe er udryddet, der vil altid være en sump, hvor enkelte overlever, og de vil dukke frem, når vejret normaliseres.

Overvågning: Banen skal fortsat kontrolleres for nye skud såvel fra arbejdsbil som til fods. Fælder skal hellere sættes den dag skuddene opdages end dagen efter.

Quo Vadis. Det er utroligt, at der ikke er ET af klubbens over 1000 medlemmer, der ønsker at tage over efter mig! og føre min viden og praktiske kunnen videre. Man må konkludere, at klubben får det antal muldvarpe de har fortjent.

Resultaterne er opnået ved frivillig og gratis arbejde af Erik Peitersen.

Til slut en Tak til medlemmerne for den viste interesse for Projekt Talpa, men igen INGEN MEDLEMMER vil tage over!

En særlig tak til Skovrideren for tilladelse til at fange muldvarpe i Dyrehaven.