Skip to content

September måneds planlagte arbejde på banen

Den sidste del af august har budt på mildere temperaturer og mere nedbør end vi har set i de sidste mange måneder. Det betyder, at greenkeepernes adfærd på banen nærmer sig plejeplanens. Vi er begyndt at klippe fairways igen og måske også semirough en dag og gødning af fairways er genoptaget.

De spillere, der benytter sig af vores nye vandhane ved 10. teested har bemærket, at der ikke løber vand ud af hanen mere. Det er fordi, at pumpen til vandingsanlægget er gået i stykker hvorfra vandet i hanen kommer fra. Pumpen trækkes op i uge 36 og forventes repareret og genindsat ved udgangen af september.

September er traditionelt en meget flittig måned for greenkeepere idet forholdet imellem jordens fugtighed og temperatur passer perfekt til at få en god spiring af græs ved eftersåning. Samtidigt er september fyldt med turneringer og klubmesterskaber så det kræver koordinering at sikre både spilleglæde og arbejdsproduktivitet.

 

Følgende er planen for september  samt sidste uge af august:

Ultimo august: forberedelse til årets åben herredag samt klubmesterskabskvalifikation. Greens topdresses og bunkers klargøres.

Uge 36: Greens prikkes og eftersås. Forvent relativt kraftige forstyrrelser af spillekvaliteten i den første del af ugen

Uge 37: Par 3 banens greens og tees propprikkes. Klubmesterskab.

Uge 38 og 39: Greensomgivelser og teesteder prikkes og eftersås.