Skip to content

Shortgame området er under anlæggelse.

Endelig er anlæggelsen af vores længe ventede shortgame område gået i gang. Og det går hurtigt. På kun 10 dage vil det være færdiganlagt og klar til såning. Medio 2023, i jubilæumsåret, forventes området at være klar til spil.

Shortgame området er designet af Danmarks kendteste golfbanearkitekt Philip Spogard. Samarbejdet imellem klubbens banekomite, greenkeeper og Philip kom i stand i 2021, i begyndelsen af pandemien.  Anlæg var oprindeligt planlagt til sensommeren samme år, men alle nødvendige papirer og godkendelser var ikke klar så projektet blev udskudt til 2022.

Det har længe været et udtalt medlemsønske, at vores træningsfaciliteter skal forbedres. Det er en luksus at have et stort græstee at træne fra og at greens og drivingrange ligger tæt på klubhus og 1st tee, men vi mangler et stort indspilsområde hvor der kan trænes indspil i varierende længde. Det får vi nu.

Shortgame området anlægges på par 3 banen, tæt ved drivingrangen. Designet er synligt og appetitligt så du nemt får lyst til at gå derover for at træne. Samtidigt sikrer Philips design, at området kommer til at ligne noget der altid har ligget der og at det passer ind i Dyrehavens følsomme natur.

I alt ca. 2000m2 af vores eksisterende par 3 bane inddrages til shortgame området. Greenen bliver på ca. 500m2 og det resterende område bliver passet kortklippet i stil med vores eksisterende greensomgivelser. Alle typer indspil på op til 70 meter vil kunne trænes på området.

Placeringen af shortgame området får betydning for par 3 banen. 1ste hul bliver afkortet og 5te hul nedlægges. Derved vil par 3 banen være på 4 huller. Såfremt det nyanlagte shortgame område bliver en succes og tiltrækker mange medlemmer er det banekomiteens plan at den resterende del af par 3 banen kan overvejes at renoveres. Philip har derfor allerede udarbejdet en helhedsplan for hele par 3 banen.

Nu er vores gravemester påbegyndt arbejdet denne tirsdag og forsætter indtil næste torsdag. Klubbens greenkeepere går til hånde, sørger for materialer og etablerer vandingsanlægget. Når gravemesteren har forladt pladsen, tilsås og gødes hele området, vækstdug lægges på for at fremme spiringen og til sidste indhegnes hele området for at beskytte det mod Dyrehavens faste beboere, hjortene.

Hvis du når ud i klubben i den kommende tid så benyt chancen til at se en kunstart i fuldt flor når en mester i en gravemaskine former jorden så den ser ud til at den altid har ligget sådan. God fornøjelse.

Martin Nilsson, chefgreenkeeper