Skip to content

Status og arbejde på banen 19. april

Vejsiderabatter, marker, grusstier. Alt støver og er blevet knastørt. Utroligt når man tænker tilbage på den sidste halvdel af 2019 og de første vintermåneder af 2020. Marts var tør og april helt tør, kold og blæsende. Der har bestemt været lune dage, men vi savner vand igen. Det kan vi se på vores fairways, der stadig står sandede og åbne. Vi skal have en uges dårligt vejr – læs regn – og almindelig varme så begynder de at gro for alvor. Græsset var grønt igennem vinteren, tættere end andre vintre, der er sået masser af græsfrø og gødning er bragt ud. Vi har forventninger om fremskridt på vores fairways om tættere og grønnere græs, så det må godt komme i gang.

De områder vi kan vande er kommet godt i gang og vi arbejder kontinuerligt på dem. Klippefrekvenserne er gradvist sat op med den tiltagene vækst og denne udvikling vil fortsætte.. Når match- og aktivitetsprogrammet er indstillet indtil videre grundet corona giver det greenkeeperne plads til at arbejde med de mere tunge områder:

Vi har en del reparationer med tørv rundt omkring på banen som skal vedligeholdes med håndvanding og 1. og 18. green og puttinggreen ved range får stadig særbehandling med ekstra eftersåninger med græsfrø.

Vi dybdelufter de områder på banen rundt om greens og tees, der stadig har en vis fugtighed til at arbejdet får den ønskede effekt.

Rangen er nu åben igen (for dig, der modtager træning af Klas og Oskar). Her vil I bemærke at targetflagene har fået nye placeringer. Det er planen at klippe targetgreens ud rundt om flagene, så det bliver en skarpere oplevelse af at stå at træne. Targetgreens er klippet, men de er meget svære at se, men det bliver bedre med tiden.

Ny tørv til par 3 banens teesteder er også i pipelinen, men vi skal lige have reservedele hjem til vores tørveskærer.

Nedgangen til 2. teested bliver renoveret af en entreprenør og hvis den udbedring holder, kan vi også forskønne det område med græstørv, som det er gjort ved 1. tee.

Vi har et par vandingsanlægsprojekter klar. Alle sprinklere rundt om 8. green system skiftes og opgraderes, men dette projekt skal ske i samspil med leverandøren. På 18. hul er det derimod planen, at vi selv etablerer forgreensvandere, der kan dække forgreenen og en god del af fairwayen, så også dette område får et løft.

Konkrete opgaver de sidste uger af april:

Midt i uge 17 bliver greensomgivelserne dresset og prikket igen. De sidste greensbunkers bliver renoveret  

Uge 18: Greens topdresses mandag.


God fornøjelse.