Skip to content

Teestedet på drivingrange får hjælp

I det næste stykke tid vil der være færre båser på drivingrange.

Det store teested er blevet for slidt, så greenkeeperne har reduceret antallet af båser og på visse dage vil dividers rykkes ud og frem foran teestedet.

Det er kun tilladt, at anvende teestedet indenfor de opstillede båse. Brud på denne regel vil medføre bortvisning fra træningsarealet.

Teestedet har i dag onsdag fået en ekstra kærlig hånd og i morgen bliver de dybeste huller repareret. Efterfølgende vil vi gøde og vande ekstra meget så helingen går så hurtigt som muligt.

Hele teestedet renoveres i 3. kvartal i år.