Skip to content

Banestatus oktober.

Der er fuld fart på mange større vedligeholdelsesopgaver på banen. Sensommer og tidligt efterår er en god periode til at få eftersået med græs og få luftet og topdresset vores spillearealer. Arbejdet skal indpasses i en stadig travl bane med matcher og arrangementer og regn er der også faldet. Vi har udnyttet det periodevis fine septembervejr til at få topdresset og luftet vores store greensomgivelser og par 3 bane og græsset spirer nu efter små to uger. Greens blev klaret i sommer.

Større arbejde på golfbanen i oktober:

Uge 40: Der arbejdes på fairways. Der topdresses, prikkes og eftersås. Det er et omfattende arbejde hvor vi får hjælp af en entreprenør. Forvent, at der vil være maskiner på fairways de fleste dage, specielt mandag til torsdag og at golfspillet vil være påvirket i høj grad. Maskinerne har fortrinsret.

Uge 41: Anlæg af shortgameområdet på par 3 banen går i gang. Par 3 banen lukkes i perioden 11. oktober til

Uge 42: Anlægsfasen af shortgameområdet afsluttes og hele området hegnes ind.

Efteråret er begyndt. På banen betyder det i første omgang, at morgenerne for greenkeeperne er blevet mørkere. Solen står senere og senere op og greenkeeperne starter arbejdet med pandelamper og projektører. Vi bruger en del tid allerede nu på at blæse blade væk, reparere skader fra hjorte og fugle.

Hjortene bliver meget mere aktive i efteråret. Brunsttiden er sat i gang og dagslyset svinder. Det bliver i højere og højere grad deres territorium. Det mærker vi på banen ved, at skader fra slåskampe bliver hyppigere og større. Så må vi ud med frø og sand og lapper tørven efter dem, men helingen går langsommere nu fordi væksten er aftagende.

Det samme gælder for skader efter fugle. Det er kragefugle, der søger efter larver. Larverne lever af græsrødder og ligger nu næsten helt oppe ved overfladen og spiser græsrødder. Større gule plamager på banen kan skyldes, at der ligger mange larver nedenunder. Snart graver de sig ned i jorden og forpupper sig. Larverne er guf for kragerne, men de spiser ikke pænt. Tørv bliver revet op og ligger henkastet på græsset og kragerne er meget flittige. De skader på vores tørv har vi oplevet i efterår og vinter i mange år nu uden at omfanget er blevet katastrofalt. Den tendens ses desværre på flere golfbaner med mere sandede jorde hvor store arealer ødelægges.

Jagtsæsonen startede 1. september og Dyrehavens skytter er kommet godt fra start. Hver dag lyder der skud på banen og hjortene pisker rundt. Det er ”business as usual” i en park med flere end 2000 hjorte og hvoraf ca. 700 bortskydes hvert år. Jægerne er topprofessionelle og meget påpasselige med sikkerheden, selvom dyrene måske ”dejser” om ganske tæt på jer.

Shortgameområdet

I sidste uge gravede vi den nederste del af par 3 banen op. Det er i dette område, at vores shortgameområde skal anlægges. Udgravningen var en arkæologisk forundersøgelse hvor der skulle kigges efter om jorden gemte på noget spændende da hele vores par 3 bane ligger tæt på nogle gamle gravhøje. Vi har et rigtigt godt samarbejde med Kroppedal Museum, der er egnsmuseum for Dyrehaven, og alle tilladelser til projektet er givet på forhånd, men når der endelig graves i Dyrehaven så er det en chance for arkæologerne, der ikke kan forpasses. Arbejdet var hurtigt klaret og de fandt en spor af en række gamle bålpladser, men ikke mere end det.

11. oktober starter anlægsfasen så endelig. Det har været en lang rejse hvor netop godkendelser har spillet en stor rolle. I år har det været et spørgsmål om vi ville kunne finde en gravemester, der havde tid til projektet for efter pandemien, er slut er der travlhed i golfbranchen. Vores ”faste” gravemester Frank Lowell fandt tid til projektet og det er skønt. Han kender banen og forholdene rigtigt godt for det var ham der stod for gravearbejdet da banen blev genoprettet tilbage i 2008 og 2009. Arkitekt på opgaven er Philip Spogard. Philip har udarbejdet en plan for vores træningsfaciliter hvor vi starter med et savnet shortgameområde. Hvis dette bliver en succes, er det planen at fortsætte med resten af par 3 banen.

Shortgameområdet bliver stort efter vores golfklubs standarder. Hele området bliver på i alt 2100m2 med en green på ca. 500m2. Der bliver store områder til at slå forskellige typer indspil til greenen. For at gøre plads til området nedlægges par 3 banens 5. hul og 1. hul afkortes. Derudover flyttes rough til en ny placering i bagkanten af drivingrangen. Flytning af roughen har været den store udfordring for det er nyt for myndighederne at give tilladelse til at flytte fredede arealer, men det gik.

Hvornår åbner så shortgameområdet for spil? Lyset svinder hurtigt i oktober og koldt bliver det også gradvist. Det er ikke ideelt for etablering af græs, men det er det tidspunkt der blevet os givet. Det er min forventning, at området kan åbnes ved Sankt Hans næste år. Området holdes indhegnet næsten ind til åbning for at forhindre at hjortene får fat i tørven.

Fairways

Oktober måned begynder med et større arbejde på fairways hvor der udlægges topdress, der luftes og der eftersås. Det er en kæmpe omgang og den kommer til at præge hele uge 40. Lidt senere i oktober udlægges der også en vintergødning.

Hidtil har vi lagt dette store og generende arbejde i marts måned. Spilaktiviteten er begrænset i marts måned og fairways er almindeligvis meget slidte og trætte på dette tidspunkt af vinter, hjorte og spil så tidspunktet har passet OK. Men sidste vinter var anderledes. For det første var det tydeligt hvor meget det hjælper at I alle anvender måtter, men fairways var også mere faste og tættere end de plejer at være efter vinter. Det er min overbevisning, at vores snart mangeårige indsats på fairways er begyndt at bære frugt. Vi har i mange år lidt under et tyndt og pjasket græstæppe på fairways og det er planen, at det skal vi væk fra. Et sådant ”løft” tager lang tid og længere tid end mange spillere forventer, men fairways kom bedre ud af vinteren 21/22 end tidligere. Derfor var det også fornuftigt at flytte topdressningen til et mere hensigtsmæssigt tidspunkt hvor der stadigvæk er vækst i græsset. Nu forsøger vi i oktober og evaluerer efterfølgende.

Efterår er en fantastisk smuk tid på året i Dyrehaven og der vil være masser af gode golfrunder at spille på banen. God fornøjelse. Martin Nilsson, Chefgreenkeeper