Skip to content

Banestatus September

Banearbejde planlagt i september:

Uge 38 (20-24/9): Forgreens prikkes og eftersås. Forvent lidt forstyrrelser af spilleoverfladen

Første uge af oktober:

Fairways luftes og eftersås, fairway og semirough gødes. Forvent flittige, men greenkeepere der fylder.

Teested på drivingrange lukkes for renovering.

En skuffende august er nu afløst af lovende sensommervejr i september. Morgenerne er køligere og duggen tungere, men op ad dagen bliver det sommerligt varmt. For golfbanen og græsset er det en skøn tid. Forholdet imellem temperatur og fugtighed er ideelt og der er afstand til sommerens varme- og tørkestress. September er god til anlægsopgaver og eftersåning, men vi må vente et par uger idet der er rigtigt mange store arrangementer på banen.

Mange har måske bemærket det, men få har kommenteret det, at vi har fjernet puttinggreen ved drivingrangen. Vores eksisterende puttinggreenstænger knækker eller står skævt og generelt halter kvaliteten. Uden stænger ser greenen mere rolig ud, men vi er opmærksomme på, at medlemmer, der har svært ved at nå ned, har det svært. Vi evaluerer på et senere tidspunkt om hvordan en løsning skal se ud.

Isoleringsmuffer på flagstænger er også blevet fjernet. Det var det sidste, der manglede i corona-oplukningen efter natklubber og diskoteker.

Krager hjemsøger vores golfbane i deres søgen efter fede larver. Kragerne vender tørven og vi forsøger så at udbedre skaderne efterfølgende. Larverne ligger lige i overfladen af græstørven og spiser af rødderne og det fortsætter de med indtil kulden kommer og det er tid til at gå i hi for vinteren. En midlertidig lokal regel er indført per 1. september om lempelse uden straf. Se opslag derom i starterhuset.

Jagtsæsonen på hjortevildtet i Dyrehaven er startet per 1. september. 700 til 800 dyr bortskydes hvert år og I vil nu hyppigt kunne høre bragene og se de flygtende hjorte blæse hen over golfbanen. Det kan opleves voldsomt og se forkert ud, men Skovens fastansatte skytter er dybt professionelle og erfarne.

Husk som altid:

  1. Ret dit nedslagsmærke op og gerne andres
  2. Læg bunkerriven korrekt dvs. skaftet vinkelret på spilleretningen og hvilende på ”roughsiden” af bunkeren
  3. Tag en divot-pose med til dine divots i fairways og semirough. Det virker.
  4. Spil effektivt og luk igennem.

På gensyn på banen.