Skip to content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 7.4.2019

Kære KGK’er,

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Københavns Golf Klub, søndag d.7. april 2019 kl. 14:00 i klubbens restaurant.

Dagsorden og beretning kan ses her: Indkaldelse og beretning

Klubbens årsregnskab for 2018 kan ses her: Årsrapport for 2018

Fuldmagt kan hentes her: Fuldmagt til generalforsamling

Regler for brug af fuldmagt: Et stemmeberettiget medlem kan medbringe en fuldmagt for et andet stemmeberettiget medlem, der er forhindret i at deltage. Vi understreger, at der kun kan gives en fuldmagt pr. fremmødt medlem og vedkommende må ikke være i restance.

Vi byder som vanligt på lidt drikke og snacks ved velkomsten.

Hvis du ønsker en udprintet kopi af indkaldelsen, beretning og årsregnskab, kan afhentes i sekretariatet hvis det ønskes. Ring gerne på forhånd, da vi ikke printer så mange ad gangen.

Vel mødt den 7.4.,

Bedste Hilsner

Christian Tage Hansen