Skip to content

Midlertidig lukning af spil på 1. og 18. green

Vejret er blevet mere vinterligt. Efter et nyt snedække følger nu nogle dage med hård frost.

Fra og med fredag lukker greenkeeperne for spil til green på 1. og 18 green. I stedet for vil der kunne spilles til hulkopper på de to greens forgreens. Lukningen af spil til de to berørte greens opretholdes indtil der kommer omslag i vejret.

Der er lukket for vandet ved trug og vaskeplads.

River i bunkers er kortvarigt bragt ind til vedligehold.

Pas på ved P-pladsen og tunnelen. Der er glat selvom vi salter.