Skip to content

Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer,

Det var så den sæson – eller var det? Godt nok har vi afviklet afslutningsmatch og dermed officielt sluttet vores golfsæson, men med 16 grader i slutningen af oktober, hvem ønsker så at stoppe….

Efterårsfourball’en blev i sin tid indført for de få, der gerne ville spille lidt længere. Og derefter var det så max fem køller i en bærebag eller vent til græsset gror igen. De tider er for længst forbi for en stor gruppe af vores medlemmer. Nu er det 14 køller med fuldt opladet batteri på trolleyen gerne hele vinteren.

Og det er jo på den ene side dejligt, på den anden side er vi nødt til at se på, hvad banen rent faktisk kan klare. Dyrene er selvfølgelig de værste skadevoldere, men vi bør gøre mere, for at sikre vores bane er i ordentlig stand, når sæsonen starter med åbningsmatchen i april.

Det ligger i vores grundfortælling, at vi kan spille i Dyrehaven hele året. Det er en af de unikke kvaliteter ved at være medlem af KGK. Det ligger også fast, at KGK er en klub ejet af, drevet af og altid for medlemmerne.

Når Bestyrelsen har godkendt de nye vinterregler, er det med ovennævnte som udgangspunkt.

Vi så en meget tydelig forbedring efter måttepåbuddet sidste år. Derfor indfører vi fra 15. november og frem til foråret krav om brug af måtter på teesteder, fairways og forgreens. Vi har indkøbt nye måtter der er lettere at bære og bruge.

Vi indfører tidsbestilling på alle tider, og medlemmerne kan booke før gæster. Vi ved mange ældre medlemmer er aktive hele vinteren, derfor fortsat tilladt brug af vogne, men hvis I orker, brug gerne bærebag. Vi sætter vintergreenfee lidt i vejret, men vil helst ikke lukke helt for gæster og dermed vinke farvel til de ikke ubetydelige vintergreenfee indtægter vi har.

1. og 18. greens lukkes for spil i nogle måneder og vi har samtidig givet grønt lys for at chefgreenkeeperen kan lukke banen primært i morgentimerne hvis der er frost, meget vand eller sne.

Administrationen vil sørge for at vinterreglerne er synlige i klubben. Fra Bestyrelsen skal blot lyde en opfordring til jer alle: Hjælp os med at reglerne bliver overholdt og husk at I kan fortsat hygge jer på 19.hul – restauranten holder åbent.

Vores placering i Dyrehaven er en daglig glæde, men ikke uden udfordringer. Vores nye shortgame område lader vente på sig – hvis det overhovedet kommer. Der er faglige udredninger og offentlige tilladelser med høringer og forhåbentligt i løbet af vinter eller forår en afgørelse.

På samme måde med vandposten på 10.hul, hvor drikkevandet nu skal kontrolleres og renses for mangt og meget. Vi arbejder dog fortsat videre med en løsning på rensningsudstyr til drikkevand, der forhåbentligt vil blive ordnet i løbet af vinteren – og så venter vi bare på myndighedernes godkendelse….

Tak for en herlig golfsæson – og velkommen til vintergolf i KGK

Birgitte Henrichsen, formand