Skip to content

Vinterspil på Københavns Golf Klubs bane 2021-2022

Mandag den 15. november 2021 indføres følgende regler for spil på golfbanen:

  • Måttepåbud. Golfspillere skal anvende måtte ved golfslag fra tees, fairways, semirough, forgreens og greensomgivelser.
  • Ved vejrlig som rimfrost, vedvarende snedække, kraftigt tøvejr eller store mængder tilfældigt vand på banen lukkes banen for spil. Det er chefgreenkeeperen, der afgør om vilkår for en banelukning er til stede.
  • Midlertidig eller længerevarende lukning af enkelte greens vil forekomme såfremt det er påkrævet for at mindske slitage. Der vil i så fald kunne spilles til provisorisk green.

Der er ikke fastsat en dato for vinterspilreglernes ophævelse.

Daglig opdatering

Forholdene på banen overvåges nøje af chefgreenkeeperen. Information om baneforhold vil opdateres dagligt på klubbens hjemmeside og i Golfbox. Specielt vejrlig vil give udfordringer. Hvis din bookede teetime i golfbox berøres af en banelukning, slettes den. Du skal derefter selv booke en ny ledig tid (hvor banen er åben) såfremt du ønsker det.

Kan jeg stadig handicapreguleres?

Du vil IKKE kunne handicapreguleres igennem vinteren ved måttepåbud.

Hvad er normalt fra tidligere vintre?

Det er stadig tilladt at anvende trolley, men ikke scooter. Vigtigst er det, at du holder afstand til greens ved at følge de stiplede linjer rundt om greens. Det mindsker sliddet.

Du vil stadig opleve dage og perioder hvor spillet gennemføres uden flag på greens eller river i bunkers, grundet det slid kørsel på banen giver.

Overtrædelse af regler

Reglerne skal følges. Såfremt en golfspiller vælger ikke at følge reglerne vil det medføre bortvisning fra banen. For medlemmer af Københavns Golf Klub kan en overtrædelse af reglerne medføre en disciplinærsag. For gæstespillere der overtræder reglerne vil deres hjemmeklub blive underrettet derom.

Greenfeepriser:

Grundet tvungen brug af måtte, reduceres priserne som følger pr. 15.11.:

Weekend: 500 kr. Hverdag: 450 kr. Gæst til medlem: 250 kr.

På klubbens vegne

Bestyrelsen, Banekomitéen samt klubbens Ledelse