Skip to content

Referat af medlemsmøde om banen 27. februar 2022

Den sidste søndag i februar mødtes vi i klubbens restaurant til en snak om planerne for banen samt et tilbagekig på evalueringen af 2021 sæsonen. Ca. 40 fremmødte medlemmer deltog i snakken og debatten om deres ønsker til banen for de kommende år.

Præsentationen med evaluering af 2021 v. Baneudvalgsformand Peter Hoverby kan ses her: https://www.kgkgolf.dk/wp-content/uploads/2022/02/Praesentation-KGK-Banedokumentation-2021-evaluering_rev1.pdf

Præsentationen af indsatsen på fairways og greens v. Chefgreenkeeper Martin Nilsson kan ses her: https://www.kgkgolf.dk/wp-content/uploads/2022/03/medlemsmoede-fairways-og-greens-Martin.pdf

Referatet af medlemsmødet kan læses her: https://www.kgkgolf.dk/wp-content/uploads/2022/03/Referat-af-Medlemsmoede-om-banen-27022022.pdf

Tak til alle de fremmødte for deres kommentarer og engagement. Vi ser frem til at følge op herpå.

Banekomitéen, Martin Nilsson og Christian Tage N. Hansen