Skip to content

Referat KGK’s ordinære generalforsamling 7-4-2019 & konstituering af bestyrelsen

Tak for en god generalforsamling søndag d.7.4.2019 i klubbens restaurant.

Referatet for generalforsamlingen kan læses her: referat-generalforsamling-7-4-2019

Bestyrelsen har konstitueret sig ved formanden, Birgitte Henrichsen, med næstformand Christian Rosenstand, kasserer Jens Peter Sørensen og hon. sekretær Ina Agerbæk.
Bestyrelsesmedlem Helen Vang Siegumfeldt ønsker at udtræde af bestyrelsen. “Jeg har fået forøget forpligtigelser på mit job, hvilket gør det vanskeligt at passe posten som bestyrelsesmedlem, som viste sig at være mere tidskrævende end oprindeligt antaget”, siger Helen. Bestyrelsen tager op på næste bestyrelsesmøde om de vil finde en suppleant eller fortsætte med 6 medlemmer indtil næste generalforsamling.

En opdatering af klubbens love iht. forslag 1 følger snarest.

Bedste hilsner

Christian Tage Nyvang Hansen