Skip to content

Årets første banestatus

Godt nytår.

Så tager vi fat på et nyt år og mon ikke, at vi på et tidspunkt længere inde i 2021, vender tilbage til mere normale forhold i klubben med åben restaurant, ild i pejsen, klubmatcher og fyldt terrasse?

Indtil da må vi alle sammen glæde os over, at golfbanen kan holdes åben trods pandemien og at vores klub altid sætter en ære i at holde den så meget åben som muligt igennem vintermånederne.

På golfbanen er vi meget tæt på helt almindelige forhold som om sommeren, men vinter er det altså blevet. Det betyder, at golfen skal tage hensyn til banen så den kommer bedst muligt igennem de mange vintermåneder hvor græsset ikke gror og ikke kan reparere sig selv fra skader forårsaget fra sygdom, golfere og hjortevildt.

Den første del af vinteren har været mild og gunstig for os. To forhold er særligt vigtige for at komme godt igennem vinteren og det er hvor meget sygdom, der har været i græsset, primært på greens, og hvor våd og vandmættet jorden er og her tænker jeg mest på fairways og gangarealer.

Vi har sluttet 2020 rigtigt godt af. Trods utallige gråvejrsdage kunne vi godt forvente, at der ville komme masser af nedbør som sidste år, der ville opbløde banen og ødelægge turfen når hjorte og spillere trasker igennem den. Det er ikke sket endnu heldigvis, selvom vi stadig skal hen til april før vi for aktiv vækst igen. De bedre forhold skal også tilskrives vores vedholdende projekt med at forbedre vores fairways med sand og eftersåning. Overfladen er blevet meget fastere end for bare et par år siden og nu ser vi også tydeligt en ”underskov” af små nye græsplanter af en både finere og mere tætvoksende udgave.

På greens ser vi også tilbage på en meget normal efterårssæson. Der har været den mængde sygdom, der plejer at være, så jeg ser fortrøstningsfuldt ind i de næste måneder. I vil måske sammenligne med andre baners greens, men når vi driver plejen uden brug af pesticider, så er det nu meget godt gået. Det er der også andre der mener. Dansk Golf Union og Miljøstyrelsen har sammen stået for en video, der fortæller om hvorledes vi passer på vores greens i Dyrehaven.

Se video her

Året 2020 sluttede også af med, at vi har sagt farvel til Martin Hjort. 1 februar starter han som chefgreenkeeper i Værløse Golfklub. Martin har været hos os i 12 sæsoner og har i mange år også fungeret som førstemand i greenkeepergården. Det er en dygtig og vellidt kollega og en god ven vi har sagt farvel til, men vi er også stolte over, at vi kan sende ham afsted til en chefpost i Værløse. Ham bliver de glade for.

Spil på vores bane fortsætter på vores bane igennem vintermånederne. Som det arter sig nu, så er kun følgende vinterforanstaltninger trådt i kraft:

Drivingrange er åben, men du skal selv sørge for at samle bolde sammen fra rangen.

Flag på greens kan forekomme enkelte solrige dage, men husk at de bliver samlet ind ved 14-tiden

Bunkers rives og vedligeholdes nødtørftigt

Brug af scooters er indstillet indtil videre

For at vi stadig kan holde en høj vinterstandard på banen og så vi har noget græs at spille på til april, må I meget gerne hjælpe med at passe på banen ved at følge disse gode, almene råd:

Brug måtte. Måtter til udlån eller ”for keeps” hænger i starterhuset. Du vil ikke kunne reguleres i handicap hvis du anvender måtte, men til gengæld slider du ikke på teestederne og fairways.

Hold afstand til greens og greensomgivelser. Følg de hvide streger udenom greensområderne.

Ret de nedslagsmærker op. De heler ikke af sig selv. Mangler du og dine spilmakkere en pitchfork kan de skaffes i shoppen.

God fornøjelse.

Martin Nilsson, Chefgreenkeeper