Skip to content

Banestatus Juni

De sidste par uger har været rigtigt gode for banen. Endelig er der kommet væde og varme – og det endda samtidigt!

Det er ikke mere end 4 uger siden, at vi havde den sidste nattefrost. Vækstsæsonen er kommet sent i gang og vi har ellers haft brug for masser af vækst for at komme væk fra sidste sæsons skader på fairways og bunkers.

Alle bunkers er nu færdigreparerede og i spil. Enkelte bunkers skal stadig lige havde en kærlig hånd. Der er ikke flere større arealer markeret som “areal under reparation” mere. De store vinterskader fra dyr ved 3. og 9. green er næsten helt væk nu.

Der er mange arrangementer på banen de næste uger, så det væsentligste fokus er, at holde klipperutinerne og at få enkelte vedligeholdelsesopgaver presset ind såsom småreparationer, luftning, gødskning og eftersåning. Det er også planen, at få gjort has på rigtigt mange af de frøstande, der præger fairways. De skal skæres væk eller skæres kortere for at kunne komme ind i klippecylindrene.

Den sidste halvdel af uge 26 og hele uge 27 vil blive to uger hvor vi vil få arbejdet yderligere på fairways med eftersåning og gødskning. Der er allerede god vækst i vores fairways, men de mangler tæthed. Den tæthed vil vi arbejde på hele sæsonen og den næste række år. Den vil give bolden bæreevne og sinke invasionen af ukrudt.

Det er planlagt, at lufte greens og omgivelser i uge 27, men det er med så små spyd at det ikke vil påvirke spilleoverfladen.

Hvis jeg skal sige een god ting, der kom ud af sidste sommers lange tørke, så er det, at der i dag er væsentligt flere gode kulturgræsser på fairways. De manglede før eller måske rettere, de blev undertrykt af mere aggressive græsser og ukrudtstyper. “A good drought gets rid of a lot of rubbish” er et gammelt greenkeeper ordsprog – og det passer. Men stressniveauet for græsset er højt grundet den tidlige tørke i år i april, så der er masser af frøstande på fairways. De er grimme og meget svære at få klippet væk når de først er der. Vi satser på, at kunne låne en vertikalskærer af Furesø Golf Klub, der vil kunne bringe os i retning af flottere fairways.