Skip to content

Nyt fra bestyrelsen

Nu kommer foråret, varmen er på vej. Snart er der åbningsmatch og græsset begynder at gro.

Det har været en usædvanlig golfmæssig travl vinter, med run på starttiderne, selv mens vi måtte overlade 6.hul til kælkende skovgæster. Vi har fastholdt starttiderne pga. Coronarestriktionerne, der indebærer et lukket klubhus. Så snart vi igen må være i restaurant og terrasse genindføres boldrenden i overensstemmelse med Generalforsamlingens beslutning.

1. og 18. greens er fokusområder for Banekomiteen, og vi har derfor lukket dem i en periode, forhåbentligt til glæde senere på sæsonen. Måtterne har ligeledes skånet banen, og tak til medlemmerne for forståelsen – og for at bruge dem.

Knap så megen tak skal der lyde til jer, der ikke retter nedslagsmærker op på green. For pokker da, det står tydeligt i vores ordens- og etiketteregler, og på skilte ophængt i klubben. Alligevel kan vi konstatere, at på hver green er der 10-20 nedslagsmærker. ”Det er ikke mit, jeg laver ikke mærker”. Jooo, det gør vi alle, uanset alder og køn og også dem, der spiller fladt ind. Og vi har i øvrigt alle sammen en interesse i at holde greens så flotte som muligt. Så kom nu, kære medlemmer, vi ved I kan.

I det hele taget er det en god ide i disse travle forårsmåneder, at I sætter jer godt ind i vores Ordens og Etiketteregler, som udarbejdet af det dertil hørende udvalg og vedtaget af Bestyrelsen. De findes på hjemmesiden https://www.kgkgolf.dk/om-klubben/ og er opdateret i 2019. Det er så kedeligt, når vi kommer til at småskændes om hvem, der skal lukke hvem igennem. Eller om det er tilladt at spille seksbolde, hvis man kun slår hver anden….

Det bedste er jo, hvis vi i fællesskab passer godt på vores bane, vores klubhus, på hinanden. Ikke mindst nyere medlemmer skal vi tage hånd om, hjælpe dem med at finde sig til rette. Det er ikke kun Introkomiteens opgave, men alle medlemmers, fordi det er en del af værdigrundlaget for vores klub, at vi er venlige og hjælpsomme.

Om få uger udkommer KGKs’ Årsmagasin, der fortæller om året, der gik – og det, der kommer. Det glæder vi os til at præsentere for jer. Vi sender også snart beretningen ud, og håber I vil sætte kryds i kalenderen den 25. april om eftermiddagen, hvor vi vil afholde Klubbens årlige Generalforsamling, på hvilken måde det nu kan lade sig gøre. En formel indkaldelse følger.

Indtil da: Velkommen til en ny golfsæson

På Bestyrelsens vegne Birgitte Henrichsen